Hyppää sisältöön

Uusi testamentti: Vapaa rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä

Uuden testamentin teksti: Gal. 5:1–6

Päivän epistolatekstissä apostoli Paavali puuttuu Galatian uskovien keskuudessa syntyneeseen ongelmaan siitä, onko Kristuksen seuraajien omaksuttava myös juutalaisten laki perinnäistapoineen. Paavalin mielipide on selkeä: ”Te, jotka pyritte vanhurskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta, armon ulkopuolelle.” Vanhan Testamentin aikaan laki ja perinnäistavat olivat tarpeen kansan oikeaan ohjaamiseksi, eikä Kristus itsekään omien sanojensa mukaan tullut kumoamaan lakia vaan toteuttamaan sen. Lain kirjaimen sijaan pelastuksen tie on kuitenkin Kristuksessa, lain täydelliseksi tekijässä.
Vaikka kysymys juutalaisten perinnäistapojen noudattamisesta ei olekaan ajankohtainen meille tämän päivän kristityille, on aiheellista kysyä itseltämme, olemmeko sittenkään vapaita. Tässä langenneessa maailmassa elävinä olemme kaikki nimittäin synnin alaisia. Meitä piinaa taipumus Jumalan tahdon vastaisiin tekoihin, ja se on todellista orjuutta, josta meidän tulee pyrkiä eroon. Niin kauan, kun mielemme on itsekkäiden halujemme vallassa, niin kauan teemme syntiä ja vastustamme Jumalan tahtoa emmekä voi olla täydellisesti vapaita. Vapaus Kristuksessa ei siis tarkoita vapautta laista, jonkinlaista anarkiaa tai välinpitämättömyyttä Jumalan käskyistä. Vapaus tulee sen kautta, että noudattamalla Jumalan käskyjä vapaudumme synnin orjuudesta.
Synnin orjuutta vastaan taisteleminen ja Jumalan tahdon noudattaminen vaatii tietoista pyrkimystä ja ponnistelua. Ja siinä meitä auttaa rakkaus. Rakkaudesta Jumalaan olemme valmiit elämään ja toimimaan Hänen tahtonsa mukaan. Rakastaessamme Jumalaa rakastamme myös Hänen käskyjään ja pidämme niitä ilonamme, ei lakihenkisesti lain kirjainta ja perinnäistapoja noudattaaksemme, vaan täyttääksemme Hänen tahtonsa, jota rakastamme.
Jumalan käskyjen noudattaminen toteutuu elämämme arjessa usein ensisijaisesti lähimmäisenrakkauden kautta, toimimalla lähimmäistemme ja heidän pelastuksensa hyväksi. Kuten apostoli Paavali myöhemmin Galatalaiskirjeessä toteaakin: Lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Viettäessämme tänään ekumeenista lähetyspyhää muistakaamme erityisesti niitä veljiämme ja sisariamme, jotka eivät ole vielä oppineet tuntemaan Kristusta. Osoittakaamme rakkauttamme Jumalaa ja lähimmäistämme kohtaan tukemalla evankeliumin levittämistä niin rukouksin kuin aikaamme ja tukea antaen. Vapaus Kristuksessa kuuluu kaikille.
Maria Susuna, kanttori
Suomen ortodoksinen kirkko, Helsinki

Jaa somessa: