Hyppää sisältöön

Ensimmäinen päivä – Jerusalemin kirkko  

Tekstit

Joel. 2:21—22, 3:1-2

Minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin

Ps. 46

Jumala on kaupunkinsa keskellä

Ap. t. 2:1—12

Kun koitti helluntaipäivä

Joh. 14:15—21

Tämä puolustaja on Totuuden Henki

Selitys

Tämän Kristittyjen ykseyden ekumeenisen rukousviikon matka alkaa Jerusalemista helluntaipäivänä, samana päivänä kuin kirkon oma matka.

Tekstissä Seurakunta kuunteli ja noudatti uskollisesti apostolien opetusta. Uskovat elivät keskinäisessä yhteydessä, mursivat yhdessä leipää ja rukoilivat (Ap.t. 2:42) viitataan Jerusalemin ensimmäiseen seurakuntaan, joka syntyi helluntaipäivänä, kun puolustaja, totuuden Henki, laskeutui ensimmäisten uskovien päälle. Niin oli Jumala luvannut profeetta Joelin kautta ja niin oli Herra Jeesus luvannut kärsimystään ja kuolemaansa edeltävänä iltana. Kaikki, jotka elävät helluntaipäivän jälkeisessä jatkumossa, elävät Jerusalemin ensimmäisen, apostoli Jaakobin johtaman kirkon jatkumossa. Tuo seurakunta on meidän kaikkien äitikirkkomme. Se tarjoaa ikonin siitä kristittyjen ykseydestä, jonka puolesta tällä viikolla rukoilemme.

Vanhan itäisen tradition mukaan kirkon jatkuvuus perustuu yhteyteen, joka periytyy Jerusalemin ensimmäisestä kristillisestä yhteisöstä. Apostolien aikainen Jerusalemin kirkko on yhteydessä taivaallisen Jerusalemin kirkkoon, josta taas tulee kaikkien kristillisten kirkkojen ikoni. Jerusalemin kirkon jatkuvuuden merkki on kaikissa kirkoissa se, että ne ylläpitävät ensimmäisen kristillisen yhteisön tunnusmerkit ja sitoutuvat yhteiseen uskoon, leipään ja rukoukseen.

Nykyinen Jerusalemin kirkko jatkaa Jerusalemin apostolisen seurakunnan perinnettä erityisesti siinä, kuinka kalliisti se maksaa siitä, että se todistaa totuudesta. Sen evankeliuminjulistus ja taistelut eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta vastaan muistuttavat meille, että kristittyjen ykseyden puolesta rukoilemista ei voi erottaa rukouksesta rauhan ja oikeudenmukaisuuden puolesta.

Rukous

Kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Sinä kokosit väkevällä voimallasi yhteen Jerusalemin kaupungin ensimmäiset kristityt. Pyhän Hengen lahjan kautta Sinä heidät kokosit uhmaten Rooman valtakunnan maallista valtaa. Suo, että äitikirkon tavoin voisimme kokoontua yhteen saarnaamaan rohkeasti ja elämään todeksi ilosanomaa sovituksesta ja rauhasta siellä, missä on eriarvoisuutta ja epäoikeudenmukaisuutta. Rukoilemme Jeesuksen Kristuksen nimessä; hänen, joka vapauttaa meidät synnin ja kuoleman kahleista. Aamen.

Jaa somessa: