Hyppää sisältöön

Ekumeeninen lähetyspyhä

Kristittyjen yhteistä ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena pyhänä (lauantaista sunnuntaihin).

Lähetyspyhä korostaa yhteistä rukousta kaikille kristityille kuuluvan lähetystehtävän puolesta. Yhteisen lähetyspyhän vieton toivotaan vahvistavan kristittyjen yhteistä todistusta, keskinäistä rauhaa, sovintoa ja rakkautta sekä innostavan erityisesti nuorisoa lähetysvastuuseen.

Sen lisäksi että samalla paikkakunnalla toimivat seurakunnat rukoilevat toistensa lähetystyön puolesta, voivat ne esimerkiksi kutsua toisen kirkko- ja seurakunnan lähetysväkeä tilaisuuksiinsa jakamaan ajatuksia ja kokemuksia lähetystyöstä. Näin kristityt voivat oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan toistensa tekemää työtä sekä vahvistamaan yhteistä kristillistä todistusta, ”jotta maailma uskoisi”.

Lähetyspyhää on vietetty vuodesta 1999 alkaen. Sysäyksen tähän antoi Suomen lähetysneuvottelu (20.-22.10.1998), joka järjestettiin Lohjan Vivamossa. Neuvottelua isännöivät Suomen ekumeeninen neuvosto, Suomen Lähetysneuvosto ja Suomen vapaakristillinen neuvosto.

Lähetysneuvottelun päätteeksi julkaistiin Vivamon viesti, jossa todettiin mm. seuraavaa:

Olemme kokeneet, että erilaisista perinteistämme huolimatta on mahdollista oppia ymmärtämään ja kunnioittamaan erilaisia lähetyskäsityksiä ja toistemme tekemää työtä. Rohakaistessamme toisiamme vahvistamme yhteistä näkyä Jumalan lähetyksestä. Rukoilemme, että sanoma hänen sovittavasta rakkaudestaan Jeesuksessa Kristuksessa tavoittaisi mahdollisimman monia ihmisiä lähellä ja kaukana. Meitä rohkaisee tieto siitä, että kristittyjen määrä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa kasvaa voimakkaasti, ja että niiden kirkkojen lähetystyö on yhä laajempaa. Meidän lähetystyömme merkitsee yhteistyön tiivistämistä nuorten kirkkojen ja lähetysten kanssa kaikkialla maailmassa.

Odotamme, että tämän neuvottelun järjestäjäyhteisöt jatkavat rakentavaa keskustelua lähetyksen tämän päivän ja tulevaisuuden kysymyksissä. Tällainen keskustelu on tarpeen, jotta lähetysnäkymme uudistuu ja vahvistuu. Se auttaa meitä myös ymmärtämään toisiamme paremmin lähetystoimintamme eri tasoilla. Kristittyjen vuorovaikutuksessa vieraus voi muuttua yhteydeksi ja erilaisuus rakkaudeksi.

  • Viestin henkeä seuraten neuvottelun järjestäjätahot asettivat välittömästi Lähetysyhteistyöryhmän (LYTR), johon näiden kolmen tahon (SLN, SEN ja SVKN) hallitukset nimeävät edustajansa.
  • LYTR toimi aktiivisesti vuoden 2008 loppuun. LYTR oli maamme kirkkojen lähetystyön yhteinen foorumi, joka mahdollisti yhteydenpidon kirkkojen ja lähetysjärjestöjen kesken. Myös vuosittainen lähetyksen teemapäivä alkoi LYTR:n toiminnan hedelmänä.
  • Lähetyksen yhteistyökuvio kuitenkin muuttui, kun Ortodoksinen Lähetys ry liittyi Suomen Lähetysneuvoston jäseneksi. Taustayhteisöt totesivat LYTR:n saavuttaneen yhteistyön tavoitteensa ja työryhmän toiminta päätettiin alkuperäisessä muodossaan lopettaa vuoden 2009 alusta. Suomen Lähetysneuvosto voi uudella tavalla palvella lähetyksen ekumeenisena foorumina. SEN:n hallitus on esittänyt, että yhteydenpidosta katoliseen kirkkoon lähetysyhteistyössä on huolehdittava.
  • LYTR:n toiminnan päättämiseen liittyen SEN ja SLN solmivat yhteistyösopimuksen, jonka mukaan ekumeenista lähetyspyhää kehitetään edelleen SEN:n ja SLN:n yhteisenä hankkeena.

Jaa somessa: