Hyppää sisältöön

Maailman pakolaispäivän esirukous 2020

Ev.-lut. Kirkkohallitus, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Ekumeeninen Neuvosto ovat yhteistyössä valmistaneet Maailman pakolaispäivän 20.6.2020 alla rukouksia, joita voit hyödyntää seurakuntasi jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa juhannuksen aikana. Rukoukset ovat kuitenkin käyttökelpoisia myös muissa yhteyksissä, kun seurakunta haluaa muistaa pakolaisia. 
Rukouksista ensimmäinen painottuu laajoihin kysymyksiin, keskimmäinen Suomen tilanteeseen ja viimeisessä tuodaan Jumalan eteen pakolaiskohtaloita, joiden edestä toivomme rukousta. Heidän joukkoonsa voit liittää myös omasta seurakunnastasi nousevat esirukouspyynnöt.
Voit käyttää rukouksia sellaisenaan tai ottaa niistä sopivanmittaisia osia käyttöösi. Rukoukseen kannattaa liittää myös esirukousta oman seurakunnan alueen pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden puolesta sekä mahdollisesti myös niiden, jotka ovat muuttaneet muualle Suomea tai joutuneet lähtemään maasta pois.
Jokaisella ihmisellä on, Jumalan kuvana, oikeus ihmisarvoiseen elämään. Tähän kuuluu oikeustoimeentuloon, ammattiin tai taitoon, jolla voi elättää itsensä ja perheensä. Lisäksi siihen kuuluu myös oikeus koulutukseen, koulunkäyntiin ja ammatin oppimiseen. Jotta tämä toteutuisi, tulisi myös ihmisen oikeus rauhaan ja väkivallattomuuteen toteutua.

Mikä on maailman pakolaispäivä? 

Kansainvälistä YK:n pakolaispäivää vietetään 20.6. Se sattuu tänä vuonna juhannuspäiväksi, joka on Johannes Kastajan päivä. Johannes Kastajan päivä muistuttaa meitä myös vainosta, joka liittyy pakolaisuuteen. Pakolaispäivän vieton perinne on jo pitkä, mutta eri puolilla sitä on vietetty eri aikaan. Vuonna 2000 YK yhdisti eri perinteet ja otti käyttöön Afrikan pakolaisten päivänä tunnetun kesäkuun 20. päivän. Tänä vuonna erityisessä keskiössä ovat kodeistaan väkivaltaisten konfliktien, sään ääri-ilmiöiden tai muiden yllättävien mullistusten takia lähteneiden ihmisten oikeudet.

RUKOUS

Rakas Taivaallinen Isä,

kiitos uskon lahjasta.

Kiitos siitä kaikesta hyvästä, jota hengellinen vakaumus meille antaa:

perustan elämälle, turvan ahdingoissa, ilon lähteen sekä esimerkin ja motivaation toimia toisten

hyväksi.

Kiitos, että meillä on uskonnonvapaus.

Anna saman oikeuden toteutua kaikkialla maailmassa.

Auta heitä, joiden uskoa vähätellään tai kyseenalaistetaan sekä heitä, joita kiusataan tai vainotaan heidän vakaumuksensa tähden.

Pyhä Jumala,

kiitos siitä, että olet luonut meidät jokaisen omaksi kuvaksesi.

Kiitos siitä, että sinun kuvinasi olemme mittaamattoman arvokkaita, jokainen meistä:

naiset ja miehet, tytöt ja pojat, vapaat ja vangitut, omasta tahdostaan paenneet ja vastoin tahtoaan pakoon pakotetut.

Kristus, Vapahtajamme,

ohjaa meitä kohtamaan sinut kärsivässä lähimmäisessämme. Auta meitä näkemään sinun kasvosi myös pakolaisten kasvoissa.

Opeta meitä kohtelemaan heitä kunnioittavasti ja auttamaan heitä myötätuntoisesti – aivan kuten kohtelisimme Sinua ja auttaisimme Sinua.

Rakas Taivaallinen Isä,

Rohkaise heitä, jotka elävät pakolaisina ja vainottuina epävarmuuden ja epätoivon keskellä.

Anna meille halua ymmärtää toisiamme ihonväristä, kielestä, sukupuolesta ja sosiaalisesta asemasta huolimatta.

Opeta meitä entistä enemmän arvostamaan niitä oikeuksia, joita meillä on, sekä tekemään työtä sen eteen, että samat oikeudet toteutuisivat myös muilla ihmisillä.

Anna kunnioitusta ja luottamusta ihmisten välisiin suhteisiin kaikkialla maailmassa.

Pyhä Jumala,

Anna meille rohkeutta edistää sinun rauhaasi. Puhua ja toimia sellaisen maailman puolesta, jossa toteutuvat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. Anna meille uskallusta purkaa sellaisia rakenteita, jotka alistavat ja vahingoittavat jo valmiiksi hauraassa asemassa olevia.

Anna Pyhän Henkesi toimia myös päättäjiemme kautta, niin että riidan sijasta he etsisivät rauhaa, sodan sijasta sovintoa. Anna heille viisautta ja ymmärrystä sekä kykyä nähdä erilaisten

mielipiteiden takana ihminen vihollisen tai vastapuolen sijaan.

Rakas Taivaallinen Isä,

Anna meille voimaa edistää sellaista maailmaa, jossa väkivallalla ei ole tilaa vaan se on väistynyt

rauhan ja lähimmäisenrakkauden tieltä. Maailmaa, jossa toiseus on muuttunut ykseydeksi. 

Pyhä Jumala, 

Anna meille arki, jossa kaikilla on mahdollisuus haaveiluun ja unelmiin, ilman jatkuvaa huolta huomisesta. Arki, missä koulutie on turvallinen ja mahdollinen. Arki, jossa on mahdollisuus työhön ja omaan toimeentuloon.

Kiitos jokapäiväisestä leivästäsi. Sinun käsistäsi tulee kaikki. Innosta meitä myös jakamaan

leipäämme, niille joilla sitä ei ole. Turvaa jokaiselle suoja pakkaselta, sateelta ja kylmältä. Suojaa

myös paahtavalta kuumuudelta ja polttavalta auringolta.

Rakas Taivaan Isä,

Auta meitä varjelemaan luomakuntaasi niin, että emme toiminnallamme aiheuta sille tuhoa.

Näemme jo nyt ääri-ilmiöiden aiheuttaman janon ja nälän. Rukoilemme, että keneltäkään joka tarvitsee apua sairauteen, ei sitä evättäisi. Innosta meitä kantamaan vastuumme lähimmäisestämme kaukana ja lähellä.

Aamen.

Kirkon Ulkomaanapu/Tuulia Kokkonen ja Antti Laine

***

Armollinen Jumala,

tuomme eteesi kaikki oman seurakuntamme alueella asuvat kiintiöpakolaisina ja turvapaikanhakijoina tulleet. Sinä näet ne syyt, miksi he ovat joutuneet jättämään kotinsa ja

etsimään suojaa muualta. Rukoilemme jokaisen heidän puolesta. Anna heidän löytää paikkansa

Suomessa ja meidän asuinyhteisössämme ja seurakunnassamme.

Rakas Jeesus,

sinä tiedät kaikki ne kivut, vaarat ja vaikeudet, joita pakolaiset ovat joutuneet läpikäymään. Elämä ennen lähtöpäätöstä on ollut kestämätöntä, matkan vaarat sanoin kuvaamattomia

eikä asettuminen uuteen maahan ole helppoa, kun on opeteltava uusi kieli ja kulttuuri.

Jeesus, sinä voit parantaa syntyneet haavat. Anna myös meille kanssaihmisille sydäntä ja taitoa

olla keventämässä taakkaa eikä lisäämässä sitä.

Rukoilemme myös vastaanottavien yhteisöjen puolesta. Anna meille kaikille vieraanvaraista mieltä, ottaa mukaan ja halua jakaa omastamme uusien tulijoiden kanssa. Auta meitä tukemaan uusien tulijoiden kiinnittymistä yhteisöömme ja siten rakentamaan yhteistä seurakuntaa ja tulevaisuutta. Opeta meitä rakentamaan siltoja toisin uskovien ja ajattelevien ihmisten kanssa.

Rukoilemme niiden pakolaisten puolesta, jotka ovat uudessa maassa kääntyneet kristityiksi. Anna heidän kasvaa kristittyinä ja löytää hyvä seurakuntayhteys. Tue erityisesti heitä, jotka eivät ole saaneet oikeutta jäädä Suomeen ja joutuvat palaamaan lähtömaihinsa. Anna heidän löytää kristillinen seurakunta ja anna heidän vahvistua uskossaan. Varjele heitä vainolta ja väkivallalta.

Rukoilemme niiden puolesta, joita on uhkailtu uskonsa vuoksi ja joiden tästä johtuvaa turvattomuuden tunnetta ja ahdistusta ei ole otettu vakavasti. Suojele heitä ja anna heidän löytää turva vainoojilta.

Rakas Jumala,

rukoilemme myös kaikkien niiden puolesta, jotka tänä poikkeusaikana pelkäävät ja ovat joutuneet eristykseen ja yksinäisyyteen. Anna meidän löytää keinoja olla yhteyksissä

erityisesti niihin pakolaisiin ja turvapaikanhakijoihin, joilla ei ole ketään muuta ja niihin, jotka ovat erityisen traumatisoituneita. Tue ja lohduta heitä.

Kiitos, että olet luvannut olla tukenamme ja turvanamme elämämme kaikissa vaiheissa. Siunaa

ja varjele erityisesti jokaista, joka on joutunut pakkolähtemään kodistaan ja asettumaan uuteen

ympäristöön. Kulje kanssamme.

Aamen.

 Ev.-lut. Kirkkohallitus/Kirkon jumalanpalvelus ja yhteiskunta/Ulla Siirto

***

Herramme Jeesus Kristus,

tuomme eteesi ne turvapaikanhakijat, jotka ovat etsineet turvaa Suomesta.

Sinä yksin näet jokaisen sydämeen, tunnet pelot ja ahdistuksen, syrjäytymisen ja turvattomuuden. Me rukoilemme sinua, siunaa ja varjele jokaista, joka on tullut luoksemme apua pyytääkseen.

Armahda meitä.

Rukoilemme sinua:

Siunaa niitä, jotka odottavat päätöksiä, ja niitä, jotka kaipaavat perhettään tai odottavat perheensä yhdistämistä. Siunaa jokaista, joka pelkää vainoa uskonsa, etnisen syntyperänsä

tai seksuaalisen suuntautumisensa vuoksi. Varjele hyvyydessäsi jokaista paperitonta tai vainon keskelle palautettua. Varjele sitä naista, joka pakkopalautettiin ja joutui jälleen ihmiskaupan uhriksi eikä näe lapsiaan. Varjele ja siunaa vankiloihin joutuneita. Anna oikeudenmukaisuuden, rakkauden ja rauhan voittaa. Sinä kaiken hyvyyden lähde, katso lempeydessäsi ihmisten puoleen.

Armahda meitä.

Rukoilemme miehen puolesta, joka pakeni kotimaastaan, kun hänen perheenjäseniään surmattiin. Hän on vakaumuksellinen kristitty, joka tunnetaan seurakunnassaan. Sukulainen on ilmoittanut, että hänet tapetaan heti, jos hän palaa entiseen kotimaahansa. Katso armossasi hänen puoleensa, anna päättäjille viisautta. Rukoilemme myös irakilaisen, hyvin yksinäisen miehen puolesta, joka kuudetta vuotta Suomessa asuttuaan on nujertumassa ahdistukseen ja toivottomuuteen. Uskonsa takia kotimaahan ei ole paluuta eikä hänellä ei ole paikkaa maailmassa. Turvaa hänen elämänsä.

Armahda meitä.

Rukoilemme syyrialaisen kristityksi kääntyneen lapsiperheen puolesta, joka on odottanut turvapaikkaa jo monta vuotta. Perheen aikuiset ovat masentuneita ja lapset kärsivät oppimisvaikeuksista ja ahdistuksesta. Perheellä on taloudellisia haasteita ja he pelkäävät, että heidät palautetaan. Rukoilemme sen kristityn turvapaikanhakijan puolesta, joka on toiminut tulkkina seurakunnassa ja jolta evättiin turvapaikka, kun hänen uskonsa aitoutta epäiltiin. Varjele ja siunaa hänen elämäänsä.

Herra armahda meitä.

Rukoilemme bangladeshilaisen nuoren miehen puolesta, joka on tyhjän päällä.

Hän ei ole saanut turvapaikkaa eikä oleskelulupaa työn tai opiskelun perusteella, vaikka on suorittanut ammatillista tutkintoa ja samaan aikaan ollut työssä maksaen veroa. Hän ei kuulu seurakuntaan, mutta on pyytänyt kristittyjä rukoilemaan puolestaan. Katso armollisesti hänen puoleensa.

Armahda meitä.

LISÄYS: Rukous oman seurakunnan maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden puolesta.

Me rukoilemme maamme ja kansamme puolesta. Anna päättäjille viisautta ja oikeudentuntoa, kristityille lempeyttä ja inhimillisyyttä toisia ihmisiä kohtaan. Anna kaikille turvaa tarvitseville

oikeat sanat, jotta heitä kuultaisiin silloin, kun he tarvitsevat apua. Varjele traumatisoituneita turvapaikanhakijoita ja siunaa heidän avustajiaan. Anna kirkoillesi ja seurakunnillesi

viisautta toimia oikein. Siunaa ja varjele meitä kaikkia. Anna Henkesi kuljettaa meitä elämässä lähemmäksi toisiamme ja sinua. Jätämme itsemme ja toinen toisemme Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan suojaan.

Aamen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto/Mari-Anna Auvinen ja Ekumeeninen

turvapaikka-asiantuntijoiden työryhmä

***

www.ekumenia.fi

www.kirkonulkomaanapu.fi

www.evl.fi

Jaa somessa: