Hyppää sisältöön

Tysklands kristna råd och reformationsåret 2017

Tysklands kristna råd (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland, (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) ACK) har planerat flera projekt för att uppmärksamma 1517. Ett av dessa har fått rubriken ”Att återupptäcka Bibelns skatter”. För att på ett särskilt sätt minnas den betydelse som Martin Luther gav Bibelns budskap har alla medlemskyrkor i det kristna rådet skrivit texter som beskriver hur de närmar sig Bibeln.


Dessa publicerades senare i en skrift. Som en fortsättning på detta har rådet arrangerat en symbolisk ”pilgrimsvandring” till olika medlemskyrkor i Wittenberg. Varje församling som besöktes gav uttryck för och firade sitt eget unika förhållande till Bibeln. I april 2015 arrangerade det kristna rådet en konferens med titeln ”Ohjälplig splittring? Välsignad förnyelse? – 500 års reformation från olika ekumeniska perspektiv”. Resultaten från denna process har publicerats: Heillos gespalten? Segensreich erneuert? − 500 Jahre Reformation in der Vielfalt ökumenischer Perspektiven.

Det var i samband med förberedelserna för reformationsåret som Tysklands kristna råd på inbjudan av Kyrkornas världsråd tog sig an uppgiften att arbeta ut material för detta års bönevecka för kristen enhet. En kommitté bestående av tio personer som representerade olika kyrkor möttes tre gånger under 2014 och 2015 för att arbeta fram de texter som skulle användas. En särskild uppmärksamhet riktades på förberedelserna till den ekumeniska gudstjänsten för veckan – se sidorna xx till xx. Materialet ska tjäna det allmänna syftet med böneveckan för kristen enhet men samtidigt påminna om den lutherska reformationen.

Jaa somessa: