Hyppää sisältöön

Kuudes päivä – Toimintavoimaa rukouksesta

Tekstit

Joona 2:1—9

Vain Herra voi pelastaa.

Ps. 67:1—7

Ylistäkööt kansat sinua, Jumala.

1. Tim. 2:1—8

Kehotan – – pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuninkaiden ja kaikkien vallanpitäjien puolesta.

Matt. 6:5—15

Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi.

Selitys

Apostolien opetukseen ja yhteyteen sitoutumista ja leivän murtamista seuraa varhaisimman Jerusalemin seurakunnan neljäs tunnusmerkki: rukouselämä. Kristityt Jerusalemissa ja kaikkialla kokevat sen välttämättömäksi voiman ja vahvuuden lähteeksi. Aikamme Jerusalemin kristittyjen todistus kutsuu meitä havainnoimaan yhä syvemmin, millä tavoin suhtaudumme oman elinpiirimme epäoikeudenmukaisuuteen ja eriarvoisuuteen. Kaikessa tässä juuri rukous antaa kristityille voimaa hoitaa yhdessä tehtäväänsä.

Joonan palava rukous johti siihen, että hän vapautui äkisti kalan vatsasta. Hänen rukouksensa tulee sydämestä, koska se nousee hänen omasta katumuksestaan hänen yritettyään välttää Jumalan tahdon: hän on torjunut Herran kutsun profetoida ja päätynyt toivottomalle paikalle. Ja tässä Jumala vastaa hänen rukoukseensa vapauttamalla hänet tehtäväänsä. Psalmi kutsuu meitä rukoilemaan, että Jumala kirkastaisi meille kasvonsa — ei vain omaksi parhaaksemme vaan jotta hänen valtakuntansa leviäisi kaikkiin kansoihin.

Apostolinen kirkko muistuttaa meille, että rukous on osa maailmaa varten annetun tehtävän ja profetoinnin valtaa ja vaikutusta. Paavalin kirje Timoteukselle neuvoo meitä rukoilemaan erityisesti maailman vallanpitäjien puolesta, jotta saisimme elää yhdessä ihmisarvoista elämää rauhan vallitessa. Rukoilemme yhteiskuntiemme ja maidemme ykseyden puolesta ja sen puolesta, että koko ihmiskunta olisi yhtä Jumalassa. Rukouksemme, että olisimme yhtä Kristuksessa, ulottuu koko maailmaan.

Tämä elinvoimainen rukouselämä juontaa juurensa Herran opetuksesta opetuslapsilleen. Matteuksen evankeliumin katkelmasta kuulemme, että rukous on salassa vaikuttava voima, joka ei ole syntynyt näyttämisen tai esittämisen halusta vaan nöyrtymisestä tulla Herran eteen. Jeesuksen opetus kiteytyy Isä meidän -rukouksessa. Sen rukoileminen yhdessä muovaa meistä yhdistyneen kansan, joka etsii Isän tahtoa ja hänen valtakuntansa rakentamista tänne maan päälle; se kutsuu meitä elämään anteeksiantamuksesta ja sovituksesta.

Rukous

Herra Jumala, Isämme, iloitsemme siitä, että kaikkina aikoina sekä kaikissa paikoissa ja kulttuureissa on ihmisiä, jotka kääntyvät sinun puoleesi rukouksessa. Ennen kaikkea kiitämme Poikasi Jeesuksen Kristuksen esimerkistä ja opetuksesta; hänen, joka on opettanut meidät kaipaamaan rukouksessa sinun valtakuntasi tulemista. Opeta meitä rukoilemaan kristittyinä paremmin yhdessä, jotta olisimme aina tietoisia johdatuksestasi ja rohkaisustasi kaikissa iloissamme ja ahdistuksissamme, Pyhän Henkesi voiman kautta. Aamen.

Jaa somessa: