Hyppää sisältöön

Rukous ja palestiinalainen litania

”Ja niin Jumala on minun pelastajani. Minä luotan häneen, en pelkää.” (Jes. 12:2) Taivaallinen Isä, me ylistämme sinua, että annoit Poikasi Jeesuksen Kristuksen syntyä Betlehemissä ja tulla yhdeksi meistä. Kun jälleen tänä jouluna kiitämme sinua Poikasi syntymästä, me löydämme itsemme keskeltä väkivaltaa, verenvuodatusta ja vihaa, jolle ei näy loppua. Me tunnemme itsemme voimattomiksi tämän maailman poliittisten ja sotilaallisten mahtien edessä. Me katsomme ympärillemme emmekä löydä pelastusta ihmisissä, vaan ainoastaan ihmiseksi syntyneessä Herrassamme.

Kun liitymme Beit Sahourin paimenten ja idän tietäjien seuraan ja löydämme pelastuksesi seimen Pyhässä Lapsessa, rukoilemme, että läsnäolosi näkyisi ja tuntuisi keskuudessamme näinä tuhon ja kuoleman päivinä.

Me pyydämme sinua puhdistamaan sydämemme katkeruudesta ja vihasta, sekä turhautumisesta ja pelosta. Käännä meidät katumukseen ja täytä meidän uskolla ja luottamuksella sinuun, joka olet meidän pelastuksemme. Me rukoilemme, että kaikki kärsimys toisi meitä vain lähemmäksi sinua, että se saisi meidät kasvamaan uskossa ja luottamuksessa sinuun ja rakkaudessa kaikkia lähimmäisiämme kohtaan.

Lähetä Pyhä Henkesi lohduttamaan riistettyjä perheitä, tuomaan toipumista loukkaantuneille ja vammautuneille, ja muuttamaan kaikkien meidän sydämet, niin että näemme tahtosi Pyhällä Maalla: palestiinalaiset ja israelilaiset elävät oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti yhdessä. Muuta poliitikkojen mielet niin että he takoisivat miekat auranteriksi.

Siunaa Kirkkoasi olemaan rauhan välikappaleena, että se toisi lohdutusta kärsiville, edistäisi oikeudenmukaisuutta heikkoja ja riistettyjä kohtaan ja todistaisi rakkaudestasi kaikkia ihmisiä kohtaan.

Me rukoilemme Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.

Kaikkivaltias ja iankaikkinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, me kunnioitamme ja ylistämme sinua. Sinä olet ainoa turvapaikkamme levottomassa maailmassa.

Me kunnioitamme ja ylistämme sinua, Jumalamme.

Armollinen Jumala, Poikasi Jeesuksen Kristuksen syntymässä Betlehemissä sinä tulit yhdeksi meistä, jakamaan ja ymmärtämään ihmisyyttämme, kärsimyksiämme ja ongelmiamme.

Me kunnioitamme ja ylistämme sinua, Jumalamme.

Me kiitämme sinua turvapaikastasi Egyptissä, samaistumisestasi niihin, joka elävät pakolaisina ja poliittisten voimien uhreina.

Me kiitämme sinua, Jumalamme.

Me kiitämme sinua kasvamisestasi Nasaretissa, siitä että palvelit galilealaisia ja levitit valtakuntaasi uutta tietä.

Me kiitämme sinua, Jumalamme.

Me kiitämme sinua ristiinnaulitsemisestasi Jerusalemissa, samaistumisestasi kaikkiin, jotka kärsivät ja elävät miehistysvallan ja epäoikeudenmukaisuuden alla. Ristillä sinä kannoit kaikkien ihmisten synnin ja kärsimyksen, ja sovitit meidät itsesi ja lähimmäistemme kanssa.

Me kiitämme sinua, Jumalamme.

Taivaallinen Isämme, me tulemme eteesi täällä Lähi-idässä kokemiemme ongelmien ja kipujen kanssa.

Herra, armahda meitä.

Me rukoilemme kaikkien nykytilanteen epäoikeudenmukaisuuden ja väkivallan uhrien puolesta. Me rukoilemme niiden puolesta, jotka ovat vastuussa epäoikeudenmukaisuudesta ja väkivallasta kaikissa muodoissaan.

Herra, armahda meitä.

Me rukoilemme niiden työntekijöiden puolesta, jotka eivät voi päästä työpaikoilleen. Me rukoilemme nuortemme puolesta, jotka ovat menettämässä tulevaisuuden toivon.

Herra, armahda meitä.

Me rukoilemme äitiemme puolesta, jotka ovat väsyneet verenvuodatukseen, tappamiseen ja aseiden käyttöön. Me rukoilemme niiden riistettyjen perheiden puolesta, jotka ovat menettäneet rakkaitaan. Me rukoilemme nopeaa toipumista loukkaantuneille. Erityisesti rukoilemme niiden puolesta, jotka elävät pysyvästi vammautuneina.

Herra, armahda meitä.

Jeesus, Vapahtajamme, silmämme katsovat sinuun, ainoaan auttajaamme näinä vaikeina aikoina. Herra, kuule rukouksemme.

Me rukoilemme että avaisit maailman, israelilaisten ja palestiinalaisten silmät näkemään oikeuden ja sovituksen. Auta meitä näkemään, että yhden ihmisen turvallisuus ja vapaus riippuu muiden turvallisuudesta ja vapaudesta.

Herra, kuule rukouksemme.

Me rukoilemme poliitikkojen puolesta, että he huomaisivat, että kaikkien meidän kaipaamaa turvallisuutta ja rauhaa ei saavuteta käyttäen aseita ja voimakeinoja, vaan edistämällä oikeutta, niin että kaksi ihmistä voisi sopia ja yhdessä, tulevaisuuteen katsoen, harjoittaa kohtuullista rinnakkaiseloa.

Herra, kuule rukouksemme.

Herra Jeesus, sinä olet kutsunut meidät seuraajiksesi. Herätä meissä rakkautesi lähimmäisiämme kohtaan. Vapauta meidät ja meidän lapsemme vihasta, katkeruudesta, toisten ihmisten oikeuksien kieltämisestä, ja täytä meidät rakkaudella, totuudella ja oikeudella, niin että voimme tunnustaa ja kunnioittaa toisen ihmisen arvoa ja oikeuksia.

Herra, kuule rukouksemme.

Herra Jeesus, sinä olet näyttänyt meille, että anteeksianto ei merkitse toisen oikeuksien unohtamista vaan niiden vahvistamista. Me tiedämme, että anteeksiantaminen on Kristuksen näkemistä vihollisissa ja heidän rakastamistaan kanssaihmisinä. Auta palestiinalaisia näkemään sinut israelilaisissa ja israelilaisia näkemään sinut meissä. Johdata kaikkia meitä myöntämään todeksi, että ihmisyys on sinun lahjasi, ja kunnioittamaan sitä, niin kuin meidät kaikki on luotu sinun kuvaksesi. Anna meille rohkeutta molemminpuolisesti tunnustaa toinen toisemme ihmis-, kansalais-, uskonnolliset ja poliittiset oikeudet.

Herra, kuule rukouksemme.

Pyhä Henki, elämän ja uusien alkujen antaja, auta meitä uskollisesti vastaamaan Jumalan kutsuun olla sovituksen palvelijoita.

Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

Auta meitä löytämään tapoja rohkaista ihmisiä avaamaan sydämensä ja tunnustamaan heidän osallisuutensa menneissä epäoikeudenmukaisuuksissa, ja löytämään tapoja rakentaa lapsille oikeutettu ja turvallinen tulevaisuus. Anna meille viisautta ja rohkeutta tässä vaikeassa tehtävässä. Kun olosuhteiden kuormat painavat meitä epätoivoon, tule, Pyhä Henki, ja uudista voimamme ja toivomme.

Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

Tue voimallasi niitä, jotka kaikkien vaikeuksien keskellä hiljaa rakentavat sovituksen, oikeuden ja rauhan kulttuuria. Heitä ei ehkä ole monta, mutta me muistamme, että Jumalan valtakunnan työ alkoi keskuudessamme vain kourallisella uskollisia ja tehtävään antautuneita ihmisiä.

Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

Tule, parantava Henki, muuta meidät ja avaa mahdollisuuksia muuttaa toisia. Poista kaikki epäoikeudenmukaisuus ja täytä maamme oikealla rauhalla. Poista kaikki viha ja täytä meidät todellisella rakkaudella.

Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

Poista kaikki turvattomuus ja tuo todellinen turvallisuus. Poista kaikki miehitykset ja tuo vapaus kaikille.

Tule, Pyhä Henki, uudista meidät.

Armollinen Jumala, ota vastaan rukouksemme ja ikävöimisemme. Sinä olet ainoa voimamme. Kukaan ei voi ottaa meiltä pois rukouksen voimaa. Me rukoilemme Jeesuksen – Vapauttajamme ja Lunastajamme – nimessä.

Aamen.

Piispa Munib Younan, Jordanian ja Palestiinan evankelis-luterilainen kirkko, Suomennos Jukka Helle

Jaa somessa: