Hyppää sisältöön

Suomen ekumeeninen neuvosto huolissaan alkoholipolitiikasta

Suomen ekumeeninen neuvosto on huolissaan alkoholin käytön vaikutuksista suomalaiseen yhteiskuntaan, perheisiin ja erityisesti lapsiin ja nuoriin.

Kristillisen tradition kulmakiviä ovat lähimmäisestä välittäminen ja yhteisöllisyys. Alkoholin kulutuksen lisääntyminen ja sen aiheuttamat haitat uhkaavat riistää yhä useammalta lähimmäiseltä perusturvallisuuden. Yhteiskunnan velvollisuus on suojella jäseniään. Siksi Suomen ekumeeninen neuvosto toivoo valtiovallan ryhtyvän nykyistä tehokkaampiin toimiin alkoholihaittojen estämiseksi.

Suomen ekumeenisen neuvoston hallitus antaa täyden tukensa valtioneuvoston periaatepäätöksen tavoitteille, joiden mukaan alkoholin aiheuttamia haittoja lasten ja perheiden hyvinvoinnille vähennetään merkittävästi, samoin alkoholijuomien riskikäyttöä ja siitä aiheutuvia haittoja. Myös alkoholijuomien kokonaiskulutus tulisi kääntää laskuun.

Alkoholin riskikäytön aiheuttamiin ongelmiin olisi puututtava voimakkaasti. Kirkot ja kansalaisjärjestöt voivat olla tukemassa perheitä ja yhteiskuntaa kehityksen suunnan muuttamiseksi. Valtiovallan toivotaan ryhtyvän pikaisesti toimiin alkoholihaittojen hillitsemiseksi. Suomen ekumeenisen neuvoston hallitus katsoo, että väkevien alkoholijuomien verotusta olisi kiristettävä. Nuorille tapahtuvaa anniskelua on valvottava, samoin tulee puuttua alkoholin mainontaan.

Alkoholin väärinkäytön haitat kohdistuvat paitsi alkoholin käyttäjään itseensä, hänen terveyteensä, hänen perheeseensä ja työkykyynsä, mutta myös lähiympäristöön ja yhteiskunnan toimivuuteen. Alkoholin riskikäyttö tuottaa väkivaltaa, erityisesti perheväkivaltaa. Liikenne- ja vesiliikennejuopumukset yleistyvät. Tapaturmien ja onnettomuuksien määrä lisääntyy. Päihdeongelmat ovat merkittävä tekijä, kun lapsia joudutaan sijoittamaan kotinsa ulkopuolelle. Kasvava alkoholin käyttö myös lisää alkoholisairauksia ja aiheuttaa inhimillisen kärsimyksen lisäksi huomattavia kustannuksia terveydenhuollolle.

Suomen ekumeeninen neuvosto vetoaa valtiovaltaan, jotta alkoholin kokonaiskäyttö saataisiin alenemaan.

Suomen ekumeeninen neuvosto vetoaa kaikkiin kirkkoihin ja kristillisiin yhteisöihin. Seurakunnat ja järjestöt voivat tarjota nuorille ja aikuisille päihteetöntä toimintaa ja sisältöä elämään. Vetoomus esitetään myös kaikille aikuisille, jotta alaikäisille ei välitettäisi alkoholia. Kristittyjen velvollisuus on tukea ja auttaa päihdeongelmien kanssa kamppailevia, ei tuomita eikä syyttää.

Suomen ekumeenisen neuvoston hallitus

Julkistettu SEN:n syyskokouksessa Jyväskylässä 12.10.2006.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja

Arkkipiispa Jukka Paarma, lut.

Varapuheenjohtajat

Piispa Voitto Huotari, lut.

Pastori Heikki Huttunen, ort.

VTT Markus Österlund

Muut jäsenet

FM Pauliina Arola, lut.

(varajäsen: tiedottaja Mari Malkavaara, lut)

Ylilääkäri Kati Myllymäki

(varajäsen: rovasti Pekka Hietanen)

Kirkkokunnanjohtaja Olavi Rintala, vap.

(varajäsen: päätoimittaja Hannu Lahtinen, vap.)

Isä Teemu Sippo, kat.

Jaa somessa: