Hyppää sisältöön

Böneveckan 2018: Guds hand leder oss

Guds hand är en symbol för Guds handlande i den judisk-kristna traditionen. Guds hand är framför allt ett tecken på och ett redskap för skapande och välsignelse. Symboliskt sett talar man ibland om Guds högra och vänstra hand. Med sin högra hand gör Gud ”sitt eget verk” medan den vänstra är ett redskap för ”annat verk”.

Materialet för ekumeniska böneveckan för kristen enhet 2018 har tagits fram i Karibien. Av temat framgår att de kristna i Karibien har upplevt kraften i Herrens hand. Den erfarenheten kommer inte minst av att folken i området har upplevt befrielse från slaveri.

Som kristna tror vi och upplever att Gud fortfarande verkar. Hans hand är stark nog att befria oss från synden. Hans hand är vårt skydd och vår trygghet. Guds hand välsignar oss och vår vandring på den ekumeniska vägen.

Böneveckan för kristen enhet eller Ekumeniska böneveckan fyller hundratio år i januari 2018. Ekumeniska böneveckotraditionen anses ha börjat i USA. Episkopalprästen Paul Wattson föreslog att böneveckan skulle hållas 18–25 januari. Första gången denna böneoktav firades var 1908.

Två kyrkliga minnesdagar formar inramningen av böneveckan. Enligt den västliga traditionen firades 18 januari till minne av aposteln Petrus tillträde som biskop och den 25 januari till minne av aposteln Paulus omvändelse, två mycket symbolrika högtidsdagar. Hundratio år har förflutit och fortfarande hålls böneveckan den traditionella tidpunkten.

Den första dagen till minne av aposteln Petrus biskopsinstallation, firas inte längre i den romersk-katolska traditionen. Den återförpassades 1960 till sin ursprungliga plats den 22 februari. Petrus och Paulus respekteras som apostlar av Rom och dess församlings grundare.

I ekumeniska sammanhang är det viktigt att aposteln Petrus också anses vara grundare av församlingen i Antiokia. Där började man första gången kalla Nasaréns efterföljare kristna enligt Nya testamentet. Stadens biskopssäte är fortfarande ett av den ortodoxa kyrkans viktigaste patriarkat.

Ekumeniska böneveckans historia kan betraktas ur ett hundratioårigt perspektiv, men böndagarna har mer än fyrahundra års historia bakom sig. År 2018 har det förflutit tio år efter att man började firas två böndagar. Årligen firas Böndag för kristen enhet den 18 januari och den 24 oktober firas Böndag för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar.

Bönen för enhet är starkast under böneveckan, men den måste också strömma ut i våra vardagsliv. Kristen enhet är inte bara en frukt av mänsklig strävan, den är alltid en frukt av den heliga Andens verk. Vi kan inte producera eller organisera fram den. Vi kan endast ge oss av i förtröstan på att Anden leder oss rätt på vår vandring och för oss fram till enheten i Kristus och med varandra.

Med önskan om en välsignad ekumenisk bönevecka

Redaktionskommittén

Originaltext: Your right hand, O Lord, glorious in power (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Särskild tacksamhet riktas till Karibiska ekumeniska rådet (Caribbean Conference of Churches (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)),

Antillernas katolska biskopskonferens (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.) och till arbetsgruppen för redigering.


Översättning och bearbetning: Per-Magnus Selinder

Redigering: Olle Kristenson

Referensgrupp: Mölndals samkristna råd

SVERIGES KRISTNA RÅD (Vieraile ulkoisella sivustolla. Linkki avautuu uuteen välilehteen.)

Box 14038
SE-167 14 Bromma

Jaa somessa: