Hyppää sisältöön

Rukousviikko 2018: Herran käsi on voimallinen

Juutalais-kristillisessä perinteessä Jumalan toimintaa kuvataan symbolisesti puhumalla hänen kädestään. Jumalan käsi on ennen kaikkea luomisen ja siunaamisen väline ja merkki. Symbolisesti puhutaan myös Jumalan oikeasta ja vasemmasta kädestä. Oikealla kädellään Jumala tekee ’omaa työtään’, kun taas hänen vasen kätensä on ’vieraan työn’ väline.

Material för Ekumeniska böneveckan 2018.

Vuoden 2018 rukousviikon aineisto on laadittu Karibian alueella. Karibian alueen kristityt ovat kokeneet Herran käden voimallisuuden erityisesti siinä, miten alueen kansat ovat saaneet vapautua orjuudesta. Oma aikamme on kuitenkin tuonut uusia, nykyajan orjuuden muotoja, joiden kitkemiseksi ja kansojen auttamiseksi Karibian kirkot toimivat aktiivisesti. Kristittyinä uskomme ja koemme, että Jumala toimii edelleenkin. Hänen kätensä on voimallinen vapauttamaan meidät synnin todellisuudesta, hänen kätensä on meidän suojamme ja turvamme. Jumalan käsi siunaa myös meidän yhteistä kulkuamme ekumenian tiellä.

Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko täyttää tammikuussa 2018 satakymmenen vuotta. Tämän pitkän perinteen katsotaan alkaneen Yhdysvalloista. Episkopaalinen pappi Paul Wattson ehdotti rukousviikon sijoittamista ajanjaksoon 18.–25. tammikuuta. Kahdeksan päivän rukousoktaavia vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1908.

Ekumeenisen rukousviikon aloitus- ja päätöspäivämäärien taustalla on kaksi kirkollista muistopäivää. Rukousjakson aloittaminen läntisen tradition mukaisesta apostoli Pietarin piispanistuimen juhlan muistopäivästä (18.1.) ja päättäminen apostoli Paavalin kääntymyksen muistopäivään (25.1.) liittää rukousviikkoon kiintoisaa symboliikkaa. Aloituspäivämäärään ei enää roomalais-katolisessa perinteessä liity apostoli Pietarin piispanistuimen muistopäivää, sillä se palautettiin vuonna 1960 alkuperäiselle paikalleen helmikuun 22. päivään.

Pietaria ja Paavalia kunnioitetaan Rooman kaupungin apostoleina ja sen kirkon perustajina. Ekumeenisissa yhteyksissä on tärkeää muistaa, että apostoli Pietaria pidetään myös Antiokian kirkon perustajana. Uuden testamentin mukaan juuri Antiokiassa alettiin Nasaretin Jeesuksen seuraajia kutsua kristityiksi, ja kaupungin piispanistuin on edelleen yksi ortodoksisen kirkon keskeisistä patriarkaateista.

Ekumeenisen rukousviikon historiaa voidaan tarkastella sadankymmenen vuoden perspektivillä, mutta rukouspäivillä on runsaan neljänsadan vuoden historia takanaan. Vuonna 2018 tulee kuluneeksi kymmenen vuotta siitä, kun maassamme siirryttiin kahden rukouspäivän käytäntöön. Vuosittain 18.1. vietetään Kristittyjen ykseyden rukouspäivää ja 24.10. vietetään Rauhan, ihmisoikeuksien ja kansainvälisen vastuun rukouspäivää.

Rukous ykseyden puolesta on voimakkaimmillaan rukousviikon aikana, mutta sen täytyy lähteä myös virtaamaan arkielämäämme. Kristittyjen ykseys ei voi olla pelkästään inhimillisten ponnistusten hedelmää, vaan se on aina Pyhän Hengen työtä. Emme voi tuottaa tai järjestää sitä. Voimme lähteä liikkeelle ja luottaa siihen, että Henki näyttää vaelluksellemme suunnan ja vie meidät perille ykseyteen Kristuksessa ja toinen toistemme kanssa.

Siunattua ekumeenista rukousviikkoa toivottaen

Toimituskunta

Englanninkielien alkuteksti: Your right hand, O Lord, glorious in power

Erityiset kiitokset Karibian ekumeeniselle neuvostolle (Caribbean Conference of Churches),

Antillien katoliselle piispainkokoukselle ja aineistotyöryhmälle.


Suomennos: Mika K. T. Pajunen

Toimittajat: Mari-Anna Auvinen Veijo Koivula, Sirpa-Maija Vuorinen

Jaa somessa: