Hyppää sisältöön

Kahdeksan päivän tekstit

Pohdiskelemme päivittäin Luukkaan evankeliumin lukua 24 pysähtyen sen esittämien kysymysten kohdalle; Jeesuksen opetuslapsilleen esittämien kysymysten kohdalle; kysymysten, joita apostolit esittävät Kristukselle.

Jokainen kysymys auttaa meitä valaisemaan jotakin erityistä tapaa todistaa Ylösnousseesta. Jokainen kysymys kutsuu meitä miettimään omaa tilannettamme kirkkojen hajaannuksessa ja sitä, mitä voisimme käytännössä tehdä tilanteen parantamiseksi. Olemme jo todistajia ja meistä on tultava parempia todistajia. Miten?

Ylistämällä häntä, joka antaa meille elämän ja ylösnousemuksen lahjan (ensimmäinen päivä); tiedostamalla, kuinka voimme kertoa uskostamme toisille (toinen päivä); tunnustamalla, että Jumala tekee työtään elämässämme (kolmas päivä); kiittämällä uskosta, jonka olemme saaneet (neljäs päivä);

tunnustamalla Kristuksen voiton kaikesta kärsimyksestä (viides päivä);

pyrkimällä aina olemaan entistä uskollisempia Jumalan sanalle (kuudes päivä); kasvamalla uskossa, toivossa ja rakkaudessa (seitsemäs päivä);

olemalla vieraanvaraisia, osaamalla ottaa vastaan meille osoitettua vieraanvaraisuutta (kahdeksas päivä).

Eikö todistuksemme olisikin uskollisempi Kristuksen evankeliumille kaikissa näissä kahdeksassa kohdassa, jos todistaisimme yhdessä?

meille tarjoat. Suo, että yhteinen todistuksemme täysipainoisesta elämästä yhdistäisi meidät ylistäessämme sinua, kaiken elämän antajaa.

Ensimmäinen päivä

Todistaminen täysipainoisella elämällä

Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta? (Luuk. 24:5)

1. Moos. 1:1, 26-31

Jumala katsoi kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää.

Ps. 104:1-24

Lukemattomat ovat tekosi, Herra!

1. Kor. 15:12-20

Jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta,

ei Kristustakaan ole herätetty kuolleista.

Luuk. 24:1-5

Miksi etsitte elävää kuolleiden joukosta?

Selitys

Vaelluksemme kristittyjen ykseydessä on lujasti juurtunut siihen yhteiseen uskoomme, ettemme Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuksessa ylistä pelkästään Jumalan meille antamaa elämää vaan myös meille tarjottua uutta elämää sitä kautta, että Jeesus on voittanut kuoleman kertakaikkisesti. Kokoontuessamme yhteen tämän Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aikana todistamme yhteisestä uskostamme osoittamalla kiinnostusta kaikkien elämää kohtaan. Elämä on Jumalan meille antama lahja, ja mitä enemmän tuemme ja vaalimme elämää, sitä selvemmin todistamme hänestä, jonka ylenpalttinen rakkaus on elämän meille alun perin antanut.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan lukeminen muistuttaa meille Jumalan luovasta voimasta ja väkevyydestä. Paavali kokee kohdatessaan ylösnousseen Jeesuksen sen voiman ja väkevyyden. Hän haastaa Korintin asukkaat panemaan kaiken luottamuksensa ylösnousseeseen Herraan ja tämän tarjoamaan uuteen elämään. Psalmi jatkaa samasta aiheesta julistaessaan luomakunnan ihmeellisyyttä.

Evankeliuminkohtamme haastaa meidät etsimään uutta elämää kuoleman kulttuurista, jonka maailmamme toistuvasti tuo silmiemme eteen. Se rohkaisee meitä luottamaan Jeesuksen voimaan ja siten kokemaan elämän ja eheytymisen.

Tänään kiitämme Jumalaa kaikesta, mikä ilmentää meille hänen rakkauttaan; luomakunnasta kaikkinensa; veljistä ja sisarista kaikkialla maailmassa; yhteydestä rakkaudessa, anteeksiantamuksesta, eheytymisestä ja ikuisesta elämästä.

Rukous

Jumala, luojamme, ylistämme sinua kaikista niistä, jotka todistavat uskostaan sanoin ja teoin. Elämällä täyttä elämää kohtaamme rakastavan läsnäolosi niissä monissa kokemuksissa, joita meille tarjoat. Suo, että yhteinen todistuksemme täysipainoisesta elämästä yhdistäisi meidät ylistäessämme sinua, kaiken elämän antajaa.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. Missä määrin oma todistuksesi ja seurakuntasi todistus viestivät täysipainoisesta elämästä?

2. Oivaltavatko muut todistuksestasi, että Kristus on noussut kuolleista?

3. Mitä pidät elämässäsi kasvun paikkoina?

4. Onko menneisyydessä asioita, joihin kirkot takertuvat ja jotka tulisi työntää syrjään uuden ekumeenisen tietoisuuden takia?

Toinen päivä

Todistaminen kertomusten avulla

Mistä te oikein keskustelette? (Luuk. 24:17)

Jer. 1:4—8

Mene, minne ikinä sinut lähetän.

Ps. 98

Laulakaa Herralle uusi laulu!

Ap. t. 14:21—23

He rohkaisivat opetuslapsia.

Luuk. 24:13—17

Mistä te oikein keskustelette kävellessänne?

Selitys

Omien kokemustemme kertominen on voimallinen tapa todistaa uskostamme Jumalaan. Keskinäinen kunnioitus ja keskittynyt kuunteleminen auttavat meitä kohtaamaan Jumalan juuri siinä ihmisessä, jonka kanssa keskustelemme.

Jeremian teksti antaa meille väkevän todistuksen siitä, kuinka Jumala kutsui profeetan. Hänen tulee kertoa siitä, mitä on saanut, jotta Jumalan sana kuultaisiin ja elettäisiin todeksi. Tuon kutsun julistaa Jumalan sanaa kokivat myös alkuseurakunnan opetuslapset, kuten Apostolien tekojen katkelmassa todistetaan.

Psalminkohtamme antaa meille tilaisuuden laulaa Jumalalle ylistyksen ja kiitollisuuden hengessä. Päivän evankeliumiteksti esittelee Jeesuksen, joka valaisee sokeutemme ja hälventää pettymyksemme. Hän auttaa meitä ymmärtämään oman tarinamme osana vähitellen paljastuvaa Jumalan ainutlaatuista suunnitelmaa.

Tämän Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aikana kuuntelemme muiden uskovien kertomuksia uskosta voidaksemme kohdata Jumalan niillä monilla eri tavoilla, joilla hänen sisin olemuksensa meille paljastuu.

Olemme tietoisia siitäkin, että voimme käyttää tekniikan tarjoamia mahdollisuuksia tosiaikaiseen kokemustenvaihtoon. Nykyaikaiset viestintävälineet voivat auttaa meitä kertomaan asiamme suuremmalle yleisölle ja siten luomaan yhteisön, joka on paikalla olevaa yhteisöä laajempi ja moniulotteisempi.

Kuuntelemalla tarkkaavaisesti kasvamme uskossa ja rakkaudessa. Huolimatta henkilökohtaisten ja yhteisten todistustemme moninaisuudesta huomaamme solahtavamme osaksi sitä ainutlaatuista kertomusta, jossa Jumalan rakkaus meitä kohtaan ilmenee Jeesuksessa Kristuksessa.

Rukous

Historian Jumala, kiitämme sinua kaikista niistä, jotka ovat kertoneet meille uskostaan ja siten todistaneet läsnäolostasi elämässään. Ylistämme sinua siitä, että kertomuksemme niin yksilöiden kuin kirkkojenkin tasolla ovat niin moninaisia.

Näissä kertomuksissa voimme nähdä avautuvan ainutlaatuisen kertomuksen Jeesuksesta Kristuksesta. Rukoilemme rohkeutta kertoa tarinamme vakuuttavasti niille, joiden kanssa joudumme tekemisiin, jotta sanasi viesti voisi levitä kaikkien tietoon.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. ”Juoruiletko evankeliumista” vai juoruiletko muuten vaan?

2. Kuinka alttiita sinä tai seurakuntasi olette tempautumaan mukaan toisten kertomuksiin?

3. Kuinka altis olet kertomaan uskostasi toisille ja siten todistamaan Jumalan läsnäolosta omissa kokemuksissasi elämästä ja kuolemasta?

4. Oletko tietoinen siitä, kuinka valtavia mahdollisuuksia hyvään nykyaikaiset viestintävälineet tarjoavat aikamme kirkolle?

Kolmas päivä

Todistaminen tietoisuuden kautta

Taidat olla Jerusalemissa ainoa muukalainen,

joka ei tiedä, mitä siellä on äinä päivinä tapahtunut. (Luuk. 24:18)

1. Sam. 3:1-10

Puhu, Herra, palvelijasi kuulee.

Ps. 23

Herra on minun paimeneni.

Ap. t. 8:26-40

Filippos julisti miehelle evankeliumia Jeesuksesta.

Luuk. 24:13-19

He eivät tunteneet häntä, sillä heidän silmänsä olivat kuin sokaistut.

Selitys

Uskossa kasvaminen on mutkikas matka. Aikamme maailmassa monet ihmiset elävät kiireistä elämää ja heillä on monia paineita ja velvollisuuksia. Jumalan rakkaus meitä kohtaan jää helposti huomaamatta arkielämämme riennoissa ja kokemuksissa. Mitä enemmän paineita ja touhua keräämme ympärillemme, sitä suurempi on vaara sivuuttaa se, mikä todellisuudessa on aivan silmiemme edessä. Evankeliumin kahden opetuslapsen tavoin luulemme joskus tietävämme, mikä on todellista, ja yritämme selittää näkemystämme toisille, vaikkemme tajua koko totuutta. Aikamme maailmassa meitä kutsutaan olemaan tietoisia Jumalasta elämän yllättävissä ja odottamattomissa tapahtumissa.

Vanhan testamentin tekstissä kuulemme, kuinka Jumala huutelee Samuelia kutsuen hänet todistamaan. Aivan ensiksi Samuelin tulee kuulla kutsusanat. Kuuleminen edellyttää avointa mieltä ja halukkuutta kuunnella Jumalaa.

Jumalan sanan kuulemisen halun kokivat myös sekä Filippos että etiopialainen, joista Apostolien tekojen katkelma kertoo. He todistavat uskostaan vastaamalla heille juuri sillä erityisellä hetkellä esitettyyn kysymykseen. He kuuntelevat tarkkaavaisesti ja vastaavat sen mukaisesti.

Hyvästä paimenesta kertova psalmi heijastaa ihmisen hiljaista luottamusta Jumalan hellään huolenpitoon, kun hän kokoaa laumansa ja johdattaa sen vihreille niityille.

Tämän Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aikana pyrimme olemaan tietoisia Jumalasta arkielämämme tapahtumissa ja kokemuksissa. Tapaamme tuttuja ihmisiä ja toisia, jotka ovat meille outoja. Näissä kohtaamisissa otamme oppia toistemme hengellisistä kokemuksista ja saamme näin uuden näkökulman Jumalan todellisuuteen. Tällainen tietoisuus Jumalan läsnäolosta haastaa meidät ponnistelemaan kristittyjen ykseyden puolesta.

Rukous

Herra Jeesus, hyvä paimen, sinä kohtaat meidät ja jäät luoksemme arkeen. Rukoilemme armoa olla tietoisia kaikesta, mitä teet puolestamme. Pyydämme, että valmistat meitä avautumaan kaikille, joita lähetät tiellemme, ja että saatat meidät yhteen yhdeksi laumaksi.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. Milloin olet ollut tietoinen Jumalan läsnäolosta elämässäsi?

2. Oletko tietoinen maailmanlaajuisista juhlatilaisuuksista ja murhenäytelmistä ja siitä, millä tavoin kirkkomme saattaisivat yhdessä ilmaista suhtautumisensa niihin?

3. Riittääkö, että olet tietoinen Jumalasta, vai voisitko ehkä tehdä jotakin muuta todistaaksesi uskostasi?

4. Kuinka saat itsesi tietoiseksi Jumalasta, kun Jumalan läsnäolon todellisuus ei vastaa odotuksiasi?


Neljäs päivä

Todistaminen ylistämällä saamaamme uskoa

”Mitä te tarkoitatte?” Jeesus kysyi. He vastasivat: ”

Sitä, mitä tapahtui Jeesus Nasaretilaiselle.” (Luuk. 24:19)

5. Moos. 6:3-9

Herra on meidän Jumalamme, Herra yksin.

Ps. 34

Minä tahdon aina ylistää Herraa.

Ap. t. 4:32-35

Koko uskovien joukolla oli yksi sydän ja yksi sielu.

Luuk. 24:17-21

Me olimme eläneet siinä toivossa.

Selitys

Olemme valtavassa kiitollisuudenvelassa niille, joiden usko on luonut perustan aikamme kristilliselle elämälle. Lukemattomat miehet ja naiset ovat rukoilemalla, todistamalla ja palvomalla varmistaneet, että usko siirtyy seuraaville sukupolville. Meillä on Skotlannissa vaikuttava kristillinen menneisyys: pyhä Ninian 300-luvulla, pyhä Columba 500-luvulla ja monet kelttipyhimykset, joiden usko juurtui Jumalan rakkauteen ja hänen luomistyönsä ihasteluun. Skotlannin kansan usko ilmenee myös siinä, kuinka suuri sen merkitys oli 1500-luvun reformaation hajaannuksessa, ja siinä, millä tavoin samaa henkeä on pidetty sitkeästi yllä siitä lähtien.

Tämän päivän tekstit vahvistavat, kuinka tärkeää on tukea uskonyhteisöä Jumalan sanan levittämisen varmistamiseksi. Viidennen Mooseksen kirjan kohta tarjoaa käyttöömme juutalaisten veljiemme ja sisartemme kauniin rukouksen, jonka sanoilla he joka päivä ylistävät Jumalaa. Jotta uskomme näkyisi ylistyksenä ja kiitoksena, psalmi kutsuu meidät todistamaan kiittämällä siitä, mitä olemme uskovina saaneet. Apostolien tekojen katkelma paljastaa yhteisön, jota yhdistävät usko ja hyväntekeväisyys. Evankeliuminkohdassa näemme Jeesuksen kaiken uskossa saamamme ytimessä.

Rukoillessamme tällä viikolla ykseyden puolesta yhdessä kristittyjen veljiemme ja sisartemme kanssa tunnustamme kristillisten perinteidemme runsaan kirjon. Rukoilemme, että tietoisuus yhteisestä perinnöstämme voisi liittää meidät entistä kiinteämmin yhteen uskomme vahvistuessa.

Rukous

Herra Jumala, esitämme sinulle kiitoksemme kaikista niistä ihmisistä ja yhteisöistä, jotka ovat välittäneet meille viestin ilosanomasta ja siten luoneet nykyiselle uskollemme vankan perustan. Rukoilemme, että mekin pystyisimme yhdessä todistamaan uskostamme, jotta toiset tulisivat tuntemaan sinut ja panisivat luottamuksensa siihen pelastukseen, jota tarjotaan Jeesuksessa Kristuksessa maailman elämäksi.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. Kuka on innoittanut sinua uskossasi?

2. Mitkä uskon ulottuvuudet innoittavat sinua arjessasi?

3. Mitkä ovat olleet mielestäsi tärkeimmät saamasi opetukset?

4. Millä tavoin huomaat Jumalan toimivan sinussa, niin että usko siirtyy tuleville sukupolville?

Viides päivä

Todistaminen kärsimyksen kautta

Juuri niinhän Messiaan piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa.

(Luuk. 24:26)

Jes. 50:5-9

Hän on lähellä, hän osoittaa syyttömyyteni.

Ps. 124

Meidän auttajamme on Herra.

Room. 8:35-39

Jumalan rakkaus on tullut ilmi Kristuksessa Jeesuksessa.

Luuk. 24:25-27

Hän selitti heille, mitä hänestä oli sanottu.

Selitys

Kaksi Skotlannissa lähimenneisyydessä sattunutta tapausta veivät maan kertaheitolla maailman tiedotusvälineiden huomion keskipisteeseen. Lockerbien yllä lentokoneeseen tehty pommi-isku ja Dunblanen koulusurmat kiinnittivät huomion kansakuntaan, joka on aina muistava nuo hirvittävät ihmishenkien menetykset. Tapaukset aiheuttivat kärsimystä ja sanoinkuvaamatonta tuskaa lukemattomille ihmisille, ja seuraukset tuntuivat paljon kyseisten paikkakuntien varsinaisten rajojen ulkopuolella asti. Viattomat ihmiset kohtasivat kuolemansa hirvittävissä olosuhteissa.

Kärsimyksen todellisuus on asia, josta profeetta Jesaja puhuu päivän tekstissä vakuuttavasti. Hän muistuttaa meille, ettei Jumala milloinkaan vetäydy syrjään nähdessään ihmiskunnan kärsivän. Vastaavasti psalmi julistaa, kuinka uskovien tulee säilyttää luottamuksensa Vapahtajaansa.

Roomalaiskirje julistaa varmuutta siitä, että rakkaus on aina voimakkain, ja että kärsimys ja suru eivät milloinkaan jää vallitseviksi. Ennen ilmestymistään maailmalle ylösnousseena Kristus astui kauheaan kuolemaan ja haudan pimeisiin syövereihin ollakseen kanssamme herkeämättä kaikkein synkimmillä hetkillämme.

Herran jalanjäljissä täyttä ykseyttä etsivät uskovat osoittavat tukensa niille, jotka heidän keskuudessaan ovat elämässään joutuneet kärsimyksen aiheuttaman murheen keskelle. He saavat huomata, että rakkaus on kuolemaa väkevämpi ja että ylösnousemus nousi ihmiskunnalle kuin uusi aamunkoitto haudan äärimmäisestä häpeästä — elämän, anteeksiantamuksen ja kuolemattomuuden jylisevänä ilmestyksenä.

Rukous

Jumala, Isämme, katso myötätuntoisesti köyhyyteemme, kärsimykseemme, syntiimme ja kuolemaamme; pyydämme sinulta anteeksiantoa, eheytymistä, lohdutusta ja tukea koetuksiimme.

Kiitämme sinua kaikista niistä, jotka onnistuvat näkemään koettelemuksissaan valonpilkahduksia.

Auta, että jumalallinen Henkesi opettaisi meille myötätuntosi suuruutta ja auttaisi meitä seisomaan vaikeuksissa olevien veljiemme ja sisartemme rinnalla. Suo, että Henkesi siunausten täyttäminä, yhtenä joukkona julistaisimme maailmalle Poikasi voittoa; hänen, joka elää ikuisesti.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. Kuinka voit osoittaa myötätuntoa niille, jotka kärsivät ja ovat vaikeuksissa?

2. Millaista viisautta ja syvempää ymmärrystä olet saanut itseäsi kohdanneista kärsimyksistä?

3. Kuinka osoitat elämälläsi myötätuntoa sen kärsimyksen ja sorron keskellä, jota kovin monet maailmamme köyhyydessä elävät ihmiset kokevat, ja millaisia ovat omat kokemuksesi niistä?

4. Kuinka todistaisit Jumalan armosta ja siitä toivosta, jonka löydät Kristuksen ristin valosta?

käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa.

Ps. 119:17—40

Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen.

2. Tim. 3:14—17

Kaikki kirjoitukset ovat Jumalan innoittamia.

Luuk. 24:28—35

Jeesus avaa kirjoitukset opetuslapsilleen.

Kuudes päivä

Todistaminen olemalla uskollinen kirjoituksille

Eikö sydämemme hehkunut innosta, kun hän kulkiessamme puhui meille ja opetti meitä ymmärtämään kirjoitukset? (Luuk. 24:32)

Jes. 55:10-11

Niin käy myös sanan, joka minun suustani lähtee: se ei tyhjänä palaa.

Ps. 119:17-40

Avaa silmäni näkemään sinun lakisi kaikkine ihmeineen.

2. Tim. 3:14-17

Kaikki kirjoitukset ovat Jumalan innoittamia.

Luuk. 24:28-35

Jeesus avaa kirjoitukset opetuslapsilleen.

Selitys

Uskovilla on etuoikeus kohdata Jumala lukemalla pyhiä kirjoituksia ja osallistumalla sakramentteihin. Kuuntelemalla uskollisesti Raamatun julistusta ja lukemalla rukoillen Raamatun eri kirjoja he avaavat sydämensä ja mielensä ottamaan vastaan itse Jumalan sanan. Jeesus lupasi opetuslapsilleen, että hän lähettäisi Pyhän Hengen, joka saisi heidät ymmärtämään Jumalan sanaa ja johtaisi heidät kaikkeen totuuteen.

Menneisyydessä kristityt ovat olleet keskenään eri mieltä Jumalan sanan lukemisesta ja siitä, miten se tulee ymmärtää. He ovat monesti käyttäneet Raamattua pikemminkin korostaakseen erimielisyyttään kuin löytääkseen keinoja päästä sovintoon. Onneksi pyhät kirjoitukset ovat viime aikoina lähentäneet kristittyjä heidän pyrkimyksissään ykseyteen. Yhteisistä raamattupiireistä on tullut heille tärkeä yhdessä kasvamisen väline. Kristityn ihmisen matkan, jota juhlistamme tämän Kristittyjen ykseyden rukousviikon aikana, luja perusta on siinä, että kuuntelemme yhdessä Jumalan sanaa yrittäen yhdessä ymmärtää sitä ja elää sitä todeksi.

Profeetta Jesaja muistuttaa meille, että voimallisesti julistettu Jumalan sana todellakin on tehokas ja toimiva. Se ei palaa Jumalan luo tyhjänä, vaan onnistuu siinä tehtävässä, jota varten hän on sen lähettänyt. Viesti toistuu Timoteukselle osoitetuissa sanoissa, kun häntä ohjataan uskomaan, kuinka tehokkaita ovat kirjoitukset, joilla uskolliset varustetaan kaikkinaiseen hyvään työhön.

Psalminkohtamme ylistää Jumalan sanoja ja määräyksiä ja anoo Jumalalta ymmärrystä, jotta voisimme noudattaa pyhää lakia koko sydämestämme.

Tämän Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon aikana rukoilemme, että kaikki uskovat pääsisivät yhä syvemmälle sellaiseen Jumalan ilmestymisen ihmeeseen, joka meille Raamatussa näyttäytyy. Anomme Pyhää Henkeä auttamaan, jotta ymmärtäisimme paremmin Jumalan sanaa, sekä ohjaamaan meitä yhteisellä uskonmatkallamme, kunnes kokoonnumme kaikki jälleen Herran yhteisen pöydän ääreen.

Rukous

Jumala, me ylistämme ja kiitämme sinua pelastavasta sanastasi, joka tavoittaa meidät pyhien kirjoitusten kautta. Kiitämme myös veljistämme ja sisaristamme, joille julistamme sanaasi löytäen yhdessä heidän kanssaan rakkautesi yltäkylläisyyden. Rukoilemme sinulta Pyhän Hengen valoa, jotta sanasi johtaisi ja ohjaisi meitä etsiessämme tiiviimpää ykseyttä.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. Mitkä raamatunkohdat merkitsevät sinulle eniten?

2. Kuka tai mikä elämässäsi saa sydämesi hehkumaan palavaa halua julistaa evankeliumia

ja todistaa Kristuksesta?

3. Mitkä raamatunkohdat ovat auttaneet sinua ymmärtämään paremmin muiden uskovien todistusta?

4. Kuinka seurakuntamme voisivat hyödyntää Raamattua enemmän arjessaan ja rukouselämässään?


tekojen kertomuksessa rammasta miehestä. Heidän uskonsa Jeesuksen nimeen sallii heidän todistaa voimallisesti kaikille läsnäolijoille.

Seitsemäs päivä

Todistaminen toivon ja luottamuksen kautta

Miksi te olette noin kauhuissanne? Miksi teidän mieleenne nousee epäilyksiä? (Luuk. 24:38.)

Job. 19:23-27

Jumala, jonka näen rinnallani.

Ps. 63

Sieluni janoaa sinua.

Ap. t. 3:1-10

Mitä minulla on, sitä minä sinulle annan.

Luuk. 24:36-40

Opetuslapset olivat kauhuissaan.

Selitys

Elämän- ja uskonmatkallaan kaikki kristityt kokevat epäilyksen hetkiä. Joskus, kun uskovat eivät pysty havaitsemaan ylösnousseen Kristuksen läsnäoloa, yhdessä oleminen pikemminkin vahvistaa heidän epäilyksiään kuin hälventää niitä.

Uskovien haasteena on sinnikkäästi uskoa, että silloinkin kun he eivät näe tai koe Jumalaa, hän pysyy heidän luonaan. Uskon, toivon ja luottamuksen hyveet sallivat heidän todistaa, että heidän uskonsa yltää heidän omien mahdollisuuksiensa tuolle puolen.

Jobin luonteenlaatu antaa meille esimerkin ihmisestä, joka kohtasi vaikeita koettelemuksia ja kärsimyksiä ja jopa väitteli Jumalan kanssa. Uskossa ja toivossa hän kuitenkin uskoi Jumalan pysyvän rinnallaan. Pietari ja Johannes osoittavat toimillaan samanlaista luottamusta ja vakaumusta Apostolien tekojen kertomuksessa rammasta miehestä. Heidän uskonsa Jeesuksen nimeen sallii heidän todistaa voimallisesti kaikille läsnäolijoille.

Päivän psalmi on rukous, jossa pohditaan syvää kaipaustamme Jumalan vankkumattoman rakkauden puoleen.

Kokoontumisemme tämän Kristittyjen ykseyden rukousviikon aikana antaa yhteisöillemme tilaisuuden kasvaa yhteisessä uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Todistamme Jumalan vankkumattomasta rakkaudesta kaikkia ihmisiä kohtaan ja Jumalan uskollisuudesta sille yhdelle seurakunnalle, joksi meidät on kutsuttu. Mitä enemmän todistamme yhdessä, sitä väkevämpi viestimme on.

Rukous

Toivon Jumala, ilmoita meille näkysi yhdestä seurakunnasta ja hälvennä epäilyksemme. Lisää uskoamme läsnäoloosi, jotta kaikki, jotka tunnustavat uskovansa sinuun, voisivat yhdessä ylistää hengessä ja totuudessa. Rukoilemme erityisesti kaikkien niiden puolesta, joilla on tällä hetkellä epäilyksiä tai jotka elävät vaaran tai pelon varjossa. Ole heidän kanssaan ja anna heidän kokea lohdullinen läsnäolosi.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. Kuinka suhtaudut omiin pelkoihisi ja epäilyksiisi?

2. Millä tavoin saattaisit aiheuttaa käytökselläsi toisille pelkoa ja ahdistusta?

3. Milloin olet kohdannut pelottomasti omat pelkosi ja epäilyksesi ja siten todistanut uskostasi Kristukseen voittamalla kyseiset vaikeudet?

4. Kuinka kristilliset yhteisöt voivat rohkaista toinen toistaan uskossa ja toivossa?

Kahdeksas päivä

Todistaminen osoittamalla ja vastaanottamalla vieraanvaraisuutta Onko teillä täällä mitään syötävää? (Luuk. 24:41)

1. Moos. 18:1-8

Minä haen hiukan syötävää,

niin että voitte virkistäytyä ennen kuin jatkatte matkaanne.

Ps. 146

Herra hankkii oikeutta sorretuille, nälkäisille hän antaa leipää.

Room. 14:17-19

Pyrkikäämme siis rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toisiamme.

Luuk. 24:41-48

Nyt hän avasi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset.

Selitys

Meidän aikanamme sähköiset viestintävälineet ovat tehneet meistä naapuruksia yhdelle pienelle ja ylikansoitetulle planeetalle. Kuten Luukkaan aikana, monien kansojen ja yhteisöjen on täytynyt läh-teä kodeistaan vaeltamaan ja matkaamaan vieraisiin maihin. Maailman suuria uskontoja edustavat ihmiset ovat saapuneet omiin yhteisöihimme tuoden mukanaan uusia uskomuksia ja kulttuureita.

Tehdessämme Kristittyjen ykseyden ekumeenisella rukousviikolla yhdessä matkaa kohti ykseyttä panemme merkille kaikkien seurakuntien uskovien vieraanvaraisuuden ja toveruuden. Kristuskin kutsuu meitä sekä osoittamaan vieraanvaraisuutta naapuriksemme tulleelle muukalaiselle että ottamaan häneltä vastaan vieraanvaraisuutta. On selvää, että ellemme näe Kristusta muissa, emme näe Kristusta ollenkaan.

Ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdassa kerrotaan, kuinka Abraham ottaa vastaan Jumalan avaamalla kotinsa oven ja olemalla muukalaisille vieraanvarainen. Koko luomakunnan Jumala seisoo myös vangin, sokean ja muukalaisen rinnalla. Psalmimme on ylistystä Jumalan ikuisesta uskollisuudesta ja kaikesta, mitä Jumala on puolestamme tehnyt.

Roomalaiskirjeen teksti muistuttaa meille, että Jumalan valtakunta tulee Pyhässä Hengessä oikeudenmukaisuuden, rauhan ja ilon kautta. Ylösnoussut Kristus saattaa opetuslapsensa yhteen ja aterioi heidän kanssaan, niin että he tunnistavat hänet jälleen. Hän muistuttaa heille, mitä hänestä on kirjoitettu, ja selittää sen, mitä he eivät ole aiemmin ymmärtäneet. Näin hän vapauttaa heidät heidän epäilyksistään ja peloistaan lähettäen heidät heidän kokemiensa asioiden todistajiksi. Järjestämällä tilaisuuden Kristuksen kohtaamiseen hän auttaa heitä vastaanottamaan rauhansa, johon sisältyvät ylösnousemuksen uuden maan lahjoina oikeudenmukaisuus sorrettuja kohtaan, huolenpito nälkäisistä ja keskinäinen rakentuminen. Kaikkina aikoina kristityt ovat löytäneet ylösnousseen Herran palvellessaan toisia ja ollessaan toisten palveltavina uskossa, joten mekin voimme kohdata Kristuksen jakaessamme elämänkohtaloitamme ja lahjojamme.

Rukous

Rakkauden Jumala, olet osoittanut meille vieraanvaraisuuttasi Kristuksessa. Tunnustamme, että jakaessamme lahjamme kaikkien kanssa kohtaamme sinut. Suo meille armoa tulla yhdeksi yhteisellä matkallamme ja tunnistaa sinut toinen toisessamme. Auta, että meistä tulisi sinun vieraanvaraisuutesi ja oikeudenmukaisuutesi todistajia toivottaessamme muukalaisen tervetulleeksi.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. Missä määrin kotimaasi osoittaa vieraanvaraisuutta muukalaiselle?

2. Millä tavoin muukalainen voi kohdata vieraanvaraisuutta ja saada elintilaa omassa elinympäristössäsi?

3. Kuinka voisit osoittaa kiitollisuutta niille, jotka ovat osoittaneet sinulle vieraanvaraisuutta olemalla käytettävissäsi?

4. Millä tavoin risti osoittaa meille, että Jumalan vieraanvaraisuus on ilmennyt täydellisenä itsensä antamisena?

Jaa somessa: