Hyppää sisältöön

Plakat om två ekumeniska böndagar år 2017 

Kristi kärlek leder oss till försoning (2 Kor. 5:14–20)

Året 2017 är reformationens märkesår. Reformationens kärna är budskapet om Guds nåd och kärlek. Det inbjuder oss att vända om från vår själviskhet och bevakandet av våra egna intressen till rättvisa och försoning. Förnyelse innebär försoning med Gud, människor och hela skapelsen.

Samtidigt firar vi vår nations hundraårsjubileum. Med tacksamhet minns vi tidigare generationers arbete för vår självständighet och frihet. Också det ekumeniska samarbetet firar sin hundraåriga historia. Vårt folk präglas av frihet, gemensamt ansvar och arbete kyrkorna emellan.

Ekumeniska böneveckans tema om försoning är aktuellt. Omkring oss ser vi väpnade konflikter, kränkningar av människovärdet och en brist på solidaritet. Vi behöver budskapet om fred och försoning och vishet att lösa de problem som vi lever med. Förutsättningarna för att skapa försoning är att identifiera problemen och att finna rättvisa lösningar. Böndagarna under ekumeniska böneveckan den 18 januari och under ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober erbjuder oss möjligheter att ansluta oss till arbetet för fred och försoning och till gemensam bön.

Försoningens djupaste dimension är att förlåta och att bli förlåten. Enligt Bibeln tvingar till och med Kristi kärlek de kristna till försoning. Liksom Kristus har älskat oss och försonat mänskligheten med Gud är vi förpliktade att älska varandra och söka försoning. Att förlåta är ofta svårt. Efter krig och konflikter kan det ta flera generationer att bygga försoning.

Redan att bege sig ut på försoningens väg skapar fred både i oss själva och omkring oss. Böneveckan kallar oss att söka fred i vår omgivning, att erkänna våra egna fel och be om förlåtelse för dem. Den kallar oss också att med kärlek möta också de människor som har riktat negativa känslor och ord mot oss. Utan rättvisa och en medveten strävan efter försoning är det varken möjligt att nå fred eller att upprätta relationer. Kristi kärlek inte bara leder oss till försoning, den leder oss också till att arbeta för försoning och fred.

Första böndagens evangelietext om den barmhärtige samariern lyfter fram frågan om vår nästa. Enligt berättelsen var främlingen en rätt nästa för den sårade och rånade mannen. En nästa vågar komma nära och hjälpa utan att fråga. På samma sätt uppmanas också vi att komma nära och hjälpa. Den andra böndagens texter kallar oss till sinnesändring från likgiltighet till kärlek. Under ekumeniska ansvarsveckan tänker vi särskilt på de kvinnor vars självbestämmanderätt är ifrågasatt. Att modigt vara en nästa för dem som är i nöd är ett viktigt kännetecken för en kristen.

Vi firar vår nations hundraårsjubileum i tacksamhet för allt det goda som vi fått. Tacksamhet ger oss ett försonligt sinne gentemot andra människor och hjälper oss att dela med oss av vårt eget. Tacksamhet innehåller hoppet om en framtid. Kristi kärlek leder oss till försoning med oss själva och med varandra. Den hjälper oss att vara medmänniskor där vi behövs som mest. Tacksamma för vår nations frihet ber vi om fred och försoning för vårt folk och för hela världen.

Helsingfors 4 november 2016

Republikens president

Sauli Niinistö

Jaa somessa: