Hyppää sisältöön

Jerusalemin kirkko ennen, nyt ja tulevaisuudessa  

Kaksituhatta vuotta sitten Jerusalemiin kokoontuneet ensimmäiset opetuslapset kokivat helluntaina Pyhän Hengen vuodatuksen ja liittyivät yhteen Kristuksen ruumiiksi. Tuosta tapahtumasta kaikkien aikojen kristityt kaikkialla katsovat alkaneen uskollisten yhteisönsä; he saivat kutsun julistaa yhteisvoimin Jeesusta Kristusta Herranaan ja Vapahtajanaan. Vaikka varhaisin Jerusalemin kirkko kohtasi vaikeuksia — sekä ulkoisia että sisäisiä — sen jäsenet pysyivät sitkeästi uskollisina, säilyttivät yhteyden ja jatkoivat leivän murtamista ja rukousta.

Ei ole vaikeaa nähdä, kuinka pyhän kaupungin ensimmäisten kristittyjen tilanne kuvastaa oman aikamme Jerusalemin kirkkojen tilannetta. Nykyinen yhteisö kokee monia alkuseurakunnan iloja ja suruja; epäoikeudenmukaisuutta, eriarvoisuutta ja hajaannusta, mutta se osoittaa myös samanlaista uskollista sitkeyttä ja tunnustaa kristittyjen laajemman keskinäisen yhteyden.

Oman aikamme Jerusalemin kirkot tarjoavat meille näyn siitä, mitä ykseyden puolesta taisteleminen suurtenkin ongelmien keskellä merkitsee. Ne osoittavat meille, että kutsu ykseyteen voi olla enemmän kuin pelkkiä sanoja. Se voi todella viedä meitä kohti tulevaisuutta, jossa odotamme taivaallista Jerusalemia ja autamme rakentamaan sitä.

Sellaisen näyn toteuttaminen edellyttää todellisuudentajua. Vastuu hajaannuksestamme on omassa keskuudessamme. Se on seurausta omista tekemisistämme. Meidän täytyy muuttaa rukoustamme: pyytää Jumalaa muuttamaan meitä, jotta voimme ponnistella aktiivisesti ykseyden saavuttamiseksi. Olemme valmiita rukoilemaan ykseyden puolesta, mutta siitä voi tulla veruke olla toimimatta käytännössä ykseyden saavuttamiseksi. Onko mahdollista, että olemme itse tientukkona Pyhälle Hengelle, koska olemme ykseyden esteitä; että oma ylimielisyytemme estää ykseyden?

Tänä vuonna kutsu ykseyteen tulee eri puolilla maailmaa toimiville kirkoille Jerusalemista, äitikirkosta. Tietoisena omasta hajaannuksestaan ja omasta tarpeestaan tehdä enemmän Kristuksen ruumiin ykseyden saavuttamiseksi Jerusalemin kirkot kutsuvat kaikkia kristittyjä löytämään uudelleen ne arvot, jotka sitoivat yhteen Jerusalemin varhaisen kristillisen yhteisön, kun sen jäsenet liityttyään apostolien opetukseen ja omistautuivat yhteydelle, leivän murtamiselle ja rukoukselle. Tämä on meille annettu haaste. Jerusalemin kristityt kutsuvat veljiään ja sisariaan tekemään tästä rukousviikosta tilaisuuden sitoutua uudelleen ponnistelemaan aidon ekumenian saavuttamiseksi alkukirkon kokemusten perustalta.

Jaa somessa: