Hyppää sisältöön

Rukouksia

Rukous lähetystyön puolesta

Herra, sinä olet käskenyt meitä todistamaan sinusta maan ääriin asti. Pyydämme sinua: kutsu keskuudestamme naisia ja miehiä palvelemaan sinua siellä missä vain tahdot, niin että kirkko virkoaa uuteen elämään. Rukoilemme sinua niiden monien ihmisten puolesta, jotka eivät vielä tunne sinua. Lähetä todistajiasi maailman kaikkiin maihin, jotta kaikki kansat saisivat kuulla sinun ilosanomasi ja kaikki tulisivat osallisiksi evankeliumin rikkaudesta. Aamen.
(Katolinen Rukouskirja, KATT 2013, ss. 77–78)

Lähetyspyhän esirukoukset

Liturgi/selebrantti:
Jumala on meidän taivaallinen Isämme, joka on tahtonut, että kaikki ihmiset pelastuisivat. Siksi käännymme Hänen puoleensa ja rukoilemme apua Häneltä.
Lukija:
1. Rukoilemme kirkon lähetystyön puolesta kaikkialla maailmassa, että Pyhä Henki innostaisi kaikkia Evankeliumin julistajia ja herättäisi monissa sydämissä elävän uskon Jeesukseen Kristukseen. Me rukoilemme Sinua.
2. Rukoilemme kristittyjen puolesta, jotka ovat vastaanottaneet uskon siemenen, että he osaisivat kasvattaa ja hoitaa tätä siementä ja että se tuottaisi hedelmää. Me rukoilemme Sinua.
3. Rukoilemme ykseyden puolesta, että kaikkien kristittyjen sydämissä olisi palava ykseyden kaipuu ja että heillä olisi viisautta ja rohkeutta toteuttaa Kristuksen tahtoa, jotta kaikki olisivat yhtä. Me rukoilemme Sinua.
4. Rukoilemme valtioiden johtajien ja vallanpitäjien puolesta, että he väsymättä ponnistelisivat rakentaakseen sovintoa, rauhallista ja oikeudenmukaista maailmaa. Me rukoilemme Sinua.
5. Rukoilemme perheiden puolesta lähetysmaissa, että kaikki perheenjäsenet iloitsisivat kasteen kautta saadusta Jumalan rakkaudesta, rakastaisivat toinen toistaan ja edistäisivät kirkon lähetystyötä elämän esimerkillä. Me rukoilemme Sinua.
6. Rukoilemme lähetyskutsumusten puolesta, että Jumala kutsuisi myös meidän hiippakunnastamme monia nuoria työskentelemään viinitarhassaan, jotta Jumalan rakkaus tulisi tunnetuksi kaikkien kansojen keskuudessa. Me rukoilemme Sinua.
7. Rukoilemme kaikkien niiden puolesta, jotka kärsivät epäoikeudenmukaisuudesta erityisesti niissä maissa, joissa ei ole vielä uskonvapautta, että Herra viipymättä vapauttaisi heidät kaikista heidän ahdistuksistaan. Me rukoilemme Sinua.
8. Rukoilemme oman seurakuntamme, itsemme ja toinen toistemme puolesta, että olisimme aina kiitollisia uskon lahjasta ja jakaisimme toisillemme sen hyvän mikä meillä on. Me rukoilemme Sinua.
Liturgi/selebrantti:
Taivaallinen Isä, muista meitä kaikkia ja erityisesti kirkkosi lähetystyötä. Olkoon rukouksemme otollinen Sinulle, joka lähetit meille Poikasi, joka elää ja hallitsee Pyhän Hengen yhteydessä iankaikkisesta iankaikkiseen. Aamen.
Tri Nguyen
Pyhän Ristin seurakunnan kirkkoherra
Katolinen kirkko Suomessa

Herran rukous

Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille anteeksi velkamme
niin kuin mekin annamme anteeksi
velallisillemme.
Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
Suomen Ekumeenisen Neuvoston 1.2.1973
hyväksymä ekumeeninen sanamuoto.

Jaa somessa: