Hyppää sisältöön

Kevätseminaari: Globaali vastuu

Aikataulu:
Tapahtumapaikka: Myllypuron kirkko (Myllynsiipi 10, Helsinki)

Aamupäivällä sääntömääräinen yleiskokous jäsenkunnan edustajille.

Kevätseminaari on avoin kaikille kiinnostuneille. Siihen voi osallistua etänä Teamsin välityksellä tämän linkin kautta. Paikan päällä osallistuminen on mahdollista vain ennakkoon ilmoittautuneille.

12.30 Ekumeeninen teko 2023-tunnustus jako sekä apurahan saajien esittely/ Utmärkelsen Ekumenisk gärning 2023 utdelning samt presentation av stipendiaterna.

12.45 Globaali vastuu – kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää elämää donitsimallin avulla
Globalt ansvar – mot ett ekologiskt och socialt hållbart liv med hjälp av donutmodellen

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yksi painopisteistä vuodelle 2024 on Globaali vastuu. Miten kirkot voivat olla mukana rakentamassa askelia kestävämpää tulevaisuutta, globaalisti ja paikallisesti? Miten tässä työssä voidaan hyödyntää niin kutsuttua kestävyyden donitsimallia? Tätä pohdimme yhdessä, kuulemme alustuksen aiheesta ja sen jälkeen kaksi kommenttipuheenvuoroa. Nuoret aikuiset keskustelevat aiheesta yhdessä kommenttipuheenvuoron pitäjien kanssa. Mitä vanhempi sukupolvi voi opettaa nuoremmalle ja päinvastoin?

En av prioriteringarna för Ekumeniska Råd i Finland för 2024 är Globalt ansvar. Hur kan kyrkorna vara med och bygga mot en mer hållbar framtid, globalt och lokalt? Hur kan den så kallade donutmodellen för hållbarhet användas i detta arbete? Vi kommer att reflektera över detta tillsammans, höra ett inlägg till ämnet och sedan två kommentarer. Unga vuxna kommer att diskutera ämnet tillsammans med kommentatorerna. Vad kan den äldre generationen lära den yngre generationen och vice versa?

12.45 Seminaarin avaus/ Seminariets öppnande
Alustus/Inlägg: Jari Visto, kestävän kehityksen asiantuntija ja kouluttaja Step-opintokeskuksessa.

13.10 Kommenttipuheenvuorot / Kommentarer till inlägget, isä Rauno Pietarinen (ort.) ja pastori Kati Pirttimaa (angl.)

13.25 Globaali vastuu – paneelikeskustelu. Mukana Francesco Ferrari (kat.), Mikael Takamaa (adv.)  ja Nuutti Hurme (lut.). Globalt ansvar – paneldiskussion. Medverkande Francesco Ferrari (kat.) Mikael Takamaa (adv.) och Nuutti Hurme (lut.). Moderaattori / moderator TM Maria Mountraki (ort.)

Kommenttipuheenvuoro / Kommentar: Jari Visto

14.30 Päätössanat/ avslutningsord, församlingsföreståndare Markus Österlund

Jaa somessa: