Hyppää sisältöön

Seitsemäs päivä: Hyvän paimen muuttaa

Ruoki minun lampaitani (Joh. 21:17)

Tekstit

1. Sam. 2:1–10 Omin voimin ei yksikään menesty.

Ps. 23 Sinä suojelet minua kädelläsi, johdatat paimensauvallasi.

Ef. 6:10–20 Vahvistukaa Herrassa.

Joh. 21:15–19 Ruoki minun lampaitani.

Meditaatio

Ne, jotka voittavat kärsimyksen, tarvitsevat tukea ylhäältä. Tuki tulee rukouksen kautta. Luemme Hannan rukouksen voimasta Samuelin kirjan ensimmäisestä luvusta. Toisesta luvusta voimme löytää Hannan kiitosrukouksen. Hän käsitti, että jotkin asiat tapahtuvat vain Jumalan avulla. Hänen tahdostaan Hannasta ja hänen aviomiehestään tuli vanhemmat. Tämä teksti on esimerkki, joka vahvistaa uskoa siihen, mikä saattaa näyttää toivottomalta tilanteelta. Se on esimerkki voitosta.

Psalmin 23 hyvä paimen kaitsee lampaansa pimeimpien paikkojen läpi lohduttaen heitä läsnäolollaan. Niiden, jotka panevat luottamuksensa Herraan, ei tarvitse pelätä edes hajaannuksen tai eripuran varjoja, kun heidän paimenensa johdattaa heidät vihreille totuuden laitumille asumaan yhdessä Herran omassa talossa.

Kirjeessään efesolaisille apostoli Paavali kehottaa meitä vahvistumaan Herrassa ja ottamaan voimaksemme hänen väkevyytensä pukemalla yllemme hengellinen taisteluvarustus: totuus, vanhurskaus, evankeliumin julistaminen, usko, pelastus, Jumalan sana, rukoileminen ja anominen.

Ylösnoussut Herra kehottaa Pietaria — ja hänen henkilössään jokaista opetuslasta — löytämään itsestään hänen rakkautensa; hänen, joka yksin on ainoa todellinen paimen. Jos sinulla on sellaista rakkautta, niin ruoki minun lampaitani! Toisin sanoen ruoki heitä, suojele heitä, huolehdi heistä, vahvista heitä — koska he ovat minun ja kuuluvat minulle! Ole hyvä palvelijani ja hoida niitä, jotka ovat rakastaneet minua ja jotka seuraavat ääntäni. Opeta heille keskinäistä rakkautta, yhteistyötä ja pelottomuutta heidän kulkiessaan elämän käänteissä ja mutkissa.

Jumalan armo johtaa siihen, että Kristuksesta todistaminen, joka on vahvistunut meissä, pakottaa meidät toimimaan yhdessä ykseyden tähden. Meillä on kyky ja tieto sellaisen todistuksen synnyttämiseen! Mutta olemmeko siihen halukkaita? Hyvä paimen, joka elämällään, opetuksellaan ja käyttäytymisellään vahvistaa kaikkia, jotka ovat panneet luottamuksensa hänen armoonsa ja tukeensa, kutsuu meitä tekemään kanssaan yhteistyötä ehdoitta. Näin vahvistettuina pystymme auttamaan toisiamme matkalla ykseyteen. Vahvistukaamme siis Herrassa, jotta voisimme vahvistaa toisia yhteisessä rakkauden todistuksessa.

Rukous

Kaikkien Isä, sinä kutsut meitä olemaan yksi lauma Pojassasi Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on hyvä paimenemme, joka kutsuu meitä paneutumaan levolle vihreille laitumille; johtaa meidät tyynten vesien ääreen ja elvyttää sielumme. Suo, että seuratessamme häntä huolehtisimme toisistamme niin, että kaikki näkisivät meissä ainoan todellisen paimenen, Herramme Jeesuksen Kristuksen, rakkauden; hänen, joka elää ja hallitsee sinun ja Pyhän Hengen kanssa, yhtenä Jumalana ikuisesta ikuiseen. Aamen.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. Kuinka hyvä paimen innostaa meitä lohduttamaan ja elvyttämään eksyneitä ja palauttamaan heidän luottamuksensa?

2. Millä tavoin eri perinteitä edustavat kristityt voivat vahvistaa toisiaan tunnustamalla Jeesuksen Kristuksen ja todistamalla hänestä?

3. Mitä meille voi tänään merkitä apostoli Paavalin kehotus: ”Vahvistukaa Herrassa, pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus”?

Jaa somessa: