Hyppää sisältöön

SEN:n juhlavuoden apuraha jaetaan kolmelle tutkijalle

Satavuotisjuhlavuotensa merkeissä Suomen Ekumeeninen Neuvosto jakaa stipendirahastostaan 10 000 euron apurahan. SEN:n hallitus päätti 21.9.2017 apurahan jakamisesta kolmen hakijan kesken. TT, pastori Mika K. T. Pajuselle 5 000 euroa, TM, pastori Miika Aholalle 2 500 euroa ja TM, pastori Sari Wagnerille 2 500 euroa.


Mika K.T. Pajusen post doc -tutkimus käsittelee teemaa: Jumalanpalveluksen muutos ja merkitys. Hanke on kiinnostava ja ajankohtainen sekä avaa uusia näkökulmia jumalanpalveluksen teologiaan ja käytäntöön. Tutkimuksella on selkeä teoreettinen lähtökohta ja ekumeeninen päämäärä. Ekumeenisissa yhteyksissä sen tuloksilla voi olla ymmärrystä syventävä ja käytäntöjä uudistava merkitys.

Miika Aholan väitöskirjatutkimus Elements of Communion in the Church: Towards a Common Vision analysoi Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) Faith and Order -komission Kirkko: Yhteistä näkyä kohti -asiakirjan käsitystä kirkosta. Tutkimus keskittyy keskeiseen kansainväliseen ja kansalliseen kysymykseen ja vastaa ajankohtaiseen ekumeeniseen haasteeseen. Tutkijalla on selkeä käsitys systemaattisteologisen asiakirja-analyysin toteuttamisesta. Metodisesti tutkimussuunnitelma on tarkkaan harkittu ja sisältää jo kiinnostavaa erittelyä kommuunio-käsitteestä.

Sari Wagnerin väitöskirjatyö Das vorausgesetzte und erwünschte Werk des Heiligen Geistes in

Epiklesen/Abendmahlsliturgien von vier (westlichen?) Kirchen on ehtoollisteologian tutkimus, jossa katolisen ja reformaation perinteen eri tulkinnat yhtyvät ekumeenisesti hedelmällisellä tavalla. Tutkimussuunnitelma on metodisesti perusteellinen ja tutkimusaihe keskeistä ekumeenista teologiaa, jonka tuloksilla on merkitystä kirkkojenvälisten suhteiden kannalta.

Apurahat luovutetaan sunnuntaina 15.10. n. klo 11 Helsingin tuomiokirkon kryptassa kirkkokahvitilaisuudessa SEN:n juhlajumalanpalveluksen jälkeen. Jumalanpalvelus alkaa klo 10.

Tilaisuuksiin ovat kaikki lämpimästi tervetulleita.

Jaa somessa: