Hoppa till innehåll

Kvinnoenergi – Våga vara Guds underbara skapelse 

Kursen Kvinnoenergi erbjuder ett värdefullt forum för kvinnor att tillsammans och enskilt arbeta med frågan om att våga vara den jag är. Kursen erbjuder utrymme för samtal, insikt och uppmuntran. Den erbjuder möjligheter till självkännedom och lägger grunden för ett gott kamratskap.

Deltagarna får möjlighet att diskutera frågor och angelägenheter som är viktiga för dem. Tanken är också att betona att var och en är en unik varelse i Guds skaparverk och att reflektera över vad detta kan tänkas betyda i våra dagliga liv.

Under kursen behandlas kvinnans eget jag bland annat genom att spegla vår tid mot Nya testamentets berättelser. Berättelserna hjälper oss att fundera över vår egen livssituation. Med hjälp av diskussioner, grupparbeten och övningar kan vi bygga, frigöra krafter till och förbättra vår livskontroll. Bibelberättelserna som används placeras i vår egen tid.

Att fungera som ledare för kursen är positivt och belönande. Även ledaren lär sig mycket. Publikationen är ett materialpaket för kursledare.


Ekumeniska Rådets i Finland publikationer CVII, 2016


Dela på sociala medier: