Hyppää sisältöön

Karibia

Karibian alue on nykyisin monimutkainen todellisuus. Alue on saanut nimensä sen yhdeltä alkuperäiskansalta, kalinagoilta, joita kutsuttiin aiemmin karibeiksi. Tämä valtavan suuri alue kattaa maantieteellisesti niin saaria kuin sisämaa-alueita, jotka muodostavat rikkaan ja monipuolisen eri etnisyyksien, kielten ja uskonnollisten perinteiden kudoksen.

Kyseessä on samalla monimutkainen poliittinen kokonaisuus erilaisine hallinnollisine ja perustuslaillisine järjestelmineen aina siirtomaakytköksistä (Iso-Britannia, Alankomaat, Ranska ja Yhdysvallat) kansanvaltaisiin kansallisvaltioihin.

Epäinhimillisen kolonialistisen hyväksikäyttöhankkeen syvät arvet tuntuvat edelleen nykyisen Karibian alueen elämässä. Tavoitellessaan aggressiivisesti taloudellisia voittoja kolonialistit loivat brutaaleja järjestelmiä, joiden avulla käytiin kauppaa ihmisistä ja heidän pakkotyöstään. Alun perin nämä käytännöt orjuuttivat ja tuhosivat alueen alkuperäiskansoja, joista osa tuhoutui kokonaan. Tätä seurasi afrikkalaisten orjuuttaminen sekä Intiasta ja Kiinasta tulleiden siirtolaisten sitominen määräaikaiseksi työvoimaksi, johon heidän tuli alistua saadakseen muuttaa alueelle.

Kolonialistisen järjestelmän jokaisen askeleen tarkoituksena oli riistää alistamiltaan kansoilta heidän luovuttamattomat oikeutensa: heidän identiteettinsä, ihmisarvonsa, vapautensa ja itsemääräämisoikeutensa. Afrikkalaisten orjuuttamisessa ei ollut kyse vain työvoiman siirtämisestä yhdestä paikasta toiseen. Siinä loukattiin Jumalan antamaa ihmisarvoa toista ihmistä esineellistämällä, tekemällä yhdestä ihmisestä toisen ihmisen omaisuutta. Siitä, että orjuutettu ymmärrettiin jonkun toisen omaisuudeksi, seurasivat muut käytänteet, jotka edelleen riistävät ihmisarvoa afrikkalaisilta. Näihin kuuluivat kulttuuristen ja uskonnollisten tapojen väheksyminen sekä avioliiton ja perhe-elämän kieltäminen.

On hyvin valitettavaa, että koko viisisataavuotisen kolonialismin ja orjuuttamisen aikana alueen kristillinen lähetystyö oli muutamia huomattavia poikkeuksia lukuun ottamatta hyvin läheisissä yhteyksissä tämän ihmisarvoa polkevan järjestelmän kanssa, antoi sille monin tavoin oikeutuksen ja vahvisti sitä. Siinä missä Raamatun alueelle tuoneet käyttivät pyhiä kirjoituksia oikeuttaakseen ihmisten alistamisen oman ikeensä alle, orjuutettujen käsissä ne innostivat ja vakuuttivat, että Jumala oli heidän puolellaan ja johtaisi heidät vapauteen.

Jaa somessa: