Hoppa till innehåll

Hållbarhetsboken – Ett kristet perspektiv till hållbarhetsmålsättningarna

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp när man vill uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Denna fråga är i fokus i Ekumeniska Rådet i Finlands publikation Hållbarhetsboken – Ett kristet perspektiv till hållbarhetsmålsättningarna som utkommer i oktober 2021. Publikationens inlägg, reflektionsfrågor, bibeltexter och böner utmanar församlingar till att se nrämare på FN:s målsättningar på hållbar utveckling och ger verktyg till den enskilde kristnes reflektion kring frågorna om hållbar framtid.

Publikationen lämpar sig som stöd för olika handledare, eftersom den kan användas i enskilt eller grupparbete i kyrkor, hem och skolor.

Publikationen är en del av kyrkornas och de kristna organisationernas människo- och ansvarskampanj Ekumeniska Ansvarsveckan och är en översättning från Norges kristna råds producerade material The Sustainability Book – A Christian faith perspective on the Sustainable Development Goals.

Publikationen på finska: Vastuullisuuskirja

Ladda ned publikationen:

Pdf-dokument för webben:

Pdf-dokument för utskrivning:

Dela på sociala medier: