Hyppää sisältöön

Lähetyspyhä 2014 Missionshelg, Kristityn vapaus – En kristen människas frihet

Kristuksessa rakkaat sisaret ja veljet – Kära systrar och bröder i Kristus, Ekumeenista lähetyspyhää vietetään lokakuun toisena viikonvaihteena, 11.–12.10.2014. Lähetyspyhän teema on tänä vuonna evankelisluterilaisen kirkon sunnuntaiaiheiden mukaisesti Kristityn vapaus. Vi firar den ekumeniska missionshelgen den 11–12.10.2014. Temat för missionshelgen i år är enligt den evangelisk-lutherska kyrkans kyrkoår En kristen människas frihet.

Ekumeenisen lähetyspyhän teksteissä ja rukouksissa pohditaan kristityn viisautta, ilosanoman julistamisen keskeisyyttä kristitylle sekä elämää kirkon marginaalissa ja keskuksessa.

Ekumeeninen lähetyspyhä kutsuu meidät monien kysymysten äärelle. Millaisena näemme toinen toisemme? Millaisen arvon ja merkityksen annamme toinen toistemme todistukselle?

Ekumeeninen lähetyspyhä antaa mahdollisuuden syventää oman seurakunnan tuntemusta sisarkirkkojen lähetystyöstä. Se voi antaa meille uuden näkökulman ja innostuksen myös oman kirkkomme tekemään lähetystyöhön.

Yhdessä vietetty ekumeeninen lähetyspyhä on yksi tie kohti yhteistä lähetysidentiteettiämme. Se muistuttaa kristittyjen yhteisen todistuksen ja keskinäisen rauhan merkityksestä. Voimme todistaa vain siitä ilosanomasta, jonka myös jaamme keskenämme.

Ekumeenista lähetyspyhää voi viettää juuri sellaisella tavalla, joka kullekin kirkolle sopii. Se voi olla yhteinen Raamattu-meditaatio, sunnuntaijumalanpalvelus, toisesta perinteestä lainattu rukous, lähetyspiirin vierailu. Perinteinen tapa viettää ekumeenista lähetyspyhää on kutsua omaan kirkkoon saarnavieraaksi toisen sisarkirkon edustaja. On eri asia viettää oman kirkon lähetyspyhää kuin yhteistä ekumeenista lähetyspyhää.

Lähetystyön ytimessä on avoin kirkko. Onko se tänäkin vuonna niin avoin, että muistamme kutsua naapurin kylään?

Lähetyspyhän aineistosta voitte käyttää sitä osaa, joka parhaiten sopii seurakuntaanne.

Siunattua ekumeenista lähetyspyhää!

Työryhmä

I texterna och bönerna för årets ekumeniska missionshelg reflekterar vi över den kristnes vishet, över att förkunnelsen av evangeliet är central för en kristen människa, samt över livet både i kyrkans marginaler och i dess centrum.

Den ekumeniska missionshelgen ställer oss inför många olika frågor. Hur ser vi på varandra? Vilket värde och vilken betydelse tillmäter vi varandras vittnesbörd?

Den ekumeniska missionshelgen ger oss i vår egen församling möjlighet att bättre lära känna systerkyrkornas missionsarbete. Den kan också ge oss ett nytt perspektiv och en ny iver för vår egen kyrkas missionsarbete.

Att fira den ekumeniska missionshelgen är en väg till en gemensam missionsidentitet. Det påminner oss om vikten av de kristnas ömsesidiga vittnesbörd och betydelsen av inbördes fred. Vi kan endast vittna om det glada budskap, som vi också delar med varandra.

Den ekumeniska missionshelgen kan man fira just på det sätt som det passar bäst för varje kyrka. Det kan vara fråga om en gemensam bibelmeditation, en söndagsgudstjänst, en bön lånad från en annan tradition eller ett besök i en missionsgrupp. Det traditionella sättet att fira den gemensamma missionshelgen är att till sin egen kyrka kalla en predikande gäst från en systerkyrka. Det är skillnad på att fira den egna kyrkans missionshelg och på att fira en gemensam ekumenisk missionshelg.

I missionsarbetets kärna finns en öppen kyrka. Är den i år så öppen att vi vill bjuda in vår granne?

Bifogade material kan användas på sådant sätt som bäst passar i er församling.

Välsignad ekumenisk missionshelg!

Arbetsgruppen


Työryhmä/Arbetsgruppen:

Brita Jern (SLN/FMR SLEF, lut.), Aimo Helminen (SVKN, adv.), Aino Nenola (SEN, ort.), Jari Portaankorva (SVKN, bapt.), isä Frans Voss (SEN/ERF, kat.)

Kirjoittajat:

Arto Antturi, evankelisluterilainen kirkko, ev.-luth. kyrkan
Grant S. White, ortodoksinen kirkko, ortodoxa kyrkan

Tino Varjola, helluntaikirkko, pingstkyrkan

Julkaisijat:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto, SEN

Suomen Lähetysneuvosto, SLN

Suomen Vapaakristillinen neuvosto, SVKN

Jaa somessa: