Hyppää sisältöön

Lausunto ihmiskaupan vastaisen toiminnan järjestämisestä valtioneuvostossa, 9.2.2015

Sisäministeriön poliisiosasto on pyytänyt SEN:lta lausuntoa luonnoksesta ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenteen luomiseksi. Lausuntopyynnössä todetaan, että lausunnon antajan on hyödyllistä kiinnittää luonnosta tarkastellessaan erityistä huomiota ihmiskaupan vastaisen toiminnan yhteensovittamisen tehostamiseksi toteutettavaa verkostoitumista koskevaan kohtaan.

Antamassaan lausunnossa ev.lut. Kirkkohallitus pitää ehdotettua koordinaatiorakennetta tarkoituksenmukaisena. Se esittää kuitenkin, että Kirkkohallitus liitettäisiin mukaan verkostoitumisesta puhuttaessa muistion eri kohdissa. Nyt mainitaan vain kansalaisjärjestöt, työmarkkinajärjestöt ja Kuntaliitto.

Ekumeeniselta kannalta verkostoitumisessa olisi huomioitava myös SEN ja sen jäsenkirkot. Ekumeeninen vastuuviikko oli ensimmäinen valtakunnallinen hanke, joka nosti julkisuuteen ihmiskaupan ilmiönä sekä Suomessa että kansainvälisesti. Tämän kampanjan tuloksena SEN:n verkostossa on laajasti tietoisuutta ja kokemusta ihmiskaupan vastaisesta toiminnasta.

Suomen Ekumeenisen Neuvostoon hallitus esittää lausuntonaan 9.2.2015: SEN pitää ehdotettua koordinaatiorakennetta tarkoituksenmukaisena. SEN esittää kuitenkin, että verkostoitumisesta puhuttaessa muistion eri kohdissa huomioitaisiin myös evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko, muut kristilliset kirkkokunnat sekä muut uskontokunnat. Niillä on sekä valtakunnallisella että paikallisella tasolla ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaation kannalta olennaista tietoa ja kokemusta.

Jaa somessa: