Hyppää sisältöön

Kahdeksan päivää – tekstit ja selitykset

Kahdeksan päivän teemoihin kätkeytyy uskonvaellus. Jo alkuvaiheessa kristittyjen yhteisö saa yläsalissa kokea Pyhän Hengen vuodatuksen. Näin kirkko pystyy kasvamaan uskossa ja ykseydessä, rukouksessa ja toiminnassa, niin että siitä todella tulee Ylösnousseen yhteisö.

Se on yhtä Kristuksen kanssa hänen voittaessaan kaiken, mikä erottaa meidät toisistamme ja hänestä. Silloin Jerusalemin seurakunnasta itsestään tulee toivon majakka, esimakua taivaallisesta Jerusalemista. Se on kutsuttu julistamaan sovitusta paitsi omille kirkoillemme myös kaikille kansoille. Matkanjohtajana toimii Pyhä Henki, joka tekee varhaisille kristityille tiettäväksi totuuden Jeesuksesta Kristuksesta ja monien hämmästykseksi täyttää alkuseurakunnan merkeillä ja ihmeillä. Jatkaessaan matkaansa Jerusalemin kristityt kokoontuvat kuuntelemaan antaumuksellisesti Jumalan sanaa, jonka lähtökohta on apostolien opetus. He kokoontuvat sopuisasti yhteen tuomaan julki uskoaan sakramentein ja rukouksin. Ylösnousemuksen voiman ja toivon täyttämänä yhteisö juhlii varmaa voittoaan synnistä ja kuolemasta saaden samalla rohkeuden ja näyn toimia itse sovituksen välikappaleena, innostaa ja haastaa kaikkia ihmisiä voittamaan heitä ahdistavat ristiriidat ja epäoikeudenmukaisuudet.

Ensimmäinen päivä

hahmottelee Jerusalemin äitikirkon taustaa osoittaen selvästi jatkumon siitä nykyiseen maailmanlaajuiseen kirkkoon. Se muistuttaa meitä varhaisen kirkon rohkeudesta sen todistaessa pelottomasti totuudesta. Meidän on ponnisteltava samalla tavoin omana aikanamme, jotta oikeus voittaisi Jerusalemissa ja muualla maailmassa.

Toinen päivä

muistuttaa, että helluntaina muodostetun ensimmäisen uskonyhteisön jäsenten taustat olivat hyvin erilaiset – aivan samoin kuin oman aikamme Jerusalem edustaa kristillisten perintöjen rikasta kirjoa. Nyt haasteenamme on saavuttaa vahvempi näkyvä ykseys tavoilla, jotka antavat tilaa eroavaisuuksillemme ja perinteillemme.

Kolmas päivä

tarkastelee ykseyden ensimmäistä olennaista osatekijää: Jumalan sanaa apostolien opetuksen välittämänä. Kirkko Jerusalemissa muistuttaa meille, että eroavaisuuksistamme huolimatta nuo opetukset yllyttävät meitä sitoutumaan toistemme rakastamiseen ja olemaan uskollisia yhdelle ruumiille, jonka kirkko muodostaa.

Neljäs päivä

korostaa jakamista ykseyden toisena ilmaisukeinona. Aivan samoin kuin ensimmäisille kristityille kaikki oli yhteistä, kirkko Jerusalemissa kutsuu kaikkia veljiä ja sisaria seurakunnassa jakamaan tavarat ja taakat iloisin ja anteliain mielin, jotta kukaan ei kärsisi puutetta.

Viides päivä

ilmaisee ykseyden kolmannen osatekijän: leivän murtamisen, joka antaa meille yhteisen toivon. Ykseytemme yltää pyhän ehtoollisen tuolle puolen. Sen täytyy sisältää eettiset elämänarvot ja niiden mukaisen asenteen ihmisyksilöä ja koko yhteisöä kohtaan. Jerusalemin kirkko kehottaa kristittyjä ”murtamaan leipää” yhdessä juuri nyt, koska eripurainen seurakunta ei pysty puhumaan uskottavasti oikeudenmukaisuuden ja rauhan puolesta.

Kuudes päivä

esittelee ykseyden neljännen tunnusmerkin: Jerusalemissa elävän kirkon kanssa ammennamme voimia rukouksessa viipymisestä. Erityisesti Isä meidän -rukous kutsuu meitä kaikkia Jerusalemissa ja kautta maailman – heikkoja ja vahvoja – ponnistelemaan yhdessä oikeudenmukaisuuden, rauhan ja ykseyden puolesta, jotta Jumalan valtakunta tulisi.

Seitsemäs päivä

kuljettaa meidät neljästä ykseyden osatekijästä vielä pidemmälle Jerusalemin kirkon julistaessa riemukkaasti ylösnousemusta, kantaen samalla ristin tuskaa. Jeesuksen ylösnousemus on aikamme Jerusalemin kristityille se toivo ja voima, joka saa heidät pysymään herkeämättä todistuksessaan, työskentelemään vapauden ja rauhan puolesta rauhan kaupungissa.

Kahdeksas päivä

päättää taivalluksen Jerusalemin kirkkojen kutsuun lähteä mukaan laajempaan sovinnon palvelukseen. Vaikka kristityt saavuttaisivatkin ykseyden keskenään, heidän työnsä ei ole tehty, sillä heidän on päästävä sovintoon muiden kanssa. Jerusalemin vaikutuspiirissä se merkitsee sovintoa palestiinalaisten ja israelilaisten välillä; muualla kristittyjä haastetaan etsimään oikeutta ja sovintoa omassa ympäristössään.

Päivien yksittäisiä aiheita ei olekaan valittu pelkästään muistuttamaan meille varhaisen kirkon historiasta, vaan myös palauttamaan mieleemme oman aikamme Jerusalemin kristittyjen kokemukset. Meitä kutsutaan pohtimaan niiden välittämistä paikallisten kristillisten yhteisöjemme elämään. Tämän kahdeksan päivän matkan aikana Jerusalemin kristityt kutsuvat meitä julistamaan ja todistamaan, että ykseys – mahdollisimman uskollinen apostolien opetuksille ja yhteydelle, leivän murtamiselle ja rukoukselle – auttaa meitä voittamaan yhdessä pahan paitsi Jerusalemissa, myös kautta maailman.

Jaa somessa: