Hyppää sisältöön

Rukouspäiväjulistus 2020

Vuoden 2020 rukouspäiväjulistus nostaa keskiöön ystävällisyyden ja vieraanvaraisuuden teemat. Ystävällisyyden osoittaminen ja hyvä tahto luovat perustan turvallisuudelle ja yhteistyölle. Erityisen tärkeää on muistaa hyvän puhuminen ja myötätuntoinen asenne apua tarvitsevia kohtaan. Rukouspäivinä kirkot rukoilevat ystävyyttä yli rajojen, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta maailmaan sekä Jumalan varjelusta luomakunnalle.

Tasavallan presidentin 10.11.2019 allekirjoittama vuoden 2020 rukouspäiväjulistus tukee kirkkojen yhteistoimintaa ja niitä ekumeenisia teemoja, joita Ekumeeninen rukousviikko ja Ekumeeninen vastuuviikko nostavat esiin. Ekumeeninen rukousviikko on maailmanlaajuinen ilmiö, ja sitoo maamme kristittyjä globaaliin hengellisyyteen. Vastuuviikko taas nostaa pohdittavaksi globaalin etiikan konkreettisia haasteita.

Rukouspäiväjulistuksen sisältö ja kahden rukouspäivän raamatuntekstit on valmisteltu yhteistyössä Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja Tasavallan presidentin kanslian kesken. SEN:n hallituksen asettamassa rukouspäivätyöryhmässä evankelis-luterilaista kirkkoa edustavat kirkkoherra Taina Manninen ja, ortodoksista kirkkoa isä Mikael Sundqvist ja Suomen vapaakristillistä neuvostoa toiminnanjohtaja Esko Matikainen. Pääsihteeri Mari-Annan Auvinen toimii työryhmän sihteerinä.

Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2020


He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti (Ap. t. 27:17-28:10)

Vuoden 2020 rukousviikon teema, He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti, nousee Raamatun kertomuksesta, jossa Roomaan matkalla ollut laiva haaksirikkoutuu myrskyssä ja ajautuu Maltan saarelle. Maltan asukkaat kohtelevat Paavalia ja muita vankeja sekä sotilaita ja laivansa menettäneitä merimiehiä tavattoman ystävällisesti. Raamatun kertomus muistuttaa meitä ystävällisyydestä ja vieraanvaraisuudesta erityisesti niitä ihmisiä kohtaan, jotka ovat ajautuneet elämässään haaksirikkoon ja lähimmäisten avun tarpeeseen.

Rukouspäivän tekstit muistuttavat empaattisuudesta apua tarvitsevia kohtaan. Kyky myötätuntoon on ystävällisen asenteen perusta. Se auttaa näkemään köyhien perheiden, lasten ja nuorten hätää, sekä huolehtimaan yksinäisten vanhusten ihmisarvoisesta elämästä. Tiedämme, että Euroopan rannoille ajautuu edelleen haaksirikkoon joutuneita, kun pakolaisuus, nälkä ja sodat ajavat ihmisiä kauaksi kodeistaan. Ystävällisyys rikkoo vihollisuuksien muurin ja auttaa löytämään oikeudenmukaisia ja elämää tukevia ratkaisuja. Erityisen tärkeää on muistaa hyvän puhuminen ja myötätuntoinen asenne apua tarvitsevia kohtaan. Vieraanvaraisuuden osoittamisessa ja omastaan jakamisessa ihmisyyden perusarvot säilyvät ja yhteinen hyvä kasvaa.

Rukousviikon teema myrskyn keskellä elämisestä ja konkreettisten tekojen avulla selviämisestä on ajankohtainen. Ilmaston lämpenemisen myötä luonnossa on nähtävissä muutoksia, jotka ovat herättäneet kansakunnat toimiin tulevaisuuden puolesta. Meidän tulee tunnistaa ongelmat ja arvioida, mitkä arkiset teot auttavat ihmiskuntaa muutokseen. Jokainen voi tehdä osansa. Paavali kehotti myrskyä pelkääviä ja laivasta karkaavia merimiehiä asettumaan aterialle. Syötyään he pystyivät toimimaan rauhassa ja harkiten. Omassa toiminnassamme ilmaston hyväksi on tärkeää säilyttää kokonaisvaltainen, rauhallinen työskentelytapa ja käytännönläheisten muutosten eteenpäin vieminen niin yhteisöinä kuin yksilötasolla.

Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 18. tammikuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 24. lokakuuta tarjoavat mahdollisuuden ystävällisyyden ja myötätunnon osoittamiseen. Rukouspäivinä voimme erityisesti muistaa niitä ympärillämme olevia ihmisiä, jotka tarvitsevat apua. Elämän myrskyjen keskellä eläville ystävällisyys ja arkinen apu antavat toivoa ja luovat turvaa tulevaisuuteen.

Rukouspäivänä kirkot rukoilevat ystävyyttä yli rajojen, rauhaa ja oikeudenmukaisuutta maailmaan sekä Jumalan varjelusta luomakunnalle. Ystävällisyyden osoittaminen ja hyvä tahto luovat perustan turvallisuudelle ja yhteistyölle. Rukouspäivän evankeliumissa myrskyn keskellä aaltojen varaan joutunut Pietari tarttui pelastavaan käteen. Elämän myrskyissä meille avautuu mahdollisuus pyytää apua. Hädän keskellä saamme luottaa Korkeimman voimaan.

Helsingissä 10. marraskuuta 2019

Tasavallan presidentti

Sauli Niinistö

Jaa somessa: