Hyppää sisältöön

Ekumeeniset ilmastoteesit 17.9.2009

Kristilliset kirkot ovat mukana hillitsemässä ilmastonmuutosta. Niitä motivoi kiitollisuus ja kunnioitus Jumalan luomistyötä kohtaan. Ilmastonmuutos ja ympäristökatastrofin uhka ovat suureksi osaksi ihmisen rajattoman ahneuden seurausta. Välinpitämättömyys ympäristöstä on itsekkyyttä suhteessa seuraaviin sukupolviin ja tämän hetken maapallon köyhiin. Ilmastonmuutos koskettaa ankarimmin niitä alueita, jotka muutoinkin ovat maapallon köyhimpiä. Ympäristön tilanne haastaa katsomaan maailmaa kokonaisena ja kysymään jatkuvan talouskasvun mielekkyyttä kehityksen ainoana vaihtoehtona.

Kaikki elämä on lähtöisin Jumalasta. Hänen jatkuva luomistyönsä ylläpitää luomakuntaa. Ihmisen tehtävä on rakastaa kaikkea luotua ja kantaa maailmasta kiitos Jumalalle. Ihminen on kutsuttu tunnistamaan koko luotu todellisuus Jumalan lahjana.

Pyhä Henki auttaa ihmisiä tunnistamaan Jumalan hyvät lahjat. Hän ohjaa käyttämään niitä oikein. Pyhä Henki tekee eläväksi ja yhdistää kristityt kaikkiin ihmisiin ja koko luomakuntaan.

Ilmastotalkoisiin osallistuminen ja ympäristön suojeleminen ovat kristittynä elämistä. On kiire toimia. Aikaa ei pidä hukata, koska myöhemmin tarvittavat toimet ovat tämänhetkistä vaativampia. Jokainen päivä nykyisessä suunnassa aiheuttaa ihmiselle ja muulle luomakunnalle suurta vahinkoa.

Siksi me kutsumme:

  • Kirkkojen jäseniä muuttamaan elämäntapaansa ja ottamaan ilmastonmuutos huomioon arkipäivän valinnoissaan. Kristittyinä meidän on tehtävä parannusta suhteessamme muuhun luomakuntaan ja löydettävä mitä tänä päivänä merkitsee olla luomakunnan viljelijä ja varjelija.
  • Kirkkoja, seurakuntia, luostareita, kirkkojen laitoksia ja järjestöjä ottamaan ilmastonmuutos huomioon kaikessa toiminnassaan. Suhteessa veteen, ruokaan, lämmitykseen ja liikenteeseen meidän on löydettävä kohtuus ja tietoisuus siitä, että luonnonvarat on jaettava koko ihmiskunnan kesken.
  • Suomalaista yhteiskuntaa Euroopan Unionin jäsenmaana voimistamaan ponnisteluja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomen ja Euroopan Unionin tulisi osoittaa esimerkkiä ja varautua entistä merkittävämpiin kädenojennuksiin maailman köyhille, sekä omien ilmastopäästöjensä rajoittamisen että annettavan tuen suhteen. Talouden taantuma ei saa olla tekosyy, jolla lisätään tulevien sukupolvien ja koko luomakunnan ahdinkoa.
  • Kristittyjä rukoilemaan niiden puolesta, joita ilmastonmuutos jo nyt ankarimmin koskettaa.
  • Kristittyjä rukoilemaan päättäjiemme ja Kööpenhaminan ilmastokokouksen osanottajien puolesta, jotta näillä olisi rohkeutta löytää ratkaisuja, jotka hillitsevät merkittävästi ilmastonmuutosta.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus

…jalanjäljissä…

Kirkkojen ekumeeninen ilmastoseminaari Kainuun Opistolla Paltamon Mieslahdessa17. – 18.9.2009

Jaa somessa: