Hyppää sisältöön

Ekumeeniset toimintaohjeet ohjaavat kohtaamiseen

SEN:n kevätkokouksessa 19.4.2017 Piispa Erik Vikström pohti, miten Vastakkainasettelusta yhteyteen -asiakirjan viisi ekumeenista toimintaohjetta toteutetaan käytännössä. Keskeisimpiä neuvoja ovat omien uskonkäsityksien ja uskon ilmaisemismuotojen reflektoiminen, erilaisia kristittyjä yhdistävien tekijöiden etsiminen ja rinnakkain toimiminen maailmanlaajuisessa missiossa.

Asiakirja Vastakkainasettelusta yhteyteen (2013) rakentuu katolisen kirkon ja luterilaisten kirkkojen yhteistyöpyrkimyksille. Se sisältää muun muassa viisi ekumeenista toimintaohjetta, jokta kelpaavt ohjeiksi kaikille kirkoille ja kristityille tiellämme kohti ykseyttä.

1. Ekumeeninen toimintaohje

Meidän tulisi aina aloittaa ykseyden eikä jakautumisen näkökulmasta, jotta vahvistaisimme sitä, mikä on yhteistä, vaikka erot olisivatkin helpommin nähtävissä ja koettavissa.

  • Konkreettinen haaste paikallistasolle:

Luettelemme, mikä yhdistää meitä. Listan pituus saattaa yllättää.

2. Ekumeeninen toimintaohje

Meidän tulisi suostua jatkuvaan muutokseen toisen kohtaamisen ja molemminpuolisen uskontodistuksen kautta.

  • Konkreettinen haaste paikallistasolle:

Miettikää mitkä uskontulkinnat, käytännöt ja tavat erottavat, miten ne ovat muuttuneet, mitä ne merkitsevät meille, ja miksi koemme ne tärkeiksi.

On oltava valmis myös arvioimaan oman kirkon opetusta. Millä tavalla oman kirkkoni käsitykset ovat muotoutuneet? Ovatko ne muuttuneet kirkkoni historian aikana? Miksi tämä käsitys on meille niin tärkeä?

3. Ekumeeninen toimintaohje

Meidän tulisi uudestaan sitoutua etsimään näkyvää ykseyttä ja työstämään yhdessä sitä, mitä tämä merkitsee konkreettisina askelina sekä pyrkimään yhä uudestaan tätä päämäärää kohti

  • Konkreettinen haaste paikallistasolle:

Miten ilmaisemme näkyvää yhteyttä jo nyt, miten haluaisimme sen näkyvän?

4. Ekumeeninen toimintaohje

Meidän tulisi yhdessä löytää uudelleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin voima omalle ajallemme.

  • Konkreettinen haaste paikallistasolle:

Voimmeko yhdessä ja toisiltamme oppien löytää uusia tapoja ilmaista evankeliumia omalle ajallemme?

5. Ekumeeninen toimintaohje

Meidän tulee todistaa yhdessä Jumalan armosta julistamalla evankeliumia ja palvelemalla maailmaa.

  • Konkreettinen haaste paikallistasolle:

Miten voimme tukea ja täydentää toisiamme Kristuksen maailmanlaajuisen kirkon missiossa?

Jaa somessa: