Hyppää sisältöön

Nuoren paikka on vaikuttamassa

Läpi nuorisokentän nousee sama huoli ja pyyntö esille: nuorten tulee saada äänensä kuuluviin. 

Tämä pyyntö on läsnä myös kirkossa niin kansainvälisesti kuin paikallisestikin. Suomen ev.lut. kirkon delegaatin Vilma Niemen matkaraportin mukaan kirkkojen maailmanneuvoston yleiskokouksessa Saksan Karlsruhessa syksyllä 2022 vain 12% delegaateista oli alle 30-vuotiaita, vaikka tavoitteeksi oli asetettu 25%. Sekä nuorten delegaattien että keskuskomiteaan valittujen nuorten määrä laski verrattuna Busanin yleiskokoukseen.

Yleiskokouksessa nuoret antoivat myös yhteisen lausunnon yleiskokoukselle nuorten osallisuuden kasvattamisesta eri tasoilla. Lausunnosta kertovassa puheenvuorossaan nuoret delegaatit ja neuvonantajat liittivät kätensä toistensa harteille, näin osoittaen tukensa toisilleen yli ihmisten piirtämien rajojen.

Kirjoitan tätä itse nuorena, nuoren näkökulmasta. Toivon, että ääntämme ei tuoda esille vain kuuntelemalla. Passiivisen roolin sijaan toivon mahdollisuutta nuorille olla mukana vaikuttamassa ja tekemässä päätöksiä. Nuorten tulisi olla mukana tekemässä etenkin niitä päätöksiä, jotka heitä myös lopulta koskettavat. Meidän puolestamme ei tarvitse tehdä päätöksiä.

Tähänkin kuulee vastalauseita: “nuoret ajattelevat tietävänsä paljon ja saavansa uusia ideoita. Asia ei aina ole näin.” Vaikka tämä olisikin totta, se ei silti oikeuta sivuuttamaan nuorten ideoita tai vaatimuksia kokonaan. Juuri ne paljastavat tien nuoren ajatusmaailmaan, jonka mysteerisyyttä olen kuullut monen pohtivan. 

Monet meistä nuorista kuitenkin kaipaavat rohkaisua oman äänensä esille tuomiseen. Kannustava aikuinen ja ryhmä toisia innostuneita nuoria vie pitkälle ja auttaa luomaan keskinäistä yhteyttä elämässä. Tästä voin onnekseni antaa jo kiitosta omalla kohdallani.

Näin jaostokauden vaihtuessa nuorisojaosto haluaa myös itse rohkaista jokaista Suomen Ekumeenisen Neuvoston jäsentä panostamaan nuorten toimijoiden nimeämiseen jaostoihin. Meillä on nuorina vielä paljon opittavaa ja koettavaa, ja jaostotyöskentely on yksi väylä siihen. Lisäksi meillä nuorilla on paljon annettavaa uutena nousevana sukupolvena yhteiskunnassa ja ekumeniassa. 

Lasten ja nuorten keskuksen NAVI-ryhmän seurakuntavaalikampanjan sanoin: tulevaisuus on joka tapauksessa meidän. Tätä se tulee olemaan niin hyvässä kuin pahassakin. Huolet sodasta, ilmastokriisistä ja epätasa-arvosta koskettavat meitä jo tänään, eikä vain tulevaisuudessa. Ja juuri siksi meillä nuorilla on paloa vaikuttaa tulevaisuuteemme jo nyt.

Aino Vihonen

Nuorisojaoston jäsen

Jaa somessa: