Hyppää sisältöön

Den bibliska texten: Andra Moseboken 15:1-21 

1 Då sjöng Mose och israeliterna denna lovsång till Herren:

Jag sjunger till Herrens ära: stor är hans höghet och makt.

Häst och vagnskämpevräkte han i havet.

2 Herren är min kraft och mitt värn, han blev min räddning.

Han är min Gud, honom vill jag prisa, min faders Gud, honom vill jag lovsjunga.

3 Herren är en kämpe – Herren är hans namn.

4 Faraos vagnar, hela hans här, kastades i havet, hans tappraste män dränktes i Sävhavet.

5 Vattnen slog samman över dem, de sjönk i djupet som stenar.

6 Din högra hand, Herre, härlig i makt, din högra hand, Herre, krossade fienden.

7 I din makt och din härlighet gjorde du motståndarna till intet.

Din lågande vrede bröt fram och förtärde dem alla som halm.

8 Du frustade, och vattnet tornade upp sig, vågorna stod som en mur, strömmarna stelnade mitt i havet.

9 Fienden sade: Jag skall förfölja dem, hinna i kapp dem, fördela bytet,

stilla min lystnad, jag skall dra mitt svärd och beröva dem allt.

10 Du blåste på dem och havet höljde dem, de sjönk som bly i väldiga vatten.

11 Vem är som du bland gudarna, Herre? Vem är som du, majestätisk och helig,

värdig fruktan och lovsång, mäktig att göra under?

12 Du sträckte ut din hand, och jorden slukade dem.

13Du ledde med trofast kärlek det folk som du friköpt, förde det med makt till din heliga boning.

14 Folken hörde det och darrade. Ångest grep filisteerna,

15 Edoms furstar fylldes av skräck, de starka i Moab greps av fruktan,

modet svek dem som bodde i Kanaan.

16 Fasa och skräck föll över dem, inför din mäktiga arm stod de förstenade,

medan ditt folk drog fram, Herre, det folk drog fram som du vunnit åt dig.

17 Du ledde dem fram och planterade dem på det berg som är din egendom,

den plats du gjort till din boning, Herre, den helgedom, Herre, du själv har grundlagt.

18 Herren är konung nu och för evigt.

19 När faraos hästar gick ut i havet med hans vagnar och vagnskämpar lät Herren

havets vatten strömma tillbaka över dem.

Men israeliterna gick torrskodda tvärs igenom havet.

20 Mirjam, som var syster till Aron och ägde profetisk gåva, tog sin tamburin,

och alla kvinnorna följde henne; de slog på tamburiner och dansade.

21 Och Mirjam ledde sången: Sjung till Herrens ära: stor är hans höghet och makt.

Häst och vagnskämpe vräkte han i havet.

Jaa somessa: