Hyppää sisältöön

Ensimmäinen päivä: Palveleva Kristus muuttaa  

Ihmisen Poika tuli palvelemaan. (Mark. 10:45)

Tekstit

Sak. 9:9–10 Vanhurskas ja voittoisa kuningas — ja nöyrä.

Ps 131 Sydämeni ei ole korskea.

Room. 12:3–8 Meillä on erilaisia lahjoja, joilla palvella.

Mark. 10:42–45 Ihmisen Poika tuli palvelemaan.

Meditaatio

Messiaan tulo ja hänen voittonsa toteutettiin palvelemisen kautta. Jeesus haluaa palvelemisen hengen valtaavan myös seuraajiensa sydämen. Hän opettaa meille, että todellinen suuruus muodostuu Jumalan ja lähimmäisen palvelemisesta. Kristus antaa meille rohkeutta havaita, että hän on se, jolle palveleminen on hallitsemista — kuten varhainen kristillinen sanonta kuuluu.

Sakarjan ennustus voittoisasta ja nöyrästä kuninkaasta toteutui Jeesuksessa Kristuksessa. Hän, Rauhan Ruhtinas, saapuu omiensa pariin Jerusalemiin — rauhan kaupunkiin. Hän ei valloita sitä petoksella tai väkivallalla vaan lempeydellä ja nöyryydellä.

Psalmi 131 kuvailee lyhyesti mutta eloisasti sitä hengellisen rauhan tilaa, joka on nöyryyden hedelmä. Kuva äidistä ja lapsesta on merkki Jumalan hellästä rakkaudesta ja luottamisesta Jumalaan, mihin koko uskovien yhteisöä kutsutaan.

Apostoli Paavali haastaa meidät suorittamaan raittiin ja nöyrän arvion itsestämme ja löytämään omat kykymme. Samalla kun meillä on moninaisia lahjoja, olemme yksi ruumis Kristuksessa. Hajaannuksessamme Herra on varustanut meistä jokaisen lahjoilla, joita meidät kutsutaan hyödyntämään muiden palvelemisessa.

Ei Ihmisen Poikakaan tullut palveltavaksi, vaan palvelemaan ja antamaan henkensä lunnaiksi kaikkien puolesta. (Mark. 10:45) Palvelemisellaan Kristus sovitti sen, että me kieltäydymme palvelemasta Jumalaa. Hänestä tuli esimerkki kaikkien ihmissuhteiden korjaamisesta: Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija — ne ovat suuruuden ja tärkeysjärjestyksen uudet määritteet.

Roomalaiskirjeessä Paavali muistuttaa, että meille annetut moninaiset lahjat ovat palvelemista varten: profetoiminen, julistaminen, opettaminen, kehottaminen, antaminen, johtaminen ja myötätunnon osoittaminen. Moninaisuudessamme olemme aina yksi ruumis Kristuksessa ja toinen toisemme jäseniä. Moninaisten lahjojemme hyödyntäminen yhteisessä ihmiskunnan palvelemisessa tekee näkyväksi ykseytemme Kristuksessa.

Kristittyjen yhteistoiminta ihmiskunnan hyväksi, köyhyyden ja piittaamattomuuden voittamiseksi, sorrettujen puolustamiseksi, rauhan tavoittelemiseksi ja elämän vaalimiseksi sekä tieteen, kulttuurin ja taiteen kehittämiseksi ovat ilmausta siitä käytännön ekumeniasta, jota kirkko ja maailma kipeästi kaipaavat. Palvelija-Kristuksen seuraaminen tarjoaa vakuuttavan todistuksen evankeliumista ja koskettaa paitsi mieltä myös sydäntä. Sellainen yhteinen palvelus on merkki Jumalan valtakunnan tulemisesta — Palvelija-Kristuksen valtakunnan.

Rukous

Kaikkivaltias ja ikuinen Jumala, kulkemalla kuninkaallista palvelemisen tietä Poikasi johdattaa meidät ylimielisyydestä ja uppiniskaisuudesta sydämen nöyryyteen. Yhdistä meidät toinen toiseemme Pyhällä Hengelläsi, jotta todelliset kasvosi paljastuisivat palvellessamme sisariamme ja veljiämme; sinun, joka elät ja hallitset ikuisesta ikuiseen. Aamen.

Kysymyksiä pohdittaviksi

1. Mitä palvelun mahdollisuuksia erityisesti uhkaavat ylpeys ja ylimielisyys?

2. Mitä pitäisi tehdä sen varmistamiseksi, että kaikki kristilliset työmuodot selkeämmin koettaisiin palvelemisena?

3. Miten paikkakuntamme eri kirkkokuntien kristityt voisivat hyödyntää yhteistyötä tuodakseen paremmin esille palvelevaa Kristusta?

Jaa somessa: