Hyppää sisältöön

Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2019

Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia (5. Moos. 16:11–20)

Vuoden 2019 rukousviikon teema Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia muistuttaa meitä kristillisistä arvoista ja niiden mukaan toimimisesta. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus kuuluvat yhteen ja luovat perustan kansakuntien hyvinvoinnille.

Ihmiskunnan elämää uhkaavat ilmaston lämpeneminen ja epäsopu erilaisten ihmisryhmien välillä. Rehellisyys ja oikeudenmukaisuus suhteessa luomakuntaan vaikuttavat elintapojemme muutokseen. Samoin ne ehkäisevät epäoikeudenmukaisia rakenteita ja uhkakuvien syntymistä eri ihmisryhmien välille. Yhteisten asioiden hoitaminen vaatii kykyä erilaisten näkemysten kuulemiseen ja epäkohtien tunnistamiseen sekä rohkeutta toimia oikeudenmukaisuuden hengessä. Siltojen rakentaminen ja yhteistyö ovat avainasemassa myös oman kansakuntamme tulevaisuuden kehittämisessä.

Rukouspäivän Vanhan testamentin teksti Jesajan kirjassa puhuu viisauden ja ymmärryksen hengestä, taidon ja voiman hengestä sekä totuuden tuntemisen hengestä. Jesajan kirja jatkaa: ”Hän ei tuomitse silmämitalla eikä jaa oikeutta korvakuulolta, vaan antaa heikoille oikean tuomion ja ajaa vakaasti maan köyhien asiaa.” Vakaata tahtoa toimia heikomman puolesta, oikeaa ymmärrystä ja taitoa pyydämme – paitsi kansakuntana myös yksilötasolla omaan elämäämme.

Totuuden tuntemisen henki kuvaa pyrkimyksiä tunnistaa ja nähdä asioita oikein. Se haastaa aikakauttamme, jossa rinnakkaistotuudet ja erilaiset tulkintamallit usein hämärtävät ajatteluamme. Mielikuvat ja pyrkimykset vaikeuttavat oikeaa ymmärtämistä ja oman edun tavoittelu estää näkemästä lähimmäisen hyvää.

Oikeudenmukaisuus perustuu jokaisen ihmisen arvon tunnustamiseen, heikomman puolustamiseen ja rohkeuteen toimia oikein. Avoimuus ja rehellisyys auttavat näkemään ympäröivän todellisuuden keskellä ne ihmiset, jotka tarvitsevat tukeamme ja apuamme eniten. Totuuden valossa näemme itsemme puutteinemme ja pystymme armahtamaan toisia. Vanha suomalainen sananlasku, rehellisyys maan perii, on edelleen ajankohtainen.

Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 18. tammikuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 24. lokakuuta tarjoavat mahdollisuuden itsetutkisteluun sekä totuuden ja oikeudenmukaisuuden etsimiseen. Rukouspäivien raamatuntekstit puhuvat paitsi totuuden tunnistamisesta, rehellisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta, myös rauhasta. Jesajan kirjan teksti Jumalan oikeudenmukaisuudesta päättyy kauniiseen kuvaan rauhasta, jossa susi ja karitsa kulkevat yhdessä, ja pantteri laskeutuu levolle vohlan viereen. Kuvaus kertoo maailmasta, jossa kukaan ei tee pahaa toiselleen.

Rukouspäivänä kirkot rukoilevat oikeudenmukaisuutta ja rauhaa maailmaan, sovintoa ihmisten välille ja varjelusta koko luomakuntaan. Rauha syntyy rehellisyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja armahtavaisuudesta. Rukoillessamme rauhaa jätämme elämämme ja koko maailman Korkeimman suojaan: ”Olkaa rohkeat, älkää vaipuko epätoivoon.”


Helsingissä 28. marraskuuta 2018

Tasavallan presidentti

Sauli Niinistö

Jaa somessa: