Hyppää sisältöön

Rukousviikko 2016: Kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja

Vuoden 2016 ekumeenisen rukousviikon aineiston on valmistellut Latvian kristillisten kirkkojen työryhmä. Kristillinen kirkko on toiminut Latviassa suunnilleen yhtä pitkään kuin Suomessa. Arkeologisen tutkimuksen perusteella kristinuskon arvellaan saapuneen Itä-Latviaan 900-luvulla bysanttilaisten lähetystyöntekijöiden mukana. Kristillisyys vakiintui seudulle myöhemmin, erityisesti piispa Meinhard Liiviläisen (n. 1130–1196) aikana. Hän rakennutti kirkon Ikšķileen ja toi kiinnitti alueen väestöä kristinuskon perusteisiin.

Latvia on historiansa aikana toiminut monien kansallisten ja tunnustuksellisten ryhmittymien poliittisena ja uskonnollisena taistelukenttänä. Poliittisen vallan muuttumista on usein seurannut muutos myös kansan uskonnollisessa tunnustuksessa. Nykyisin Latvia on ikään kuin risteyspaikka, jossa roomalaiskatoliset, protestanttiset ja ortodoksiset alueet kohtaavat. Tämän vuoksi se tarjoaa kodin useille kristillisille traditioille, eikä yksikään niistä ole määräävässä asemassa.

Latvialainen työryhmä on valinnut rukousviikon teeman ensimmäisestä Pietarin kirjeestä. Pietari kutsuu kristittyjä Jumalan omaksi kansaksi, valituksi suvuksi, pyhäksi heimoksi ja kuninkaalliseksi papistoksi. Pyhässä kasteessa olemme syntyneet uudestaan vedestä ja Pyhästä Hengestä. Kasteessa olemme kuolleet synnille noustaksemme Kristuksen kanssa uuteen elämään. Uusi identiteettimme Kristuksessa on lahja, mutta samalla se on myös tehtävä kamppailla hajaannusta, itseriittoisuutta ja kaikkea syntiä vastaan.

Kristittyjen ykseyden perustuksena on Jumalan sana. Raamatun pyhissä kirjoituksissa kohtaamme Jumalan ja hänen pelastavat tekonsa historiassa. Kun luemme Raamattua rukoillen, opimme tunnistamaan Jumalan suuret teot myös tässä ajassa ja omassa elämässämme. Ekumeenisella rukousviikolla meitä muistutetaan, että Jumalan suuria tekoja ei ole tarkoitettu yksityisomaisuudeksi.

Tasavallan presidentin allekirjoittamassa rukouspäiväjulistuksessa todetaan, että Raamatun mukaan Jumala kutsuu ihmisiä pimeydestä valoon, toivoon ja uudistumiseen. Ihminen saa kutsun julistaa Jumalan suuria tekoja ja liittyä niihin omassa elämäntavassaan. Jumalan teot, jotka tulevat ilmi Kristuksen ristissä ja ylösnousemuksessa, vapauttavat ihmisen toimimaan totuuden ja oikeuden puolesta.

Meitä kutsutaan julistamaan Jumalan suuria tekoja. Ekumeenisen rukousviikon aineisto avaa meidän eteemme tänä vuonna erityisesti Latvian kristittyjen todellisuutta. Rukousviikko antaa meille tehtävän rukoilla kristittyjen ykseyden puolesta niin omalla kotiseudullamme, kotimaassamme kuin kaikkialla maailmassa. Kristuksella on vain yksi ruumis.

Tätä aineistoa on tarkoitettu käytettäväksi sekä ekumeenisissa tilaisuuksissa että seurakuntien omassakin työssä. Materiaali on hyvin käyttökelpoista myös koulujen uskonnonopetuksessa ja kansainvälisyyskasvatuksessa.

Tänäkin vuonna meitä kaikkia kutsutaan tammikuisella rukousviikolla etsimään ja rakentamaan yhteyttä ja ykseyttä, elämään todeksi yhteistä uskoa, rukousta ja Jumalan suuria tekoja sekä kantamaan toisiamme ja maailman hätää rukouksessa Jumalan eteen.

Tervetuloa rukoilemaan yhdessä!


Aineiston suomennos englannista: Mika K T Pajunen

Toimituskunta: Heikki Huttunen, Veijo Koivula ja Sirpa-Maija Vuorinen

Jaa somessa: