Hyppää sisältöön

Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2018

Herran käsi on voimallinen (2. Moos. 15:1–21)

Vuoden 2018 rukousviikon teema Herran käsi on voimallinen muistuttaa meitä suomalaisia siitä, että saamme kaikessa turvautua Korkeimman suojaan. Kristittyinä uskomme, että yhdessä luomakunnan kanssa heijastamme Jumalan antamaa elämää. Jokaisen ihmisen mittaamaton arvo kutsuu meitä kunnioittamaan toinen toistamme ja rakentamaan yhdessä ihmisarvoista elämää.

Kuluva vuosi on vuoden 1918 tapahtumien muistovuosi. Kansakuntamme historia muistuttaa sovinnon ja yhteyden etsimisen tärkeydestä. Tämän päivän maailmassa uudet uhkakuvat luovat turvattomuutta ja vastakkainasettelua. Pelkojen ja uhkakuvien sijaan meidän tulee lujittaa yhteenkuuluvuutta, erilaisuuden hyväksymistä ja yhteistyötä, jossa jokaisen ihmisen ja luomakunnan arvo ovat toimintamme keskiössä. Keskinäinen kunnioitus ja lähimmäisen rakastaminen lujittavat elämää kantavia rakenteita ja turvallisuuden tunnetta.

Talouden noususuhdanteesta huolimatta monet meistä taistelevat jokapäiväisestä toimeentulostaan. Tämä on totta niin globaalilla tasolla kuin omassa yhteiskunnassammekin. Kansakuntamme eheys vaatii meitä oikeudenmukaisuuteen ja jakamiseen niiden kanssa, jotka elävät puutteen, kodittomuuden tai kärsimyksen keskellä. Huolehtiessamme lastemme ja vanhustemme hyvinvoinnista rakennamme kansamme tulevaisuutta. Raamattu kehottaa myös huolehtimaan heistä, jotka hakevat turvaa keskeltämme. Korkeimman suoja koskee meitä kaikkia.

Aikakautemme haasteita ovat taloudellinen eriarvoisuus, yhteiskunnan monikulttuurisuudesta nousevat pelot ja kasvava yksinäisyys. Huomioimalla yksin jääneet ihmiset ympärillämme murramme yksinäisyyden vankiloita. Tarvitsemme toista ihmistä. Rukouspäivät ekumeenisella rukousviikolla 18. tammikuuta ja ekumeenisella vastuuviikolla 24. lokakuuta tarjoavat mahdollisuuden parantavaan yhteyteen ja yhteiseen kiitokseen. Vastuuviikko muistuttaa naisten oikeuksista henkiseen ja taloudelliseen yhdenvertaisuuteen. Nainen ja mies luotiin molemmat Jumalan kuvaksi. Naisten itsemääräämisoikeus on edelleen ajankohtainen teema.

Rukouspäivien raamatuntekstit puhuvat orjuudesta ja vapaudesta. Kristillinen sanoma vapaudesta on evankeliumin mukaan kytketty totuuteen. Totuus vapauttaa meidät näkemään toisessa ihmisessä uhan sijasta mahdollisuuden. Se vapauttaa vihan painolastista ja suuntaa elämämme parantavaan muutokseen. Muutos alkaa oman elämän kunnioittamisesta. Jumalan rakkauden ja hyvyyden vastaanottaminen vaikuttaa asenteisiin ja johdattaa lahjojen käyttämiseen myös toisten ihmisten hyväksi. Suomenkielinen sana Vapahtaja tarkoittaa vapauttajaa. Jeesuksessa on vapaus elämää kahlehtivista voimista, mikä tuo ilon.

Yksi ensimmäisen rukouspäivän raamatunteksteistä rohkaisee meitä turvautumaan Jumalaan ja rakentamaan yhdessä ihmisarvoista elämää. ”Eihän Jumala ole antanut meille pelkuruuden henkeä, vaan voiman, rakkauden ja terveen harkinnan hengen.”

Helsingissä 10. marraskuuta 2017

Tasavallan presidentti

Sauli Niinistö

Jaa somessa: