Hyppää sisältöön

Kannanotto kehitysyhteistyömäärärahoihin 20.8.2009

Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto lähettivät 20.8.2009 eduskuntaryhmien puheenjohtajille yhteisen avoimen kirjeen, jossa vaaditaan kehitysyhteistyömäärärahojen säilyttämistä ennallaan.

Yhteisessä kirkkojen ja järjestöjen vetoomuksessa todetaan muun muassa, että viattomalta vaikuttava aikomus sisällyttää pakolaismenot kehitysyhteistyöhön antaa sekä verukkeen niiden leikkaamiseksi lisää että alentaa pysyvästi todellisen kehitysyhteistyön määrärahatasoa.

Avoin kirje Eduskuntaryhmien puheenjohtajille

Ulkoministeriön kesällä teettämän tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa suomalaisista on sitä mieltä, että Suomen tulisi nykyisessä taloustilanteessa pitää kehitysyhteistyömäärärahat ennallaan. Viidesosa on sitä mieltä, että määrärahoja tulisi kasvattaa ja kymmenen prosenttia sitä mieltä, että kehitysyhteistyömäärärahoja tulisi nykyisessä taloustilanteessa leikata.

Hallitus kaavailee kuitenkin ensimmäisten leikkausten kohdistamista ensi viikon budjettiriihessä juuri kehitysyhteistyömäärärahoihin. Vetoamme teihin, jotta vaikuttaisitte asiaan jo nyt ennen eduskuntakäsittelyn alkamista.

Talouskriisin maailmanlaajuisten vaikutusten torjuminen sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen edellyttäisivät pikemminkin määrärahojen korottamista kuin leikkaamista. Viivyttely niiden vaikutusten torjumisessa lisäisi vain tulevaisuudessa maksettavaksi lankeavaa laskua.

Kyse on myös arvovalinnasta. Leikkaamalla ensimmäiseksi kehitysyhteistyömäärärahoja hallitus viestisi piittaamattomuuttaan globaalista köyhyydestä, ilmastonmuutoksen torjumisesta ja talouskriisin maailmanlaajuisten vaikutusten torjumisesta myös köyhimmissä maissa. Jo nyt maailmassa jokainen päivä miljardi ihmistä näkee nälkää.

Samalla hallitus keskustelee kehitysyhteistyöhön liittyvien ODA -kriteerien muuttamisesta. Viattomalta vaikuttava aikomus sisällyttää pakolaismenot kehitysyhteistyöhön antaa sekä verukkeen niiden leikkaamiseksi lisää että alentaa pysyvästi todellisen kehitysyhteistyön määrärahatasoa. Vähintäänkin kriteerien muuttaminen edellyttäisi laajempaa valmistelua ja keskustelua.

Yhdymme arkkipiispa Jukka Paarman vetoomukseen suomalaisille, että he puolustaisivat kehitysyhteistyömäärärahoja. ”Moni on jo aiemmin tehnyt paljon sen eteen, että tekisimme velvoitteidemme mukaisen osuuden globaalin köyhyyden poistamiseksi. Ihmisyytemme mitataan etenkin vaikeina aikoina.”

Kirkon Ulkomaanapu, Suomen Lähetysseura ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto

Jaa somessa: