Hyppää sisältöön

Koti kaikille? Uudistetaan Jumalan Oikos – Luomakunnan aika 2021

Joka vuosi syyskuun ensimmäisestä päivästä lokakuun neljänteen kristittyjen perhe liittyy maailmaanlaajaan rukouksen juhlaan ja toimintaan yhteisen kotimme suojelemiseksi. Kristuksen seuraajina eri puolilta maailmaa jaamme yhteisen tehtävän Jumalan luoman varjelijoina. Näemme, että hyvinvointimme on kietoutunut yhteen luomakunnan hyvinvoinnin kanssa. Riemuitsemme mahdollisuudesta pitää huolta yhteisestä kodistamme sekä sisaristamme ja veljistämme, jotka jakavat tämän kodin kanssamme.


Nämä materiaalit auttavat perehtymään Luomakunnan aikaan ja suunnittelemaan sen viettämistä. Aineiston on suomentanut Kati Pirttimaa. Se sisältää muun muassa:Luomakunnan ajan rukous 2021

– Uskonnollisten johtajien kutsu liittyä Luomakunnan aikaan

Luomakunnan ajan 2021 logo: Abrahamin teltta

Ekumeeninen rukoushetki Luomakunnan ajalle

Koko aineistovihkosen toimintavirikkeineen voit ladata tästä pdf-tiedostona:
Lisää resursseja, webinaareja ja rukoushetkiä, Facebook-ryhmä ja valokuvia on saatavissa netissä. Voit vierailla osoitteessa www.seasonofcreation.org saadaksesi kaikki (englanninkieliset) materiaalit käyttöösi.

JOhdanto vuoden teemaan

Joka vuosi Luomakunnan ajan oppaan toimittava ekumeeninen ohjauskomitea ehdottaa teemaa Luomakunnan ajalle. Vuoden 2021 teema on Koti kaikille? Uudistetaan Jumalan Oikos.

Psalminkirjoittaja julistaa, että ” Herran maa on ja kaikki mitä siinä on”. Tämän laulun keskiössä on kaksi uskonydintä. Ensimmäinen on se, että jokainen olento kuuluu maapallon yhteisöön. Toinen on se, että koko yhteisö kuuluu Luojaan. Kreikan sana tälle yhteisölle on oikos. Oikos on sanan oikoumene eli ekumeeninen, juurisana, joka kuvaa ”yhteistä kotiamme”, kuten paavi Franciscus toteaa Laudato Si:ssä. Yhteinen kotimme, koko maa kuuluu Jumalalle, ja jokainen rakastettu luotu kuuluu tähän yhteiseen oikosiin.

Nivomalla teeman oikos-käsitteeseen katsomme kohti kiinteää verkostoa suhteita, jotka ylläpitävät maapallon hyvinvointia. Sana ekologia (oikologia) kuvaa eläinten, kasvien, ei-tuntevien organismien ja mineraalien välisiä suhteita, joilla jokaisella on tärkeä rooli tämän rakkaan yhteisön tasapainon ylläpitämisessä. Jokainen olento on tärkeä ja edistää sen monimuotoisen ekosysteemin terveyttä ja kantokykyä, jossa se elää. Ihmiset ovat osa tätä Maan yhteisöä. Meidät on luotu samoista maapallon aineista, ja kanssaluotumme ja maa itse huolehtivat meistä.

Ihmissuhteilla on myös ekologinen merkitys. Taloudelliset (oikonomia), sosiaaliset ja poliittiset suhteet vaikuttavat luomisen tasapainoon. Kaikella, mitä valmistamme, käytämme ja tuotamme, on alkuperä maapallolla, olipa se mineraali-, kasvi- tai eläinperäistä. Tottumuksemme kuluttaa energiaa ja tavaroita vaikuttavat planeettajärjestelmien sietokykyyn ja Maan kykyyn parantaa itsensä ja ylläpitää elämää. Taloudellisilla ja poliittisilla suhteilla on suoria vaikutuksia ihmiskuntaan ja Jumalan oikosin muihin jäseniin. 1. Mooseksen kirja 2:15 muistuttaa meitä siitä, että luotujen joukossa Luoja on antanut ihmisille erityisen kutsun viljellä ja varjella Jumalan oikosia.

Oikeudenmukaisien ekologisten, sosiaalisten, taloudellisten ja poliittisten suhteiden ylläpitäminen vaatii uskoa, järkeä ja viisautta. Uskon kautta liitymme psalminlaulajan muistutukseen siitä, että emme ole elottoman taloudenhoitajia, vaan huoltajia dynaamisessa ja elävässä yhteisössä. Maa ja kaikki, mikä on lahjaa, jota on säilytettävä hyvin. Meitä ei ole kutsuttu hallitsemaan, vaan pitämään huolta. Meidän on syytä selvittää, miten parhaiten voimme turvata elämän olosuhteet, ja luoda taloudellisia, teknologisia ja poliittisia rakenteita, jotka perustuvat yhteisen kotimme ekologisiin rajoihin. Viisaasti kiinnitämme huomiota luonnollisiin järjestelmiin ja prosesseihin, perittyihin ja alkuperäiskansojen perinteisiin sekä Jumalan ilmoitukseen Sanassa ja Hengessä.

LUOMAKUNNAN AJAN RUKOUS 2021

Kaiken Luoja,
Me kiitämme sinua siitä, että rakkauden yhteydessäsi olet luonut planeettamme kodiksi kaikille. Pyhässä viisaudessasi teit Maan tuomaan moninaisuutta kaikelle elävälle, joka täytti maan, veden ja ilman. Luomistyön jokainen osa ylistää sinua ja välittää toinen toisestaan osana elämän verkkoa.
Psalminlaulajan kanssa me laulamme ylistystäsi, että talossasi ”on varpunenkin löytänyt kodin, pääskynen pesäpaikan, jossa se kasvattaa poikasensa.” Me muistamme, että sinä annoit ihmiselle tehtäväksi viljellä luomaasi niin, että kaikkea luomaasi kunnioitetaan, ja varjella kaikkien elinoloja osana maailman monimuotoisuutta.

Mutta tiedämme, että vallanhalumme ylittää planeettamme kestokyvyn. Kuluttamisemme on epätasapainossa maan elpymismahdollisuuksien kanssa. Elinympäristöt köyhtyvät ja katoavat. Lajit häviävät ja ekosysteemit tuhoutuvat. Siellä missä riutat, luolat, vuorenhuiput ja merensyvänteet kerran kukoistivat elämää, erämaat ja aavikot ovat tyhjiä, kuin ei-luotuja. Perhekuntia siirretään kodeistaan epävarmuuden ja konfliktien takia, pakolaisiksi rauhaa etsimään. Eläimet pakenevat tulipaloja, aavikoitumista ja nälkää, vaeltavat etsien uutta kotia, missä elää ja kasvattaa pentunsa.
Tämän Luomakunnan ajan aikana rukoilemme, että luovan Sanasi henkäys voisi muuttaa sydämemme niin kuin vesi syntyessämme ja kasteessamme. Anna meille uskoa seurata Kristusta oikeudenmukaiseen maailmaan osana siunattua yhteisöä. Vahvista meitä armossasi vastaamaan kutsuun ja sitoutumaan yhteisen kotimme suojelemiseen. Viljellessämme ja varjellessamme ilahduta sydämiämme tuntemaan, että osallistumme sinun Pyhän Henkesi kanssa maan kasvojen uudistamiseen ja turvaamme kodin kaikille.
Hänen nimessään, joka tuli julistamaan hyvää sanomaa kaikilla luoduille, Jeesuksen Kristuksen nimessä.
Aamen

Jaa somessa: