Hyppää sisältöön

Kaste yhdistää kristittyjä – julkilausuma kasteen merkityksestä

Tällä viikolla kristillisissä kirkoissa muistetaan Jeesuksen kastetta. Ortodoksisessa kirkossa teofaniaa vietettiin 6.1.2020 ja luterilaisessa kirkossa Jeesuksen kastetta muistetaan sunnuntaina 12.1. Jeesuksen kasteesta näkökulma laajenee kristilliseen kasteeseen yleensä. Kasteen sisältöä eri suomalaisissa kirkoissa on tarkasteltu Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa ja sen Teologisen ja opillisen keskustelun jaostossa ja työskentelyn tulos on yhteinen julkilausuma kasteen merkityksestä: vaikka kirkkojen käsitykset kastamisen tavoista eroavat, kasteen sisältö ja merkitys yhdistävät.

Suomalaiset kirkot ovat tietoisia yhteiskunnallisista ja uskonnollisten tapojen muutoksista viimeisten vuosikymmenten aikana. Muutosten mukana on tapahtunut lisääntyvää maallistumista, kristillisen identiteetin tunnistamisen ohentumista sekä kasteiden vähenemistä. Tutkimusten mukaan uskonnottomuus siirtyy seuraavalle sukupolvelle yleisemmin kuin uskonnollisuus. Myös nuorten aikuisten suhde uskonnollisuuteen on yhä yksilöllisempää verrattuna aikaisempiin sukupolviin.

Kirkoilla on yhteinen tavoite ja missio lisätä ymmärrystä kasteesta ja sen merkityksestä. Suomen Ekumeeninen Neuvosto haluaa tuoda julki kirkkojen näkemyksiä kasteesta pyrkien avaamaan keskustelua ajassa, jossa ymmärrys kasteen merkityksestä on yksipuolistunut ja ohentunut. Julkilausumamme kasteesta on samalla kutsu kristityille voittaa hajaannus ja tuoda keskinäinen yhteys näkyvällä tavalla julki.[1]

Suomalaista ekumeniaa on tehty yli sadan vuoden ajan. Yhteistyössä keskinäinen luottamus ja toisten kunnioittaminen ovat lisääntyneet kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kesken. Ekumeenisessa työssä yhdistävien asioiden nähdään olevan suuremmat kuin eroavaisuudet. Vaikka kirkkojen käsitykset kastamisen tavoista eroavat, kasteen sisältö ja merkitys yhdistävät. Tämän kehityksen tuloksena haluamme tuoda julki näkemyksemme kasteen merkityksestä omassa yhteiskunnassamme.

Tässä alla Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkilausuma: Kaste on merkki yhteisestä uskosta.


[1] BEM-asiakirja, kaste nro 6. Yhteisessä julkilausumassa sanaa kirkko käytetään kuvaamaan mukana olevien kirkkojen itseymmärrystä pyrkimättä ratkaisemaan kaikkia siihen liittyviä kirkko-opillisia kysymyksiä. Vrt. katolis-luterilainen Yhteinen Julistus Vanhurskauttamisopista, 31.10.1999, nro 5, viite 9.

Kaste on merkki yhteisestä uskosta

1. Kirkkoina ja kristittyinä me todistamme yhdessä Jeesuksesta Kristuksesta, syntien sovittajasta ja maailman Vapahtajasta. Haluamme tuoda yhdessä esiin, että usko ja kaste kuuluvat yhteen. Herramme Jeesus Kristus itse opettaa: Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. (Mt.28: 18–20)

2. Jeesus on antanut meille käskyn kastaa ja opettaa. Kaste toimitetaan vettä käyttäen Isän, ja Pojan, ja Pyhän Hengen nimeen. Muut kasteen toimittamisen muodot ja traditiot vaihtelevat kirkoittain. Yleisimmät käytössä olevat kastetavat ovat upotus- ja valelukaste. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste. (Ef. 4: 5–6)

3. Kirkkoina tunnemme vastuumme opettaa Kristuksesta ja kasteesta sekä kasvattaa kristilliseen uskoon ja elämään. Haluamme huolehtia jäsenistämme ja niistä, jotka tulevat luoksemme etsien totuutta. Yhdessä iloitsemme Jumalan pelastustyöstä.

4. Kristittyinä julistamme sanoin ja teoin Kristuksen evankeliumia kaikkialla ja kaikkina aikoina. Tätä uskonperintöä on tulkittu historian saatossa eri tavoin. Kaikkien kristillisten yhteisöjen (ekklesia) tehtävä on seurata Kristusta, elää hänen esimerkkinsä mukaisesti maailmassa ja kutsua ihmisiä hänen yhteyteensä.

5. Iloitsemme kasteen lahjasta ja jokaisesta kastetusta. Jumalan armo ei kuitenkaan rajoitu ainoastaan kasteeseen. Palvelemme ja ylistämme Kolmiyhteistä Jumalaa yhdessä kaikkien häneen uskovien kanssa.

Te kaikki olette Jumalan lapsia, kun uskotte Kristukseen Jeesukseen. Kaikki te, jotka olette Kristukseen kastettuja, olette pukeneet Kristuksen yllenne. Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi. (Gal. 3: 26–28)

***


Lisätietoja

Pääsihteeri Mari-Anna Auvinen

mari-anna.auvinen@ekumenia.fi

+358 40 134 1977

www.ekumenia.fi (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Teologisen ja opillisen keskustelun jaoston puheenjohtaja Tuomas Mäkipää
tuomas.makipaa@anglican.fi

Johdantoteksti ja julkilausuma on ladattavissa pdf-tiedostona:

Jaa somessa: