Hyppää sisältöön

Plakat om två ekumeniska böndagar år 2018

Guds hand leder oss (2 Mos. 15:1–21)

Temat för böneveckan 2018 Guds hand leder oss påminner oss finländare om att vi i allt kan känna oss trygga i Herren. Som kristna tror vi att vi tillsammans med skapelsen återspeglar det liv som Gud har gett. Varje människas omätbara värde kallar oss att respektera varandra och tillsammans bygga ett människovärdigt liv.

År 2018 är ett år då vi minns händelserna år 1918. Vår nations historia påminner om vikten av att söka försoning och gemenskap. I dagens värld skapar nya hotbilder osäkerhet och motsättningar. I stället för rädslor och hotbilder ska vi arbeta för en starkare känsla av gemenskap, för att acceptera olikhet och ett samarbete där varje människas värde och skapelsen ligger i fokus. Ömsesidig respekt och nästankärlek stärker våra livsuppehållande strukturer och vår känsla av trygghet.

Trots ett ekonomiskt uppsving kämpar många av oss för sitt dagliga uppehälle. Det är sant såväl på global nivå som i vårt eget samhälle. Nationell enhet kräver rättvisa av oss, kräver att vi delar med oss med dem som lever i brist, är hemlösa eller lider. När vi ser till att våra barn och våra åldringar har det bra bygger vi en framtid för vårt folk. Bibeln uppmanar oss att också ta hand om dem som söker skydd bland oss. Den högstes beskydd omfattar oss alla.

Ekonomisk ojämlikhet, oro som föds ur ett mångkulturellt samhälle och växande ensamhet är utmaningar som präglar vår tid. Genom att se och uppmärksamma ensamma människor i vår omgivning bryter vi sönder de ensamhetsfällor som har uppstått. Vi behöver alla varandra. Böndagarna under ekumeniska böneveckan den 18 januari och under ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober erbjuder en möjlighet till en helande gemenskap och gemensam tacksägelse. Ansvarsveckan påminner om kvinnors rätt till andlig och ekonomisk jämlikhet. Både kvinnan och mannen skapades till Guds avbild. Kvinnors självbestämmanderätt är fortfarande ett aktuellt tema.

Böndagarnas bibeltexter tar upp slaveri och frihet. Det kristna budskapet om frihet är enligt evangeliet kopplat till det sanna. Sanningen gör oss fria att i våra medmänniskor se en möjlighet i stället för ett hot. Sanningen frigör oss från hatets barlast och riktar in vårt liv på en helande förändring. Den förändringen har sin början i respekt för livet. När vi tar emot Guds kärlek och godhet påverkar det våra attityder och leder oss att använda våra gåvor också till gagn för andra människor. Det svenska ordet Frälsare betyder befriare. I Jesus finns friheten från de krafter som fjättrar livet och det skapar glädje.

En av den första böndagens bibeltexter uppmuntrar oss att förtrösta på Gud och tillsammans arbeta för en människovärdig existens. ”Ty Gud har inte gett oss modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens.”

I Helsingfors den 10 november 2017

Republikens president

Sauli Niinistö

Jaa somessa: