Hyppää sisältöön

Raamatun mietiskelyt ja rukoukset rukousviikolle 2023 selkosuomeksi

Selkomukautukset ekumeenisen rukousviikon kansainvälisestä rukousaineistosta vuonna 2023 on laatinut Pertti Rajala. Alkuperäisen suomennoksen ja muuta aineistoa löydät täältä.

Voit halutessasi ladata ja tulostaa aineiston vapaaseen käyttöön pdf-tiedostona:

Raamatun mietiskelyt ja rukoukset selkoversio verkkoon(pdf)

PÄIVÄ 1

Opettelemme, miten teemme oikein

Lue

Jesaja 1:12-18 Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorrettuja, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa

Luukas 10:25-36 Hän kysyi Jeesukselta: ”Kuka sitten on minun lähimmäiseni?”

Mieti

Vanhan testamentin profeetta Jesajan mukaan

Jumala haluaa, että emme vain ylläpidä oikeutta,

vaan meidän tulee elää myös sillä tavoin,

että toimimme oikein.

Esimerkiksi Jumala ei halua, että me vain huolehdimme

orvoista ja leskistä, vaan myös toimimme siten,

mikä on heille oikein ja hyväksi.

Kristittynä eläminen merkitsee opetuslapsena olemista.

Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että

noudatamme Jumalan Sanaa ja

opimme yhdessä, mitä on hyvän tekeminen.

Yhteiskunta muuttuu yhä välinpitämättömämmäksi

toisten tarpeita kohtaan.

Siksi meidän on Jumalan lapsina pidettävä esillä

sorrettujen veljiemme ja sisartemme asiaa.

Meidän on puhuttava totta vallanpitäjille.

Jos on tarpeen, meidän on ajettava sorrettujen asiaa,

jotta he voivat elää oikeudenmukaisessa rauhassa.

Kun teemme näin, toimimme oikein!

Rasismi on synti.
Meidän on sitouduttava sen hävittämiseen.
Siksi kristittyjen on oltava valmiita
tasa-arvoiseen elämään kaikkien kanssa.

Kristittyjen ykseys

Lainopettaja kysyi Jeesukselta:

”Kuka on minun lähimmäiseni?”

Jeesus vastaa kysymykseen ja kertoo kertomuksen

miehestä, joka ryöstettiin matkalla Jerikoon.

Luukkaan evankeliumissa on tämä kertomus,

joka tunnetaan myös nimellä ”Laupias samarialainen.”

Eräs mies oli matkalla Jerusalemista Jerikoon, kun

rosvojoukko hyökkäsi hänen kimppuunsa.

Rosvot veivät vaatteetkin miehen päältä ja

hakkasivat hänet verille.

Sitten rosvot lähtivät tiehensä ja jättivät miehen

makaamaan tielle.

Mies kuolisi, ellei kukaan auttaisi häntä.

Mutta auttajia ei kuulunut.

Samaa tietä sattui tulemaan pappi, mutta

hän väisti ja meni ohi.

Samoin teki paikalle osunut leeviläinen,

juutalaisen heimon jäsen.

Kun hän näki miehen, hänkin väisti ja meni ohi.

Viimein eräs mies pysähtyi.

Hän oli samarialainen.

Kun hän saapui paikalle ja näki miehen,

hänen tuli tätä sääli.

Hän meni miehen luo ja sitoi hänen haavansa.

Sitten hän kuljetti miehen majataloon ja

antoi rahaa hänen hoitamistaan varten.

Kun Jeesus oli lopettanut kertomuksen,

hän kysyi lainopettajalta:

”Kuka teki oikein?

Kuka näistä kolmesta sinun mielestäsi oli

ryöstetyn miehen lähimmäinen?”

Lainopettaja vastasi: ”Se, joka osoitti hänelle laupeutta.”

Jeesus sanoi: ”Mene ja tee sinä samoin.”

(Lähde. Pertti Rajala. Selkoa Jeesuksesta. Pipliaseura 2018.)

Jeesuksen vastaus lainopettajalle opettaa meitä,

tunnistamaan hädässä olevan lähimmäisemme.

Meidän on autettava kaikkia ihmisiä.

Ei ole merkitystä missä maassa ihminen asuu,

minkä värinen hän on

tai mitä kieltä hän puhuu

Kaikki ihmiset ovat veljiämme ja sisariamme Kristuksessa.

Haaste

Keitä ovat oman yhteiskuntasi syrjäytyneet tai sorretut?

Kuinka kirkot voisivat yhdessä tukea näitä

veljiämme ja sisariamme.

Miten kirkot voivat vastata heidän tarpeisiinsa

ja puhua heidän puolestaan?

Rukous

Herra, sinä kutsuit kansasi orjuudesta vapauteen.

Anna meille voimaa ja rohkeutta etsiä niitä,

jotka tarvitsevat oikeutta.

Auta, että näemme heidän tarpeensa ja

tarjoamme heille apua.

Aamen.

PÄIVÄ 2

Kun oikeudenmukaisuus toteutuu…

Lue

Sananlaskut 21:13-15 Oikea teko on oikeamielisen ilo mutta väärämielisen kauhistus.

Matteus 23:23-25 Oikeudenmukaisuus, laupeus ja uskollisuus. Näitä teidän pitäisi noudattaa.

Mieti

Vanhan Testamentin Sananlaskujen kirja

opettaa meille viisautta ja ymmärrystä.

Se opettaa meille, mikä on oikein.

Kun Sananlaskujen kirja kertoo viisaudesta,

se kutsuu meitä toimimaan oikeudenmukaisesti.

Kristityt ovat jakautuneet eri leireihin.

Kristittyjen pitää nyt yhdistyä ja

tehdä se, mitä Herra vaatii.

Meidän pitää uskaltaa tavoitella oikeudenmukaisuutta.

Sitä meidän on tavoiteltava, vaikka

jokaista yritystä saada oikeutta

kaikkein heikoimmille saatetaan vastustaa.

Ne, jotka hyötyvät esimerkiksi valkoisesta ylivallasta

pyrkivät usein jopa väkivaltaisesti viivyttämään

ja kieltämään oikeudenmukaisuuden toteutumisen.

Mutta oikeudenmukaisuuden tavoittelu iskee

näihin voimiin ja tekee tilaa Jumalan

oikeudenmukaiselle järjestykselle.

Se luo kestävää viisautta maailmassa,

jota kärsimys ei juuri liikuta.

Oikein toimiminen tuottaa myös iloa.

Esimerkiksi tuottaa iloa tunnustaa, että

”Black Lives Matter”, suomeksi Mustien elämillä on väliä,

tavoittelee oikeudenmukaisuutta sorretuille, alistetuille

ja hyväksikäytetyille Jumalan rakastamille ihmisille.

On ilo pyrkiä sovintoon toisten kristittyjen kanssa.

Näin voimme entistä paremmin palvella

Jumalan valtakunnan julistamisessa.

Annetaan tämän ilon tulla esiin,

kun jaamme yhteisiä kokemuksiamme

Jumalan läsnäolosta keskuudessamme.

Annetaan tämän ilon tulla esiin kaikissa paikoissa,

joissa Jumala kulkee kanssamme kohti

parantumista, sovintoa ja ykseyttä Kristuksessa.

Kristittyjen ykseys

Uskonnolliset johtajat, joille Jeesus

evankeliumissa puhuu, ovat tottuneet

ja elävät tyytyväisinä maailman

epäoikeudenmukaisuuden kanssa.

He suorittavat mielellään uskonnolliset velvollisuutensa,

mutta laiminlyövät vaatimuksen toteuttaa

oikeudenmukaisuutta, armoa ja uskollisuutta.

Samalla tavalla kristityt ovat tottuneet ja

elävät tyytyväisinä kristittyjen jakaantumisten kanssa.

Harjoitamme uskollisesti uskonnon ulkoisia vaatimuksia,

mutta lyömme usein laimin Herran toiveen, että

kaikki hänen opetuslapsensa olisivat yhtä.

Haaste

Kuinka seurakunnat voivat tukea toisiaan, jotta

ne voisivat kestää sen vastustuksen, jota

oikein toimimisesta voi seurata?

Rukous

Jumala, sinä olet viisautemme lähde.

Rukoilemme viisautta ja rohkeutta toimia oikein

ja puuttua siihen, mikä maailmassa on väärin.

Anna meille voimaa pyrkiä korjaamaan vääryydet,

kun niitä havaitsemme.

Rukoilemme viisautta ja rohkeutta kasvaa

Poikasi Jeesuksen Kristuksen ykseydessä, joka

sinun ja Pyhän Hengen yhteydessä

hallitsee iankaikkisesti.

Aamen.

PÄIVÄ 3

Tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen

Lue

Miika 6: 6 – 8 Vain tätä Herra sinulta odottaa: tee sitä mikä on oikein, osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen, Jumalaasi kuunnellen.

Markus 10: 17-31 Hyvä Opettaja, mitä minun pitää tehdä, jotta perisin iankaikkisen elämän?

Mieti

Profeetta Miika kertoo meille, mitä uskollisuus

Jumalan liitolle tarkoittaa:

”Vain tätä Herra sinulta odottaa:

tee sitä mikä on oikein,

osoita rakkautta ja hyvyyttä ja vaella valvoen,

Jumalaasi kuunnellen.”

Jumala on näyttänyt meille mikä on hyvää

ja pyytänyt meitä tekemään sitä mikä on oikein.

Jumala kehottaa meitä osoittamaan rakkautta ja

hyvyyttä sekä vaeltamaan valvoen, Jumalaa kuunnellen.

Valvoen ja Jumalaa kuunnellen vaeltaminen tarkoittaa,

että kuljemme ja elämme muiden rinnalla.

Rakkaus, johon Jumala meitä kutsuu,

on aina rakkautta, joka liittää meidät

yhteyteen toistemme kanssa.

Tällöin kyse on meistä, ei vain minusta.

Tämä oivallus mullistaa sen,

kuinka teemme sitä, mikä on oikein.

Kristittyinä toimimme oikeudenmukaisesti,

kun kerromme jotakin Jumalan valtakunnasta.

Samalla kutsumme kaikkia Jumalan

rakastavan hyvyyden pariin.

Jumalan valtakunnassa meitä kaikkia rakastetaan

yhtäläisesti Jumalan lapsina.

Jumalan kirkkona meidät on kutsuttu

rakastamaan toisiamme veljinä ja sisarina ja

kutsumaan kaikkia tähän rakkauteen.

Kristittyjen ykseys

”Valvoen vaeltaminen” oli vaikeaa

rikkaalle nuorelle miehelle.

Mies kysyi Jeesukselta, mitä hänen pitäisi tehdä,

jotta hän perisi iankaikkisen elämän.

Mies oli noudattanut kaikkia käskyjä.

Rikkautensa vuoksi hän ei voinut ottaa

ratkaisevaa askelta ja liittyä

Jeesuksen opetuslasten seuraan.

Hänelle omaisuus oli niin tärkeää.

Kuinka vaikeaa kristittyjen onkaan

päästää irti siitä, mitä pidämme rikkauksina.

Tämä estää meitä suuremmasta rikkaudesta eli

liittymisestä Jeesuksen opetuslapsiin

kristittyjen ykseydessä.

Haaste

Kuinka kirkkomme voivat vastata paremmin

kaikkein heikoimmassa asemassa olevien

lähimmäistemme tarpeisiin?

Kuinka voimme kunnioittaa jokaista

ihmistä yhteisöissämme?

Rukous

Armollinen ja rakastava Jumala.

Avaa silmämme näkemään yhteinen tehtävämme

julistaa valtakuntasi oikeudenmukaisuutta.

Auta meitä julistamaan rakastavaa hyvyyttäsi

yhdessä kaikkien kristittyjen

veljiemme ja sisartemme kanssa.

Auta meitä toivottamaan lähimmäisemme tervetulleiksi,

niin kuin Poikasi toivotti meidät tervetulleiksi.

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta.

Aamen.

PÄIVÄ 4

Katso, sorrettujen kyynelet!

Lue

Saarnaaja 4:1-5 Minä katselin sitten kaikkea sortoa, jota harjoitetaan auringon alla. Katso: sorrettujen kyynelet! Ei ole heillä lohduttajaa. Katso: sortajien väkivalta! Eikä lohduttajaa ole

Matteus 5:1-8 …Autuaita murheelliset: he saavat lohdutuksen…

Mieti

”Katso, sorrettujen kyynelet!”

Voimme kuvitella, että kirjoittaja on nähnyt,

tällaisia järkyttäviä julmuuksia.

Ehkä tällä kertaa hän näki ensimmäisen kerran

sorrettujen kyynelet ja tunsi heidän tuskansa.

Tämä kaikki sai hänet valittamaan.

Mutta hän katsoi myös uudella tavalla sitä,

mitä näki.

Ehkä se johtaa tällä kertaa muutokseen,

jolla on merkitystä.

Nuori nainen katsoi ja näki sorrettujen kyynelet.

Hän kuvasi toukokuussa 2020 videon, jossa

poliisi murhasi mustan George Floydin.

Videota katsottiin kaikkialla maailmassa,

ja se nosti pyhän vihan.

Lopulta ihmiset tunnustivat sen, mitä

mustat ja afroamerikkalaiset ovat kokeneet

vuosisatojen ajan.

He ovat kokenet sortojärjestelmien

kohtuutonta alistamista, johon

muut ihmiset eivät ole puuttuneet.

Tämän tuskallisen todellisuuden tunnustaminen

on johtanut kauan odotettuun maailmanlaajuisen

myötätunnon heräämiseen sekä rukouksissa

että mielenosoituksissa oikeudenmukaisuuden puolesta.

Kirkkojen ja yhteisöjen toimiin kuului

rukousteltan perustaminen George Floydin aukiolle,

hänen murhapaikalleen.

Näin kirkot ja yhteisöt tarjosivat yhdessä

lohtua sureville ja sorretuille.

Jumala voi auttaa meitä näkemään niin, että

puutumme epäoikeudenmukaisuuteen, mitä

ympärillämme tapahtuu.

Sen jälkeen Pyhä Henki antaa meille

kyvyn toimia uusin tavoin.

Kristittyjen ykseys

Matteuksen kertomus Jeesuksen autuaaksi julistamisesta

alkaa siitä, kun Jeesus näkee kansanjoukot.

Jeesus näki tuossa joukossa rauhantekijöitä,

vilpittömiä sekä surevia miehiä ja naisia.

Moni ihminen oli kokenut vääryyttä

ja halusi oikeutta.

Jeesus lupaa, että kaikista ihmistä

voi tulla Jumalan lapsia ja

taivaan valtakunnan perillisiä.

Haaste

Miten olette toimineet niiden kristittyjen ryhmien kanssa,

jotka puuttuvat sortoon lähiympäristössänne?

Kuinka paikkakuntanne kirkot voivat kokoontua yhteen

ja osoittaa entistä paremmin solidaarisuutta

sortoa kärsiviä kohtaan?

Rukous

Oikeudenmukaisuuden ja armon Jumala.

Auta, että voimme todella nähdä

ympärillämme olevan sorron.

Me rukoilemme Jeesuksen nimessä,

hänen, joka näki kansanjoukot ja

tunsi myötätuntoa heitä kohtaan.

Aamen.

PÄIVÄ 5

Laulaa Herran lauluja vieraalla maalla

Lue

Psalmit 137:1-4 Ne, jotka meidät olivat sinne vieneet, vaativat meitä laulamaan, ne, joiden orjuudessa me vaikeroimme, käskivät meidän iloita ja sanoivat: ”Laulakaa meille Siionin lauluja!”

Luukas 23:27-31 Älkää minua itkekö, Jerusalemin tyttäret, itkekää itseänne ja lapsianne

Mieti

Psalmin valitus on peräisin juutalaisten

Babylonian vankeudesta, mutta maanpaon tuska

kaikuu kautta aikojen ja kulttuurien.

Ehkä tämän psalmin kirjoittaja huusi

sanansa kohti taivasta.

Ehkä sanat syntyivät elämästä

epäoikeudenmukaisuuden ja

voimattomuuden keskellä.

Ne syntyivät, kun ei ollut mahdollisuutta

merkittävän muutoksen aikaan saamiseen.

Miten tahansa nämä sanat lausuttiin,

psalmin sydänsuru tuntuu kaikkien niiden sydämistä,

joita kohdellaan muukalaisina

niin vieraalla kuin omallakin maalla.

Psalmissa sortaja vaatii hymyilemään ja iloitsemaan.

Hän vaatii laulamaan lauluja

”onnellisesta” menneisyydestä.

Tätä on vaadittu syrjäytetyiltä ihmisiltä kautta aikojen.

Sortajat ovat usein vaatineet sorrettuja

esiintymään onnellisina.

Näin sortajat ovat varmistaneet,

että ovat itset selviytyneet.

Heidän viestinsä on ollut selvä ja julma:

teidän laulunne, oma kulttuurinne ja

se, mikä teissä on ainutlaatuista,

on sallittua vain niin kauan kuin se palvelee meitä.

Tämä psalmi antaa äänen sorretuille läpi sukupolvien.

Kuinka voisimme laulaa Herran lauluja, kun

olemme muukalaisia omalla maallamme?

Me emme laula vangitsijoillemme,

vaan ylistämme Jumalaa.

Me laulamme, koska emme ole yksin.

Sillä Jumala ei ole koskaan hylännyt meitä.

Me laulamme, koska ympärillämme on

ystäviä ja samanlaisia ihmisiä kuin me itse.

Meitä innostavat ennen meitä eläneet

esivanhemmat ja pyhät.

He kannustavat meitä laulamaan lauluja toivosta,

vapauslauluja ja lauluja kotimaasta,

jonne vielä palaamme.

Kristittyjen ykseys

Luukkaan evankeliumi kertoo ihmisistä, jotka

seuraavat Jeesusta silloinkin, kun

hän kantaa ristiään Golgatalle.

Monet heistä ovat naisia.

Jeesus tunnistaa heidän kamppailunsa

ja kärsimyksensä, joka heidän on kestettävä,

kun kantavat uskollisesti omaa ristiään.

Ekumeenisen liikkeen ansiosta kristityt

laulavat nykyään samoja lauluja.

He rukoilevat samoja rukouksia,

käyttävät mietiskelyjä ja jakavat

oivalluksia eri perinteistä.

Me otamme ne vastaan toisiltamme lahjoina,

jotka ovat kestäneet usein

läpi erilaisten kamppailujen.

Nämä yhdessä jaetut lahjat ovat rikkauksia,

joita meidän tulee arvostaa.

Ne todistavat myös yhteisestä kristillisestä uskostamme.

Haaste

Kuinka tuomme esiin kertomuksia esivanhemmista ja pyhistä,

jotka asuivat keskuudessamme ja lauloivat lauluja uskosta,

toivosta ja vankeudesta vapautumisesta?

Rukous

Sorrettujen Jumala,

Avaa silmämme näkemään vahinko, jota

edelleen aiheutamme sisarillemme ja

veljillemme Kristuksessa.

Sorrettujen Jumala,

Anna meille rohkeutta laulaa yhteen ääneen

ja korottaa äänemme yhdessä niiden kanssa,

joiden kärsimystä ei kuulla.

Me rukoilemme Jeesuksen nimessä.

Aamen.

PÄIVÄ 6

Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä…, sen te olette tehneet minulle.

Lue

Hesekiel 34:15-20 Minä etsin eksyneen ja tuon takaisin laumasta harhautuneen, minä sidon murtuneen jalan, minä hoivaan uupunutta.

Matteus 25:31-40 Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.

Mieti

Matteuksen evankeliumissa meitä muistutetaan siitä,

että emme voi erottaa Jumalan rakastamista

toisten ihmisten rakastamisesta.

Me rakastamme Jumalaa, kun ruokimme nälkäisiä,

annamme janoisille juotavaa, otamme kodittoman luoksemme,

huolehdimme sairaista ja käymme vankien luona.

Kun pidämme huolta ja palvelemme

”yhtä näistä vähäisimmistä”,

me huolehdimme ja palvelemme itse Kristusta.

Jumalan perheenjäsenten kärsimys tuli

voimakkaasti näkyviin vuosien 2020 ja 2021 aikana.

Maailmanlaajuinen korona eli Covid-19-pandemia,

monen ihmisen taloushuolet ja ilmastonmuutos

ovat aiheuttaneet ongelmia, joiden

korjaaminen kestää vuosikymmeniä.

Ne ovat tuoneet esiin tavallisten ihmisten ja

yhteisöjen yhteisöllisen kärsimyksen

kaikkialla maailmassa.

Toisaalta ne ovat yhdistäneet kristittyjä rakkaudessa,

myötätunnossa ja yhteisvastuussa.

George Floydin murha paljasti edelleen jatkuvan

rodullisen epäoikeudenmukaisuuden. Floydin huutoon:

”En voi hengittää” yhtyivät monet

sekä pandemiasta että sorrosta kärsivät.

Jumala kutsuu meitä kunnioittamaan
jokaisen Jumalan perheenjäsenen pyhyyttä ja ihmisarvoa.
Muista huolehtiminen, heidän palvelemisensa ja rakastamisensa
paljastavat, keitä me olemme.

Kristittyinä meidän täytyy liittyä yhteen.

Näin täytämme velvollisuutemme rakastaa

ja huolehtia toisista, kuten

Jumala huolehtii ja rakastaa meitä.

Kun toimimme näin, elämme todeksi

yhteistä uskoamme teoissamme, jotka

palvelevat koko maailmaa.

Kristittyjen ykseys

Profeetta Hesekiel kuvaa Herraa Jumalaa paimeneksi,

joka kokoaa laumansa yhteen.

Jumala etsii eksyneet ja hoitaa loukkaantuneet.

Rukouksessa voimme ottaa vastaan Hengen, joka

palauttaa kaikkien kastettujen ykseyden.

Haaste

Millä tavoin ”nämä vähäisimmät” ovat

näkymättömiä sinulle tai seurakunnallesi?

Kuinka kirkkomme voivat työskennellä yhdessä

ja huolehtia ja palvella ”näitä vähäisimpiä?”

Rukous

Rakkauden Jumala,

Me kiitämme sinua loputtomasta huolenpidostasi

ja rakkaudestasi meitä kohtaan.

Auta meitä laulamaan lauluja vapaudesta.

Avaa sydämemme ottamaan vastaan rakkautesi

ja osoittamaan myötätuntoasi

koko ihmissuvulle.

Me rukoilemme Jeesuksen nimessä.

Aamen.

PÄIVÄ 7

”Sen mitä nyt on, ei tarvitse olla”

Lue

Job 5:11-16 Niin saa toivoton toivon ja pahan täytyy sulkea suunsa

Luukas 1:46-55 Hän on syössyt vallanpitäjät istuimiltaan ja korottanut alhaiset

Mietiskely

Job eli hyvää elämää aina siihen saakka,

kunnes hän yllättäen menetti karjansa ja palvelijansa.

Job joutui kestämään myös lastensa kuoleman

aiheuttaman toivottomuuden.

Hän kärsi mielessään, ruumiissaan ja hengessään.

Me kaikki kärsimme tavoilla, jotka tuntuvat

mielessämme, ruumiissamme ja hengessämme.

Saatamme vetäytyä pois Jumalasta

ja muista ihmisistä.

Saatamme menettää toivomme.

Kristittyinä me kuitenkin uskomme, että

Jumala on kanssamme kärsimystemme keskellä.

Elämme murtuneessa yhteiskunnassa, joka

ei täysin tunnusta, kunnioita ja suojele

kaikkien ihmisten ihmisarvoa ja vapautta.

Tämän vuoksi toivottomuus valtaa mielen.

Katolisen isä Bryan Massingalen mukaan:

”Se millaisessa yhteiskunnassa elämme,

on seurausta inhimillisistä valinnoista ja päätöksistä.

Tämä tarkoittaa sitä, että ihmiset

voivat myös muuttaa asioita.

Sen minkä ihmiset rikkovat, jakavat ja

erottavat toisistaan, voimme

Jumalan avulla parantaa.

Sen mitä nyt on, ei tarvitse olla aina.

Tässä on toivomme ja haasteemme.”

Rukouksessa kristityt liittävät sydämensä

Jumalan sydämeen.

Samalla kristityt rakastavat sitä,

mitä Jumala rakastaa.

Rehellinen rukous liittää kaikkien

kristittyjen sydämet yhteen.

Rehellinen rukous vie yli kaikkien erimielisyyksien.

Se vie myös osoittamaan rakkautta teoissamme.

Kristittyjen ykseys

Maria laulaa kiitosvirressään iloiten kaikesta siitä,

mitä näkee Jumalan tekevän.

Maria iloitsee, kun alhaiset korotetaan,

kuinka epäoikeudenmukaisuus korjataan

ja nälkäiset ruokitaan.

Herra ei koskaan unohda lupauksiaan

tai hylkää kansaansa.

On helppoa väheksyä tai aliarvioida toisiin

kristillisiin yhteisöihin kuuluvien uskoa,

etenkin jos nämä yhteisöt ovat pieniä.

Mutta Herra kokoaa kansansa yhdeksi,

kun hän korottaa alhaiset niin, että

jokaisen arvo tunnustetaan.

Meidät on kutsuttu arvostamaan jokaista

kristittyä veljeämme ja sisartamme

samalla tavoin kuin Jumala arvostaa heitä.

Haaste

Kuinka voimme tulla yhteen Kristuksessa ja

samalla toivoa ja uskoa siihen, että Jumala estää loukkaavan puheen?

Rukous

Toivon Jumala,

Auta meitä muistamaan, että sinä olet

kärsimyksissä meidän kanssamme.

Auta meitä olemaan toivona toisillemme, kun

toivottomuus pyrkii tunkeutumaan sydämiimme.

Anna meille armosi ja auta, kun teemme työtä

yhdessä kaikenlaisen sorron ja

epäoikeudenmukaisuuden hävittämiseksi.

Anna meille rohkeutta osoittaa rakkautta teoissamme.

Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

PÄIVÄ 8

Oikeudenmukaisuus palauttaa yhteyden

Lue

Psalmit 82:1-4 Puolustakaa orpoja ja onnettomia; huolehtikaa köyhistä ja kurjista

Luukas 18:1-8 Tottahan sitten Jumala hankkii oikeuden valituilleen, jotka päivin ja öin huutavat häntä avuksi

Mieti

Psalmien kirjassa on rukouksia, kiitosta ja

valitusta sekä Jumalan antamia ohjeita.

Psalmissa 82 Jumala vaatii oikeutta, joka

puolustaa kaikille ihmisille kuuluvia

ihmisoikeuksia: vapautta, turvallisuutta,

ihmisarvoa, terveyttä, tasa-arvoa ja rakkautta.

Psalmi vaatii, että eriarvoisuutta ja sortoa

ylläpitävät järjestelmät kumotaan.

Myös epäoikeudenmukaisuus, lahjonta

ja toisen ihmisen hyväksikäyttö korjataan.

Tällaista oikeutta meidät on

kristittyinä kutsuttu edistämään.

Kristittyjen yhteisössä me yhdistämme

tahtomme ja tekomme Jumalan tahtoon,

kun Hän toimii pelastaakseen luomakuntansa.

Jumala kutsuu meitä elämään todeksi

kristillisen uskomme.

Toimintamme lähtökohtana tulee olla,

että jokainen ihminen on kallisarvoinen.

Yhteiskuntamme toiminnan pitää olla sellainen,

että se antaa jokaiselle ihmiselle

mahdollisuuden ihmisarvoiseen elämään.

Jokaisella ihmisellä on oikeus ja vastuu

osallistua yhteiskuntaan.

Jokaisen on etsittävä yhdessä toisten kanssa

yhteistä hyvää sekä kaikkien ihmisten ja

erityisesti köyhien ja kurjien hyvinvointia.

Pastori Martin Luther Kingin neuvonantaja,

pastori Howard Thurman, on todennut:

”Meidän on julistettava sitä totuutta, että

kaikki elämä on yhtä ja

että me kaikki olemme sidoksissa toisiimme.

Siksi meidän on pakko tehdä työtä, että saavutamme

sellaisen yhteiskunnan, jossa vähäisinkin

ihminen voi saada turvan ja virvoituksen.”

Kristittyjen ykseys

Jeesus kertoo vertauksen leskestä ja

väärämielisestä tuomarista.

Vertauksella Jeesus halusi opettaa, että

meidän aina tulee rukoilla, koskaan lannistumatta.

Jeesus on saanut voiton epäoikeudenmukaisuudesta,

synnistä ja hajaannuksesta.

Kristittyinä meidän tehtävämme on ottaa

tämä voitto vastaan.

Se tulee tehdä ensin rukouksen kautta

omassa sydämessämme.

Sen jälkeen elää se toiminnassa

todeksi omassa elämässämme.

Älkäämme koskaan lannistuko sydämissämme.

Pyytäkäämme rukouksessa yhä uudelleen Jumalalta

ykseyden lahjaa.

Pyytäkäämme myös, että voisimme osoittaa

tätä ykseyttä omassa elämässämme.

Haaste

Kuinka kirkkomme on Jumalan kansana

sitoutunut oikeudenmukaisuuteen, joka

yhdistää meidät rakastamaan ja palvelemaan

koko Jumalan perhettä?

Rukous

Jumala, kaiken Luoja ja Lunastaja,

Opeta meitä tutkimaan itseämme niin,

että voisimme lähteä toisten luo

viisaudessa ja rohkeudessa.

Auta meitä valitsemaan aina

rakkauden ja oikeudenmukaisuuden tie.

Tätä rukoilemme Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä,

Pyhän Hengen yhteydessä. Aamen.

Jaa somessa: