Hyppää sisältöön

Lähetyspyhä 2015 Missionshelg, Usko ja epäusko – Tro och otro

Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet – Ekumeenista lähetyspyhää vietetään jälleen lokakuun toisena viikonvaihteena, joka tänä vuonna on 10.–11.10.2015. Lähetyspyhän teema on evankelisluterilaisen kirkon sunnuntaiaiheiden mukaisesti Usko ja epäusko.

Ekumeenisen lähetyspyhän teksteissä ja rukouksissa pohditaan uskoa ja epäuskoa. Ne taistelevat myös jokaisen kristityn sydämessä, ne ovat meille kaikille tuttuja. On tärkeää muistaa, että molemmat olivat tuttuja myös Jeesuksen aikalaisille. Evankeliumi kertoo meille sekä ihmisistä jotka uskoivat että niistä, jotka epäilivät, torjuivat ja mitätöivät.

Sanapari usko ja epäusko tuntuu asettavan eteemme kaksi vastakkaista voimaa. Ekumeeninen lähetyspyhä kutsuu meitä kuitenkin tarkastelemaan näitä käsitteitä myös toisin. Se kutsuu meitä hyväksymään epäuskon eräänlaiseksi merkiksi uskon äärelle tulemisesta, uskon piiriin astumisesta – merkiksi kysymyksistä, jotka etsivät vastauksia.

Osaako oma uskomme kuunnella epäuskoa ja keskustella sen kanssa?

Ekumeeninen lähetyspyhä antaa mahdollisuuden syventää oman seurakunnan tuntemusta sisarkirkkojen lähetystyöstä. Se voi antaa meille uuden näkökulman ja innostuksen myös oman kirkkomme tekemään lähetystyöhön.

Yhdessä vietetty ekumeeninen lähetyspyhä on yksi tie kohti yhteistä lähetysidentiteettiämme. Se muistuttaa kristittyjen yhteisen todistuksen ja keskinäisen rauhan merkityksestä. Voimme todistaa vain siitä ilosanomasta, jonka myös jaamme keskenämme.

Ekumeenista lähetyspyhää voi viettää juuri sellaisella tavalla, joka kullekin kirkolle sopii. Se voi olla yhteinen Raamattu-meditaatio, sunnuntaijumalanpalvelus, toisesta perinteestä lainattu rukous, lähetyspiirin vierailu. Perinteinen tapa viettää ekumeenista lähetyspyhää on kutsua omaan kirkkoon saarnavieraaksi toisen sisarkirkon edustaja. On eri asia viettää oman kirkon lähetyspyhää kuin yhteistä ekumeenista lähetyspyhää.

Lähetystyön ytimessä on avoin kirkko. Onko se tänäkin vuonna niin avoin, että muistamme kutsua naapurin kylään? Lähetyspyhän aineistosta voitte käyttää sitä osaa, joka parhaiten sopii seurakuntaanne.

Siunattua ekumeenista lähetyspyhää!


Työryhmä/Arbetsgruppen

Brita Jern (SLN/FMR SLEF, lut.), Richard Brewis (SVKN, vap.),

Maria Hattunen (SEN, ort.), isä Nguyen Toan Tri (SEN/ERF, kat.)

Julkaisijat:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto, SEN

Suomen Lähetysneuvosto, SLN

Suomen Vapaakristillinen neuvosto, SVKN

Kära systrar och bröder i Kristus

Vi firar den ekumeniska missionshelgen den 10–11 oktober 2015. Temat för missionshelgen i år är enligt den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkoår Tro och otro.

I den ekumeniska missionshelgens bibeltexter och böner berörs i år tro och otro. Dessa två strider också i hjärtat på varje kristen, de är bekanta för oss alla. Det är viktigt att minnas att båda var bekanta också för dem som levde på Jesu tid. Evangelierna berättar om sådana som trodde, sådana som tvivlade och sådana som ställde sig avvisande och förkastande.

Ordparet tro och otro verkar ställa oss inför två motsatta krafter. Den ekumeniska missionshelgen kallar oss ändå att granska dessa begrepp också ur en annan synvinkel. Den kallar oss att acceptera otron som ett slags tecken på en beröring med tron, ett steg in i trons värld – tecken på frågor som kräver svar.

Kan vår egen tro lyssna till otron och diskutera med den?

Den ekumeniska missionshelgen ger den egna församlingen möjlighet att fördjupa sin kännedom om systerkyrkornas missionsarbete. Den kan ge oss ett nytt perspektiv och en iver också i den egna kyrkans missionsarbete.

Den ekumeniska missionshelgen, när den firas tillsammans, är en väg mot en gemensam missionsidentitet. Den påminner om betydelsen av de kristnas gemensamma vittnesbörd och inbördes fred. Vi kan vittna endast om det glada budskapet som vi också delar.

Den ekumeniska missionshelgen kan firas på det sätt som passar varje kyrka. Det kan vara en gemensam Bibelmeditation, en söndagsgudstjänst, en bön lånad från en annan kristen tradition eller ett besök i missionskretsen. Det traditionella sättet att fira den ekumeniska missionshelgen är att till sin egen kyrka kalla en predikant från en systerkyrka. Det är två olika saker att fira den egna kyrkans missionshelg och att tillsammans fira den ekumeniska missionshelgen.

I missionsarbetets kärna finns en öppen kyrka. Är den också i år så öppen, att vi kommer ihåg att bjuda in grannen på besök?

Missionshelgens material kan ni använda till den del som bäst lämpar sig i er församling.

Välsignad ekumenisk missionshelg!

Arbetsgruppen

Jaa somessa: