Hyppää sisältöön

Ekumeenisesti merkittäviä tapahtumia Suomessa ja muualla 1812–2020

Sata vuotta – eikä suotta. Kun Suomen Ekumeeninen Neuvosto vuonna 2017 saavutti sadan vuoden iän, oli paikallaan koota aikajanaa ekumenian etenemisen merkkipaaluista. Erinomaisena apuna aikajanan laatimisessa on ollut vuoden 1999 julkaisu Kohti ykseyttä – Suomen Ekumeenisen Neuvoston synty ja toiminta 1917-1997, kirjoittaja dosentti Jaakko Rusama.

Kirja kuljettaa lukijaa kansainvälisen ja kansallisen ekumeenisen toiminnan alkujuurilta vuoteen 1997, jolloin SEN täytti 80 vuotta. Aikajanalle merkityt tapahtumat jaksolla 1812-1997 ovat suoraan teoksen Kohti ykseyttä sivuilta 467-472. Joitakin lisäyksiä on tullut, mutta ellei tätä aikajanaa olisi ollut, en olisi nyt lähtenyt janaa vuoden 1997 jälkeen jatkamaan.

Paljon enemmän olisi tarvittu päiviä, viikkoja ja vuosia, jotta kooste olisi täydellinen. Toivon hartaasti, että SEN:n toiminnan vuosista 1997 jälkeen historiateos kirjoitetaan. SEN:n satavuotisjuhlavuoden merkeissä olen pyrkinyt kokoamaan merkkitapahtumia erityisesti vuodesta 1998 eteenpäin. Ekumeeninen toiminta on pitkin matkaa laajentunut. Jokaisesta jäsenkuntaan kuuluvasta kirkosta/yhteisöstä ei esimerkiksi ole tässä tietoa, että minä vuonna on tullut jäseneksi/tarkkailijaksi/kumppanuusjärjestöksi. Pöytäkirjoja selaamalla tiedot löytyvät, kunhan siihen aika löytyisi. Täydentäviä tietoja otetaan ilolla vastaan.

SEN:n alkujuuret ovat vuonna 1914 perustetun World Alliance for Promoting International Friednship trough the Churches -järjestön Suomalaisena kansallistoimikunnassa, joka perustettiin syyskuussa 1917 Nathan Söderblomin esitettyä siitä pyynnön ystävälleen, Helsingin yliopiston Vanhan testamentin eksegetiikan professorille Arthur Hjeltille (1868–1931), joka oli tutustunut Söderblomiin NMKY-liikkeen kokouksessa Amsterdamissa jo 1891.

Kansallistoimikunta työskenteli ensimmäiset kahdeksan vuottaan luterilaisten kirkollisten vaikuttajien toimikuntana, jota tuttavallisesti kutsuttiin Hjeltin komiteaksi, mutta 1925 tapahtui merkittävä laajentumien ekumeeniseen suuntaan, kun komitea sai ortodoksisen ja vapaakirkollisen jäsenen.

Pienestä alusta on kehittynyt nykyinen Suomen Ekumeeninen Neuvosto, jossa kaikki Suomessa toimivat kirkkokunnat ovat mukana aktiivisina toimijoina. Vuonna 2007 SEN:n syyskokous kävi keskustelun neuvoston jäsenyydestä ja jäsenten vastuusta neuvostostaan ja totesi, että sääntöuudistus ja SEN:n toiminnan uudistaminen on elintärkeää pitkäjänteisen toiminnan turvaamiseksi. Kevätkokous 2008 hyväksyi uudet säännöt. Merkittävin ero entiseen on SEN:n jäsenkunnan muodostuminen kolmesta kategoriasta:

 • Jäsenet – kirkot ja kristilliset yhteisöt, ekumenian perusta ja neuvoston päätöksentekijät
 • Tarkkailijat – kirkot, jotka eri syistä ovat mieluummin tässä ominaisuudessa kuin jäseninä, mutta mukana
 • Kumppanuusjärjestöt – keskenään erilainen ryhmä ekumeenisia tai ekumeenista työtä tekeviä yhdistyksiä, maailmanlaajuisten verkostojen suomalaisia jäseniä.

Ekumenia on elämää – ei sen enempää, eikä vähempää. Ekumenia on Jumalan tahdon toteuttamista jokaisen kristityn arjessa ja juhlassa. Ekumenia perustuu Jeesuksen jäähyväisrukoukseen (Joh. 17).

Peräti neljä kertaa Jeesus rukoilee, että hänen opetuslapsensa olisivat yhtä (jakeet 11, 21, 22, 23).

Ekumeeniset pyrkimykset eivät siis ole joidenkin erityisharrastus vaan koko kristinuskon ytimestä nousevaa Jumalan tahdon toteuttamista. Ekumenia kuuluu kaikille ja pääsemme toteuttamaan sitä kukin omalla paikkakunnallamme, kun kutsumme eri kirkkokuntien kristittyjä oman seurakuntamme tilaisuuksiin, kun astumme toisten kirkkokuntien sakraalitiloihin, kun rukoilemme toistemme puolesta ja elämme sovussa.

Aikajana voi laajentua. Paljon on asioita, tapahtumia ym. joita voidaan lisätä. Toivon, että lukijat ehdottavat lisäyksiä listaukseen. Rakennetaan janaa yhdessä. Vuosiluku ja tapahtuma muistiin ja sähköpostia: sen@ekumenia.fi. Kiitos jo etukäteen.

SEN on rohkeasti ottanut kantaa myös yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Lausunnot ja kannanotot ovat listauksessa mukana 2000-luvun alkupuolelta, mutta vanhemmista on vähemmän merkintöjä.

SEN:n jaostojen runsaslukuiset seminaarit ovat teema, joka odottaa kirjaamistaan. Tällä erää tämä jää ajanpuutteen vuoksi.

Tekstin on kirjoittanut ja koosteen vuoteen 2018  on Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n työntekijä vuoteen 2018 asti.

1812

 • Suomen Pipliaseura perustetaan

1855

 • Pariisin baasis

1856

 • Ensimmäinen baptistiseurakunta perustetaan Suomeen (Föglö, Ahvenanmaa)

1859

 • Suomen Lähetysseura perustetaan

1875

 • Suomalaisten merimiesten ulkomaan satamissa sielunhoitoyhtiö (myöh. Suomen merimieslähetysseura ja Suomen merimieskirkko) perustetaan

1881

 • Ensimmäinen ruotsinkielinen metodistiseurakunta perustetaan Vaasaan

1883

 • Ensimmäinen vapaaseurakunta perustetaan Helsinkiin

1886

 • NMKY-liike tulee Suomeen

1887

 • Ensimmäinen suomenkielinen metodistiseurakunta perustetaan Poriin

1889

 • Vapaakirkollinen Vapaa Lähetys / Fria Missionen perustetaan

1889

 • Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys perustetaan Helsinkiin

1889

 • Pelastusarmeija aloittaa toimintansa Suomessa

1894

 • Ensimmäinen adventtiseurakunta perustetaan Helsinkiin

1896

 • Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys perustetaan Helsinkiin

1897

 • Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto perustetaan

1899

 • Akateemisten vapaaehtoisten lähetysliiton Suomen kansallisosasto (myöhemmin Opiskelijain lähetysliitto) perustetaan

1908

 • Helluntaiherätyksen toiminta alkaa Suomessa
 • Episkopaalinen pappi Paul Wattson ehdotta ekumeenisen rukousviikon sijoittamista ajanjaksoon 18–25. tammikuuta, rukousviikon viettäminen alkaa, mutta ei vielä Suomessa

1910

 • Maailmanlähetyskonferenssi Edinburghissa Skotlannissa

1913

 • Opettajain lähetysliitto perustetaan

1914

 • World Alliance for Promoting International Friendship trough the Churches -järjestö perustetaan

1915

 • Ensimmäinen helluntaiseurakunta perustetaan Helsinkiin

1917

 • World Alliance for Promoting International Friendship through the Churches´n Pohjoismaisen yhteistyötoimikunnan Suomen osasto, myöhemmin WA:n kansallistoimikunta aloittaa toimintansa syyskuussa
 • Professori Arthur Hjelt toimikunnan puheenjohtajaksi

1918

 • Ensimmäiset suomen- ja ruotsinkieliset yleiset kirkkopäivät
 • Ortodoksista kirkkoa koskeva asetus annetaan

1919

 • Suomen Kirkon Seurakuntatyön (myöhemmin Seurakuntatoiminnan) Keskusliitto perustetaan
 • Suomen lähetysneuvosto perustetaan

1920

 • Förbundet för svenskt församlingsarbete i Finland perustetaan
 • Suomen Liikemiesten Lähteysliitto perustetaan
 • Ensimmäinen ruotsinkielinen helluntaiseurakunta perustetaan Helsinkiin
 • Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin kirje Kaikille Kristuksen Kirkoille kaikkialla

1921

 • Ruotsinkieliset vapaakirkolliset perustavat Fria Missionsförbundet -nimisen yhdistyksen

1922

 • Herman Aav ortodoksisen kirkon apulaispiispaksi ja 1925 arkkipiispaksi

1923

 • Uskonnonvapauslaki astuu voimaan
 • Suomenkieliset vapaakirkolliset omaksi kirkkokunnakseen nimellä Suomen Vapaakirkko
 • Suomen Metodistikirkko ja Finlands svenska metodistkyrka aloittavat toimintansa
 • Suomen ortodoksinen kirkko siirtyy Moskovan patriarkaatista Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin alaisuuteen
 • Suomalaiseen kansallistoimikuntaan kutsutaan edustajat ortodoksisesta kirkosta ja vapaakirkollisista yhteisöistä
 • Max von Bonsdorff uuden Porvoon hiippakunnan piispaksi

1924

 • Kansallistoimikunta saa ensimmäiset säännöt

1925

 • Suomalaisen kansallistoimikunnan jäseniksi ensimmäiset muut kuin luterilaiset: ortodoksisen kirkon arkkipiispa Herman ja Suomen Vapaakirkon edustaja lehtori (myöhemmin professori) Emil Saraoja

1928

 • Kristen Gemenskap -lehti aloittaa ilmestymisensä (ilmestyy vuoteen 1972 asti)
 • Suomen baptistiyhdyskunta rekisteröityy uskonnolliseksi yhdyskunnaksi

1929

 • Katolinen kirkko Suomessa mukaan uskonnollisten yhdyskuntien rekisteriin

1930

 • Verner J Aurola kansallistoimikunnan jäseneksi, sihteerinä vuoteen 1955 asti

1931

 • Arthur Hjelt kuolee
 • Lauri Ingman luterilaisen kirkon arkkipiispaksi Gustaf Johanssonin (arkkipiispana 1899–1930) jälkeen
 • Eelis Gulin kansallistoimikunnan jäseneksi
 • World Alliancen rauhankonferenssi Cambridgessa Englannissa

1932

 • Antti J Pietilä kuolee
 • Aleksi Lehtonen kansallistoimikunnan puheenjohtajaksi

1933

 • Suomalaisen kansallistoimikunnan nimi muuttuu Suomen Yleiskirkolliseksi toimikunnaksi
 • Jaakko Gummerus kuolee

19331934

 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Englannin kirkon neuvottelut

1934

 • Life and Work -konferenssi Fanössa Tanskassa

1935

 • Erkki Kaila luterilaisen kirkon arkkipiispaksi

1936

 • Finlands Svenska Frikyrkoråd perustetaan

1937

 • Life and Work -maailmankonferenssi Oxfordissa
 • Faith and Order -maailmankonferenssi Edinburghissa

1938

 • Yleiskirkollinen nuorisotoimikunta perustetaan (SEN:n nykyisen Nuorisojaoston alku)

1939

 • Nuorten ekumeeninen maailmankonferenssi Amsterdamissa

1940

 • Pohjoismainen ekumeeninen instituutti (myöhemmin neuvosto) perustetaan
 • Ortodoksisen kirkon johto siirtyy pois Sortavalasta, ensin Paltaseen, myöhemmin Kuopioon

1941

 • Eelis Gulin yleiskirkollisen toimikunnan puheenjohtajaksi

1943

 • Suomen Adventtikirkko rekisteröityy uskonnolliseksi yhdyskunnaksi

1944

 • Suomen ev.-lut. kirkolle kirkkohallitus ja laajennettu piispainkokous (jälkimmäinen toimii vuoteen 1973 asti)
 • Finlands svenska Adventkyrka rekisteröityy uskonnolliseksi yhdyskunnaksi

1945

 • Aleksi Lehtonen ev.-lut. kirkon arkkipiispaksi ja Eelis Gulin Tampereen hiippakunnan piispaksi
 • Kansan Raamattuseura perustetaan
 • Kveekarien toiminta alkaa Suomessa
 • Kirkkojen jälleenrakennuskomitea perustetaan

1946

 • Kristliga radioutskottet perustetaan
 • Ensimmäiset suomalaiset stipendiaatit Sveitsissä Bosseyn ekumeenisessa instituutissa

1947

 • Pariisin rauhansopimuksessa vahvistetaan välirauhansopimuksen sisältämät alueluovutukset, jotka johtavat myös siirtoseurakuntien järjestelyihin
 • Suomen Yleiskirkollinen toimikunta eroaa World Alliancesta
 • Luterilaisen maailmanliiton ensimmäinen yleiskokous Lundissa
 • Luterilaisen maailmanliiton suomalainen kansalliskomitea, myöhemmin Kirkon Ulkomaanapu perustetaan
 • Tutkimustyön jaosto Suomen Yleiskirkollisen toimikunnan yhteyteen

1948

 • Kirkkojen maailmanneuvoston ensimmäinen yleiskokous (perustamiskokous) Amsterdamissa

1949

 • Aleksi Lehtosen aloitteesta perustetaan Kristillisen yhteyden neuvosto
 • Ekumeeninen Taizé-yhteisö syntyy Ranskassa

1950

 • Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitea hyväksyy asiakirjan Kirkko, kirkot ja Kirkkojen maailmanneuvosto

1951

 • Aleksi Lehtonen kuolee, Ilmari Salomies ev.-lut. kirkon arkkipiispaksi
 • Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri W.A.Visser´t Hooft vierailee Suomessa

1952

 • Kirkkojenvälisen avun jaosto ja stipendijaosto Suomen Yleiskirkollisen toimikunnan yhteyteen

1954

 • G.O. Rosenqvist Porvoon hiippakunnan piispaksi
 • Suomen ev.-lut. kirkon ulkomaanasiain toimikunta perustetaan neuvottelevaksi elimeksi kirkon ulkomaansuhteita varten
 • Kirkkojen maailmanneuvoston toinen yleiskokous Evanstonissa Yhdysvalloissa

1955

 • Pappismunkki Paavali ortodoksisen kirkon apulaispiispaksi ja vuodesta 1960 arkkipiispaksi
 • Kristus maailman toivo, Kirkkojen Maailmanneuvoston Evanstonissa Yhdysvalloissa 15.- 31.8.1954 pidetyn toisen yleiskokouksen asiakirjoja, SYT:n julkaisu nro I

1956

 • Seppo A Teinonen yleiskirkollisen toimikunnan pääsihteeriksi
 • Suomen Yleiskirkollisessa toimikunnassa toimii seitsemän jaostoa: Faith and order -jaosto, Stipendiasiain jaosto, Evankelioimisen jaosto, Sääntöjaosto, Nuorisojaosto (SYT:n nuorisotoimikunta) ja Työleirijaosto (SYT:n nuorisotoimikunnan alainen)

1957

 • Yleiskirkollinen toimikunta liitetään Kirkkojen maailmanneuvoston assosioituneiden kirkkojen kansallisten neuvostojen joukkoon
 • Ekumeenisen rukousviikon viettoa aloitellaan Suomessa, vakiintuneesti 1964 alkean

1958

 • Kansainvälinen kristillinen nuorisovaihto (ICYE) aloittaa toimintansa Suomessa
 • Ensimmäinen ekumeeninen seka-avioliittoseminaari Suomessa
 • CCIA-jaosto aloittaa toimintansa Suomen Yleiskirkollisessa toimikunnassa. Innoituksen antaa KMN:n Churches´ Commission on International Arrairs -yksikön toiminta. CCIA:n juuret ulottuvat WA-liikkeeseen
 • Kirkot ja ydinaseet, toim. Seppo A. Teinonen, 1958, SYT:n julkaisu nro II
 • Seka-avioliittojen sielunhoito, SYT:n julkaisu nro III

1959

 • Euroopan kirkkojen konferenssi perustetaan
 • Miesten ja naisten yhteistyöjaosto perustetaan SYT:n yhteyteen. Jaosto oli kansallinen rakenne KMN:n osastosta Department on the Cooperation of Men and Women (per. 1953)
 • Musiikkijaosto perustetaan SYT:n yhteyteen

1960

 • Me emme lannistu – Kirkkojen nuoriso tehtävien edessä, toim. Geo Böckerman, SYT:n jukaisu nro IV
 • Jeesus Kristus maailman valo, Kirkkojen maailmanneuvoston kolmas yleiskokous, New Delhi 1961 (valmisteluteos), toim. Seppo A. Teinonen,SYT:n julkaisu nro V
 • Evankelioimisen jaosto lakkautetaan uudelleenjärjestelyä varten

1961

 • Ensimmäinen kristillinen ashram pidetään Suomessa
 • Kirkkojen maailmanneuvoston kolmas yleiskokous New Delhissä Intiassa
 • Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri W.A.Visser´t Hooft vierailee Suomessa
 • Ekumeeninen liike ja Kirkkojen maailmanneuvosto, Seppo A. Teinonen, SYT:n julkaisu VI
 • Maan ääriin saakka – Kristilliset kirkot nykyhetkellä, Maunu Sinnemäki, SYT:n julkaisu VII

1962

 • Kristillisen kulttuurin liiton Näköala-lehti aloittaa ilmestymisensä
 • Ykseys, palvelu, todistus, New Delhissä Intiassa 18.11.–6.12.1961 pidetyn Kirkkojen maailmanneuvoston kolmannen yleiskokouksen asiakirjoja, Seppo A. Teinonen, SYT:n julkaisuja VIII
 • Evankelioiva kirkko, Kirkkojen maailmanneuvoston valmistama esitys kirkon ja kristityn evankelioimistehtävästä, toim. Seppo A. Teinonen, SYT:n julkaisu IX
 • Yksi kirkko ja yksi usko – New Delhin yleiskokouksen arviointia, Nils Karlström, Aimo T. Nikolainen, Seppo A. Teinonen, SEN:n julkaisuja X

1963

 • Suomen Yleiskirkollisen toimikunnan nimi muuttuu Suomen Ekumeeniseksi Neuvostoksi
 • Luterilaisen maailmanliiton neljäs yleiskokous Helsingissä
 • Arnoldshainin ehtoollisteesit, Eräs tunnustustenvälisen keskustelun saavutus, Tauno Sarantola, SEN:n julkaisuja XI

1964

 • Martti Simojoki luterilaisen kirkon arkkipiispaksi
 • Ekumeenisen rukousviikon säännöllinen viettäminen Suomessa alkaa Helsingin Vanhasta kirkosta
 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Se suuri lammasten paimen (Hep. 13:30)

1965

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Katso, uudeksi minä teen kaikki (Ilm. 21:5)

1966

 • Kirkko ja yhteiskunta -konferenssi Genevessä
 • Suomen ekumeeninen seura perustetaan (toimii vuoteen 1978 asti)

1967

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kutsutut yhteen toivoon (Ef.4:4)
 • Yleisradion hartausohjelmien valvontaelin perustetaan
 • Suomen vapaitten kristittyjen neuvosto (myöh. Suomen vapaakristillinen neuvosto) perustetaan
 • Tuomo Mannermaa SEN:n pääsihteeriksi
 • Paul Verschuren Helsingin katolisen hiippakunnan piispaksi
 • Arkkipiispa Martti Simojoki vierailee Konstantinopolin ekumeenisessa patriarkaatissa
 • Miesten ja naisten yhteistyöjaoston toiminta loppuu SEN:ssa
 • Kirkko ja yhteiskunta, Genevessä 12.–26.7.1966 pidetyn konferenssin asiakirjoja, toim. Esko Rintala, Riitta Virkkunen, Tuomo Mannermaa, 1967, SEN:n julkaisuja XII
 • Kaikki uudeksi, Upsalassa 4.- 20. heinäkuuta 1968 pidettävän kirkkojen maailmanneuvoston neljännen yleiskokouksen valmistelukirjanen, toim. Tuomo Mannermaa, SEN:n julkaisuja XIII

1968

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Hänen kirkkautensa kiitokseksi (Ef. 1:14)
 • Ekumeenisen rukousviikon kansainvälisen aineiston valmistelun yhteistyö KMN:n ja Paavillisen kristittyjen ykseyden edistämisen neuvoston kesken alkaa
 • Kirkkojen maailmanneuvoston neljäs yleiskokous Uppsalassa Ruotsissa
 • Katolinen kirkko Suomessa liittyy SEN:oon
 • Ylioppilaiden kristillisen maailmanliiton yleiskokous Espoossa ja Risto Lehtonen järjestön pääsihteeriksi
 • Musiikkijaoston toiminta loppuu ja toiminnat siirrettään Faith and Order -jaostolle
 • Upsala 1968, Upsalassa 4.-19.7.1968 pidetyn Kirkkojen maailmanneuvoston neljännen yleiskokouksen asiakirjoja, toim. Juhani Forsberg, 1968, SEN:n julkaisuja XIV

1969

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kutsutut vapauteen (Gal. 5:13), aineiston valmistelu Italiassa
 • Euroopan ekumeeninen nuorisoneuvosto (EYCE) perustetaan
 • Martti Simojoki SEN:n puheenjohtajaksi
 • Juhani Forsberg pääsihteeriksi
 • Vapaakirkko eroaa SEN:n jäsenyydstä (palaa tarkkailijaksi 1984 ja jäseneksi 1999)
 • Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Eugene Carson Blake vierailee Suomessa
 • Kirkkojen maailmanneuvoston IV yleiskokous Upsalassa 1968, Juhani Forsberg, SEN:n julkaisuja XV

1970

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Olemme Jumalan työtovereita (1. Kor. 3:9), aineiston valmistelu Länsi-Saksassa
 • Lapin piispa Johannes Helsingin ortodoksisen hiippakunnan piispaksi
 • Martti Parvio SEN:n työvaliokunnan ja myöhemmin hallituksen puheenjohtajaksi (1984 asti)
 • Risto Cantell pääsihteeriksi ja 1971 päätoimiseksi
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon teologiset neuvottelut alkavat, kokous Turussa
 • SEN:n Lähetyksen ja evankelioimistyön jaosto aloittaa toimintansa

1971

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Pyhän Hengen osallisuus (2. Kor. 13:13)
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon toiset neuvottelut, Zagorskissa

1972

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Uuden käskyn minä annan teille (Joh. 13:34), aineiston valmistelu Sveitsissä
 • Aimo T. Nikolainen Helsingin luterilaisen hiippakunnan piispaksi
 • Finlands svenska baptistmission eroaa SEN:sta, paluu tarkkailijaksi 1983 ja uudelleen jäseneksi 1986
 • SEN:n Kasvatusasiain jaosto perustetaan

1973

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Herra, opeta meitä rukoilemaan (Luuk. 11:1), aineiston valmistelu Espanjassa
 • Seppo A. Teinonen pitää esitelmän On tullut aika, jossa esittää Suomen kirkkojen yhdistymistä v. 1985
 • Evankeliomiskongressi EV 73 Espoon Otaniemessä
 • Kriittisen ekumenian päivät Kangasalla
 • Leuenbergin konkordia syntyy
 • SEN:n Tutkimustyön jaosto lakkautetaan omasta pyynnöstään
 • Yhteyteen velvoitetut, Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean 25. kokous Utrechtissa 13.–23.8.1972, toim Risto Cantell, SEN:n julkaisuja XVI
 • Pelastus tänään, Bangkokissa 29.12.1972–12.1.1973 pidetyn Kirkkojen maailmanneuvoston Maailmanlähetystyön ja evankelioimisen komission kokouksen asiakirjoja, toim. Juhani Forsberg, SEN:n julkaisuja XVII

1974

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Ja jokaisen kielen pitää tunnustaman Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra (Fil. 2:1–13), aineiston valmistelu Sveitsissä
 • Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto SEN:n tarkkailijaksi (vuodesta 2008 alkaen kumppanuusjärjestö)
 • Yhteiskristillinen kasvatusasiain neuvottelukunta perustetaan
 • Inga-Brita Castrén SEN:n pääsihteeriksi
 • Ensimmäinen nuorten konsiili Taizéssa
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon kolmannet neuvottelut, Järvenpäässä
 • Ekumeniikan professuuri Helsingin yliopiston teologiseen tiedekuntaan
 • Jeesus Kristus vapauttaa ja yhdistää, Kirkkojen maailmanneuvoston V yleiskokous Nairobi, Kenia23.11.–10.12.1975 valmisteluaineistoa, toim. Inga-Brita Castrén, Risto Cantell, Juhani Forsberg, Timo Lehmuskoski, Leena Levanto, SEN:n julkaisuja XVIII

1975

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kaikki yhdeksi Kristuksessa (E1. 1: 3-10), aineiston valmistelu Australiassa
 • Erkki Verkkonen Suomen Vapaakirkon lähetysjohtajaksi
 • Ruotsinkielinen vapaakirkko, Fria missionsförbundet, eroaa SEN:sta, mutta palaa jäseneksi 1987
 • Suomen Ekumeeninen Neuvosto rekisteröidyksi yhdistykseksi
 • SEN:n Paikallisen yhteyden jaosto aloittaa toimintansa
 • Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Philip Potter vierailee Suomessa
 • Kohti Nairobia – Jeesus Kristus vapauttaa ja yhdistää, Nairobissa, Keniassa, 23.11.–10.12.1975 pidettävän Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) viidennen yleiskokouksen tarkastelua, Risto Cantell, SEN:n julkaisuja XIX
 • Kirkkojen maailmanneuvoston viides yleiskokous Nairobissa Keniassa

1976

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kutsuttuina Jumalan lapsiksi (1. Joh.3:2), aineiston valmistelu Karibian alueella
 • Suomen anglikaaninen kirkko ja Olaus Petri -församling SEN:n jäseniksi
 • SEN:n Naisjaosto aloittaa toimintansa
 • Suomen ekumeeninen seura, Suomen Pipliaseura ja Kansainvälinen kristillinen nuorisovaihto (ICYE) SEN:n tarkkailijoiksi
 • Raja-aitoja murtamassa: Nairobi 1975 Kirkkojen maailmanneuvoston 23.11–10.12.1975 Nairobissa, Keniassa, pidetyn viidennen yleiskokouksen asiakirjoja, toim. Aimo T. Nikolainen, Anneli Janhonen, Risto Cantell, SEN:n julkaisuja XX

1977

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Toivossa kestämme yhdessä (Room. 5:1-5), aineiston valmistelu Libanonissa
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon neljännet neuvottelut, Kiovassa

1978

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Ette ole enää muukalaisia (Ef. 2:13–22), aineiston valmistelu Englannissa
 • Mikko Juva luterilaisen kirkon arkkipiispaksi
 • Näköala (vuodesta 1985 Näköala-Utsikt) SEN:n erikoislehdeksi
 • Amerikan ja Suomen luterilaiset kirkot vahvistavat, että International Evangelical Church in Finland ry tekee niiden puolesta kirkollista työtä Suomessa asuvien ulkomaalaisten parissa

1978-1979

 • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Yhdessä maailmassa

1979

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Palvelkaa toisianne Jumalan kunniaksi (1. Piet. 4:7–11), aineiston valmistelu Argentiinassa
 • Ekumeeniset kirkkopäivät Turussa
 • SEN:n Työleirijaoston toiminnot liitetään Nuorisojaostoon
 • Keskelle elämää, Turun kirkkopäivät 1979, valmisteluaineisto, toim. Hannu Kuosmanen, Heikki Toivola, SKSK SEN:n julkaisuja XXI
 • Kristittynä keskellä elämää Turussa 14.–17.6.1979 pidettyjen yhteisten suomalaisten kirkkopäivien raportti, toim. Heikki Toivola, SKSK, SEN:n julkaisuja XXII
 • Karismaattinen uudistus ja kirkot Suomessa tänään, SKSK, SEN:n julkaisuja XXIII

1980

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Tulkoon sinun valtakuntasi (Matt. 6:10), aineiston valmistelu Itä-Saksassa
 • Finlands Svenska Baptistsamfund järjestäytyy uskonnolliseksi yhdyskunnaksi
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon viidennet neuvottelut, Turussa
 • Jeesus ja lapset, Raamattu virikkeenä tutkisteluun ja julistukseen, Hans-Ruedi Weber, suomennos Helinä Kuusiola, Riitta Männistö, SEN:n julkaisuja XXIV

1980–81

 • Ekumeenisen vastuuviikon teema: …että syntyisi tasaus

1981

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Yksi henki, monta armolahjaa, yksi ruumis (1.Kor. 12:3b-13), aineiston valmistelu USA:ssa
 • Aimo T. Nikolainen SEN:n puheenjohtajaksi
 • Samalla asialla – tietoa ekumeniasta, toim. Pirkko Siili, Heikki Toivola, SKSK, SEN:n julkaisuja 25
 • Tulkoon sinun valtakuntasi, Raportti Melbournen maailmanlähetyskonferenssista 12.- 25.5.1980, toim. Seppo Syrjänen, SKSK, SEN:n julkaisuja 25

1982

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Löytäkööt kaikki kotinsa sinussa (Ps. 84), aineiston valmistelu Keniassa
 • Kirkkojen maailmanneuvoston BEM-asiakirja Kaste, ehtoollinen ja virka hyväksytään
 • SEN hyväksyy rauhanteologisen julkilausuman
 • John Vikström luterilaisen kirkon arkkipiispaksi

1982-83

 • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Maailman leipä

1983

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Jeesus Kristus – maailman elämä (1. Joh. 1-4), aineiston valmistelu Irlannissa
 • Ekumeeniset kirkkopäivät Jyväskylässä
 • Finlands svenska baptistsamfund palaa SEN:oon, nyt tarkkailijaksi
 • Kirkkojen maailmanneuvoston kuudes yleiskokous Vancouverissa Kanadassa
 • Nuorisojaosto aloittaa Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman, Ketkon
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon viidennet neuvottelut, Leningradissa
 • Maailman elämä, Raportti Jyväskylän ekumeenisista kirkkopäivistä 16.- 19.6.1983, toim. Reetta Leskinen, SKSK, SEN:n julkaisuja XXV

19831984

 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen Vapaakirkon väliset teologiset neuvottelut

1984

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kristuksen risti kutsuu ykseyteen (1. Kor.2:2 ja Kol.1:20), aineiston valmistelu Italiassa
 • John Vikström SEN:n puheenjohtajaksi
 • Jaakko Rusama SEN:n pääsihteeriksi
 • Suomen Vappakirkko palaa SEN:oon, nyt tarkkailijaksi
 • Kirkkojenvälisen avun jaoston toiminta SEN:ssa päättyy
 • Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokous äänestää pappisviran avaamisesta naisille, mutta esitys ei saa riittävää enemmistöä
 • Sinapinsiemen ry SEN:n tarkkailijaksi (2008 alkaen kumppanuusjärjestö)

1984-85

 • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Elämä ja rauha

1985

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kristuksen kanssa kuolemasta elämään (Ef. 2:4-7), aineiston valmistelu Jamaikalla
 • Suomalainen ekumeeninen piispallinen delegaatio on tästä vuodesta lähtien vieraillut pyhän Henrikin päivänä Roomassa ja tavannut yksityisvastaanotolla myös paavin
 • Euroopan IV ekumeeninen nuorisokonferenssi Tampereella
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen Vapaakirkon yhteinen neuvottelukunta aloittaa työnsä
 • Svenska enheten (myöhemmin sektionen) aloittaa toimintansa SEN:ssa

1986

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Me olemme Kristuksen todistajia (Apt. 1:6-8), aineiston valmistelu Jugoslaviassa (Sloveniassa)
 • SEN:n Faith and Order -jaoston nimi muuttuu Opillisten kysymysten jaostoksi
 • Finlands svenska baptismission uudelleen SEN:n jäseneksi
 • Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foorumin yleiskokous Suomessa
 • Kirkkojen maailmanneuvoston pääsihteeri Emilio Castro vierailee Suomessa
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon kuudennet neuvottelut, Mikkelissä
 • Joukkoviestinnän vastuu, toim. Jaakko Rusama, SEN:n raporttisarjan nro 1

1986–87

 • Ekumeeninen vastuuviikon teema: Katso ihmistä

1987

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Jumalan kansana ykseyden tiellä (2. Kor. 5:17), aineiston valmistelu Englannissa
 • Billy Grahamin Missio Helsingissä
 • Fria missionsförbundet palaa SEN:n jäsenyyteen
 • Luova perinne, Nainen kristillisen perinteen välittäjänä, Naisjaosto, SEN:n raporttisarjan nro 3
 • AIDS ja kirkot, toim. Raimo Harjula ja Pekka Tuovinen, SEN:n julkaisuja XXVI

19871989

 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen helluntaiherätyksen väliset neuvottelut

1988

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Jumalan rakkaus karkottaa pelon – Guds kärlek fördriver rädslan (1. Joh. 4:18), aineiston valmistelu Italiassa
 • Pappisvirka avataan naisille Suomen ev.-lut. kirkossa
 • Helsingin metropoliitta Johannes ortodoksisen kirkon arkkipiispaksi
 • Terveydenhuollon etiikan jaosto aloittaa toimintansa SEN:ssa (innoitus KMN:n Christian Medical Commissionin toiminnasta)
 • SEN:n julkaisema Ekumeeninen vuosikirja aloittaa ilmestymisensä (ilmestyy 2002 asti)
 • Konstantinopolin ekumeeninen patriarkka Demetrios vierailee Suomessa
 • Nattvarden, red. Jaakko Rusama, SEN:n raporttisarjan nro 2
 • Kohtaamisen taito, Opas kristityille muiden uskontojen ja ideologioiden kanssa käytävään dialogiin, SEN:n julkaisuja XXVII
 • Ekumeeninen vuosikirja 1988 Ekumenisk årsbok, toim. Jaakko Rusama, Kari M. Räntilä ja Päivi Tapola, SEN:n julkaisuja XXVIII

1988–89

 • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Maa on niin kaunis

1988–1998

 • Kirkkojen maailmanneuvoston vuosikymmen Kirkot naisten tueksi

1989

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kristuksen yksi ruumis – monta rakentajaa – En enda Kristi kropp – många byggare, aineiston valmistelu (Room. 12:5-6a), aineiston valmistelu Kanadassa
 • Paavi Johannes Paavali II vierailee Suomessa
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset ensimmäiset teologiset neuvottelut Mikkelissä
 • KMN:n tähän astisen historian pohjoisin kokous, Enontekiöllä kokoontuu kolmannen ohjelmayksikön Kasvatus ja uudistus laajennettu johtokunta
 • Euroopan ensimmäinen ekumeeninen yleiskokous Baselissa Sveitsissä
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon seitsemännet neuvottelut, Pyhtitsassa
 • Döden, red. Ulf Särs och Sini Hulmi, SEN:n raporttisarja nro 4
 • Kyrkorna och ämbetet, toim. Jaakko Rusama, SEN:n raporttisarja nro 5
 • Ekumeeninen vuosikymmen – Kirkot naisten tueksi 1988–1998, toim. Naisjaosto, SEN:n julkaisuja XXIX
 • Ekumeeninen vuosikirja 1989 Ekumenisk årsbok, toim. Jaakko Rusama, SEN:n julkaisuja XXX

1990

 • Ekumeenisen rukousviikon teema: Että he kaikki olisivat yhtä – Att de alla skall bli ett (Joh. 17), aineiston valmistelu Espanjassa
 • Oikeudenmukaisuus, rauha ja luomakunnan eheys (ORLE) -konferenssi Soulissa Etelä-Koreassa
 • Arkkipiispa Johannes SEN:n puheenjohtajaksi
 • Pohjoismaisen ekumeenisen instituutin 50-vuotisjuhla Sigtunassa Ruotsissa
 • Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foorumin (EFECW) yleiskokous Yorkissa Englannissa, Reetta Leskinen valitaan yhdeksi kolmesta puheenjohtajasta
 • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset toiset teologiset neuvottelut Uudessa Valamossa
 • Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston yleiskokous Karjaalla
 • Vapaakirkon lähetysjohtajaksi kotimaantyön sihteeri, pastori Jorma Kuusinen
 • Ekumeniskt årtionde Kyrkor i solidaritet med kvinnor 1988-1998, red.
 • 1990-91
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Anna meille velkamme anteeksi

  1991

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Ylistäkää Herraa kaikki kansat! – Lova herran alla folk! (Psalmi 117 ja Room. 15:5–13), aineiston valmistelu Saksassa
  • Kirkkojen maailmanneuvoston seitsemäs yleiskokous Canberrassa Australiassa
  • Opiskelijain Lähetysliitto ja Suomen Liikemiesten Lähetysliitto SEN:n tarkkailijoiksi (2008 alkaen kumppanuusjärjestö)
  • Euroopan kirkkojen konferenssin koolle kutsuma Euroopan kirkonjohtajien konferenssi Genevessä Sveitsissä
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset kolmannet teologiset neuvottelut Järvenpäässä
  • Suomen ev.-lut. kirkon uusi kirkkolaki ja kirkkojärjestys hyväksytään; helpotuksia mm. ekumeeniseen hautauskäytäntöön; laki astuu voimaan 1994
  • SEN:n uudistetut säännöt hyväksytään neuvoston kokouksessa. Jäsenkunnan muodostavat nyt virallisesti kirkot sääntöjenkin mukaan. Tähän mennessä henkilöt, jotka kirkot ovat nimenneet.
  • Pyhä Henki luo uutta – Ekumeenisen liikkeen haasteet tänään, toim. Jaakko Rusama ja Risto Saarinen, SEN:n julkaisuja XXXIV

  1992

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Minä olen teidän kanssanne – menkää siis! Jag är med er – gå därför ut!, (Matt. 28:16-20), aineiston valmistelu Belgiassa
  • Suomen Lausanne-komitea perustetaan
  • Kveekarit järjestäytyvät ja perustavat Ystävien Uskonnollinen Seura Kveekarit ry:n
  • Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous Prahassa Tsekin ja Slovakian tasavallassa, puheenjohtajana arkkipiispa John Vikström ja kokouksen pääjärjestäjänä pastori Irja Askola
  • Suomen ev.-lut. kirkon, helluntaiherätyksen ja vapaakirkon neuvottelut
  • Porvoon yhteinen julkilausuma, Pohjolan ja Baltian luterilaisten kirkkojen ja Brittein saarten anglikaanisten kirkkojen neuvottelujen tuloksena
  • Suomen ev.-lut. kirkon, Vapaakirkon ja Helluntaiherätyksen kolmikantaneuvottelut
  • Ekumeenisena yhteistyönä syntynyt uusi raamatunkäännös otetaan käyttöön
  • Ekumeeninen itsenäisyysjuhla Suomen 75-vuotisjuhlan kunniaksi pidetään Helsingin ruotsinkielisessä Filadelfia-seurakunnassa
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon yhdeksännet neuvottelut, Järvenpäässä

  1992–93

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Ei ainoastaan leivästä

  1993

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Ykseys on Pyhän Hengen hedelmä – Andens frukt ger enhet (Gal. 5:22–23), aineiston valmistelu Zairessa
  • Jan Edström SEN:n pääsihteeriksi
  • International Evangelical Chruch in Finland SEN:n tarkkailijaksi ja jäseneksi 1996
  • Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus SEN:n tarkkailijaksi (kumppanuusjärjestö 2008 alkaen)
  • Ekumeeniset kirkkopäivät Hyvinkäällä
  • Hätäapu Balkanille -keräys, jonka järjestivät Kirkon Ulkomaanapu ja SEN
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset neljännet teologiset neuvottelut Iisalmessa
  • Ekumeeninen vuosikirja 1992 Ekumenisk årsbok, toim. Jaakko Rusama ja Anitta Rintala, SEN:n julkaisuja XXXVIII
  • Lähetystyön perusteet, Lähetys- ja evankelioimistyön jaoston jäsenten näkemyksiä lähetystyöstä, SEN:n julkaisuja XXXIX
  • Kirkko ja maailma, Kirkon ykseys ja ihmiskunnan uudistuminen, Faith and Order -tutkimusasiakirja 151, suomennos Tuire Valkeakari, SEN:n julkaisuja XL

  1994

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Yksi sydän ja yksi sielu – Ett hjärta och en själ (Apt. 4:23–37), aineiston valmistelu Irlannissa
  • SEN:n uudistetut säännöt (hyv. 1991) astuvat voimaan
  • Suomen vapaiden kristittyjen neuvosto (myöhemmin Suomen vapaan kristillisyyden neuvosto) rekisteröityy
  • Ruotsalais-suomalainen luterilais-katolinen dialogikomissio aloittaa toimintansa
  • Matti Peiponen valitaan Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston (EYCE) pääsihteeriksi ja järjestön toimipaikaksi tulee Helsinki
  • Luterilainen maailmanliitto ja katolisen kirkon kristittyjen ykseyden edistämisen neuvosto julkaisevat asiakirjan Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta
  • Ystävien Uskonnollien Seura Kveekarit SEN:n tarkkailijaksi
  • Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistys SEN:n tarkkailijaksi ja 2008 alkaen kumppanuusjärjestönä
  • Naisten ekumeeniset kirkkopäivät Turussa
  • SEN:n Stipendiasiain jaoston toiminta lakkaa, asiat siirtyvät stipendiasiain sihteerille
  • Ensimmäinen ekumeeninen jouluhartaus Turun tuomiokirkossa, vuodesta 1995 alkaen mukaan myös vapaakirkollinen osallistuminen
  • Avioliiton solmiminen ekumeenisena kohtaamisena – Säädökset ja käytäntö kirkoissa ja kristillisissä yhteisöissä, toim. Pirjo Työrinoja ja Antti Saarelma, SEN:n julkaisuja XLI
  • Ekumeeninen vuosikirja 1993 Ekumenisk årsbok toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n julkaisuja XLIII
  • Hyvät satamat, Suomen kristillisten kirkkojen ja yhteisöjen opinkäsityksiä, toim. Kari M. Räntilä & al., SEN:n julkaisuja XLIV

  1994-95

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Muukalaisena tässä maassa

  1995

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Koinonia – yhteys Jumalassa – Koinonia – gemenskap i Gud och med varandra (Joh. 15:1–17)
  • Baptistiseurakunnan ja helluntaiseurakunnan perustama Vöyrin vapaakirkkoseurakunta aloittaa toimintansa
  • Suomen ev.-lut. kirkon kirkolliskokous hyväksyy Porvoon julistuksen
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon kymmenennet neuvottelut, Kiovassa
  • Ekumeeninen vuosikirja 1994 Ekumenisk Årsbok, Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n julkaisuja XLVI
  • Ekumeeninen perhekirja Toim. Marjatta Jaanu-Schröder, Tarja Lehmuskoski, Pirjo Työrinoja, SEN:n julkaisuja XLVII
  • Naisten ekumeeniset kirkkopäivät, raportti

  1996

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Minä seison ovella ja kolkutan – Se, jag står vid dörren och bultar (Ilm. 3:14-22, aineiston valmistelu Englannissa
  • Uusi luonnos luterilais-katoliseksi asiakirjaksi Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista
  • SEN:n hallitus asettaa Kirkko ja valtio -seurantatyöryhmän
  • SEN:n hallitus päättää SEN:n historiikin kirjoittamisesta ja tekee sopimuksen dosentti Jaakko Rusaman kanssa
  • Historiikkityöryhmä asetetaan
  • SEN:n suositukset vihkimisestä seka-avioliittoon
  • Kansan Raamattuseura ja Suomen ekumeenisen kasvatuksen yhdistys SEN:n tarkkailijoiksi (2008 alkaen kumppanuusjärjestö)
  • International Evangelical Churchin status SEN:ssa muuttuu tarkkailijasta jäseneksi
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja helluntaiherätyksen neuvottelukunta asetetaan
  • Kolmikantaneuvottelut ev.-lut. kirkkohallituksen, Suomen vapaakristillisen neuvoston ja Frikyrklig samverkanin kesken alkavat
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset viidennet teologiset neuvottelut Kouvolassa
  • Kansainvälinen lähetyskongressi Salvadorissa Brasiliassa, teema: Called to One Hope – the Gospel in Diverse Cultures
  • Sovitus: Jumalan lahja ja uuden elämän lähde Työasiakirja Euroopan toista ekumeenista yleiskokousta varten, SEN:n julkaisuja XLVIII
  • Venäjällä tapahtuvan lähetystyön ja hengellisen työn kartoitus, SEN:n julkaisuja XLIX
  • Ekumeeninen vuosikirja 1995–1996 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n julkaisuja L

  1996–97

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Katso lasta

  1997

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Suostukaa sovintoon Jumalan kanssa – Låt försona er med Gud (2. Kor. 5:15–20), aineiston valmistelu pohjoismaisin voimin Ruotsissa (myös Suomi mukana)
  • Suomen baptistiyhdyskunta (myöhemmin baptistikirkko) SEN:n tarkkailijaksi
  • Tuomasyhteisö SEN:n tarkkailijaksi (myöhemmin kumppanuusjärjestö)
  • Euroopan II ekumeeninen yleiskokous ja Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokous Itävallan Grazissa
  • Suomen ev.-lut. kirkon piispainkokous esittää luterilais-katolisen vanhurskauttamisasiakirjan hyväksymistä
  • Luterilaisen kirkon sekä suomen- ja ruotsinkielisten baptistiyhdyskuntien väliset neuvottelut alkavat
  • SEN:n 80-vuotisjuhla Helsingissä
  • Kirkot ja maahanmuuttajat -toiminta alkaa SEN:ssa
  • Evankeliumi ja kulttuurit opintovihkonen, Lähetys- ja evankelioimisyön jaosto, SEN:n julkaisuja LII
  • Ekumeeninen vuosikirja 1997 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n julkaisuja LIII

  1998

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja – Anden stöder oss i vår svaghet (Room. (8:14–27), aineiston valmistelu Ranskassa
  • Suomen lähetysneuvottelu Lohjan Vivamossa, teemana Lähetyksen tulevaisuus
  • Kirkkojen maailmanneuvoston kahdeksas yleiskokous Hararessa Zimbabwessa
  • Opetusministeriö asettaa komitean uskonnonvapauslain uudistamiseksi
  • Euroopan ekumeenisen nuorisoneuvoston yleiskokous Espoossa
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon yhdennetoista neuvottelut, Lappeenrannassa
  • Ekumeeninen vuosikirja 1998 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n julkaisuja LV
  • Tunnustamme yhden uskon Apostolisen uskon ekumeeninen selitys Nikaian-Konstantinopolin uskontunnustuksen (381) mukaan. Kirkkojen maailmanneuvoston Faith and Order -komission asiakirja nro 153 Suomennos ja toimitus: Kari M. Räntilä, SEN:n julkaisuja LVI

  1998–99

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Kaupan päälle elämä

  1999

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Jumala asuu kansansa keskellä – Gud skall bo ibland sitt folk (Ilm. 21:1-7), aineiston valmistelu Ranskassa
  • Suomen Vapaakirkko uudelleen SEN:n jäseneksi
  • Jukka Paarma SEN:n puheenjohtajaksi
  • Ketkon 15-vuotisjuhla
  • Pilgrimage 2000+ -projektin tukemiseksi SEN:lle osa-aikainen pyhiinvaellussihteeri, pastori Kalle Elonheimo vuoden ajaksi
  • Vastuuviikko liittyy tukemaan Jubilee 2000 -kampanjaa
  • Opetusministeriön uskonnonvapauskomitea julkaisee osamietinnön uskonnonvapauslain uudistamisesta
  • Hiljaisuuden Ystävät SEN:n tarkkailijaksi (2008 alkaen kumppanuusjärjestö)
  • Yhteinen julistus vanhurskauttamisopista (YJV) allekirjoitetaan Augsburgissa Saksassa
  • Bibel 2000 julkaistaan Ruotsissa ja se vastaanotetaan myös Suomessa
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset kuudennet teologiset neuvottelut Joensuussa
  • Ekumeenista lähetyspyhää vietetään ensimmäistä kertaa lokakuun toisena viikonvaihteena
  • Kolmikantayhteistyöryhmä aloittaa työnsä. Ryhmä koordinoi lähetysyhteistyötä, jäseninä SEN:n, SVKN:n ja SLN:n edustajat
  • Riemuvuosi 2000 – Toivon vuosi aloitetaan 28.11. Kaikki kirkot mukana
  • Kohti ykseyttä – Suomen ekumeenisen neuvoston synty ja toiminta 1917–1997, historiateos julkaistaan yhteistyössä Kirkon tutkimuskeskuksen kanssa, kirjoittajana Jaakko Rusama
  • Ekumeeninen vihkipapin kirja Toim. Pirjo Työrinoja ja Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n julkaisuja LVIII
  • Ekumeeninen vuosikirja 1999 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n julkaisuja LIX
  • Muslimin ja kristityn avioliitto -vihkonen, SEN ja Suomen Islamilainen Yhdyskunta
  • Virikkeeksi – riemuvuosi 2000 virikeaineisto, SEN:n julkaisuja LX

  2000

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kristuksessa on tulevaisuus ja toivo – Kristus är vårt hopp och framtid (Ef. 1:3–14), aineiston valmistelu Italiassa
  • Kirkonjohtajien yhteinen helluntaitervehdys riemuvuoden puitteissa
  • Riemuvuoden juhlaviikko Turussa
  • Terveydenhuollon etiikan jaoston nimi muuttuu Eettisten kysymysten jaostoksi
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen baptistiyhdyskuntien (suomenkielinen ja ruotsinkielinen) 2. neuvottelu
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon kahdennettoista neuvottelut, Moskovassa
  • Ekumeeninen vuosikirja 2000 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n julkaisuja LXII

  2000–2001

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Kuluta harkiten

  2001

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Minä olen tie, totuus ja elämä – Jag är vägen, sanningen och livet (Joh. 14:1-6), aineiston valmistelu Romaniassa
  • Kirkonjohtajien pääsiäistervehdys Riemuvuoden päättyessä
  • Nuorten ekumeeninen pääsiäinen Tampereella
  • Charta Oecumenica allekirjoitetaan Strasbourgissa
  • Ekumeeninen vuosikymmen Väkivallasta sovintoon alkaa (2001–2010)
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset seitsemännet teologiset neuvottelut Oulussa
  • Tasavallan presidentti Tarja Halonen kutsuu Suomen uskontojohtajat ja SEN:n pääsihteerin presidentinlinnaan yhteiseen neuvotteluun. Kutsuun kimmokkeena oli 11.9. tapahtumat USA:ssa
  • Vuosittaisesta uskontojohtajien tapaamisesta tulee jatkuva käytäntö
  • Ekumeeninen vuosikirja 2001 Ekumenisk årsbok Toim. Jan Edström ja Pudi Kettunen, SEN:n julkaisuja LXIII

  2002

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Jumalan luona on elämän lähde – Ty hos dig är livets källa (Ps. 36:6–10), aineiston valmistelu Saksassa yhteiseurooppalaisin voimin Charta Oecumenican hengessä
  • Ekumeeninen vastuuviikko tulee SEN:n ja Kirkon Ulkomaanavun yhteiseksi hankkeeksi
  • Ekumenian hyvät tavat hyväksytään
  • Finlands svenska pingstmission tarkkailijaksi
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen metodistikirkon ja Finlands svenska metodistkyrkanin oppikeskustelut alkavat
  • Ecumenical Growth in Finland, The History of The Finnish Ecumenical Council 1917-1999, Jaakko Rusama, SEN:n julkaisuja LXV

  2002–2003

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Kenen leipää syömme?

  2003

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Aarre saviastioissa – Vi bär skatten i bräcliga lerkärl (2. Kor. 4:7–10), aineiston valmistelu Argentiinassa
  • Suomen ekumeenisen neuvoston kannanotto Irakin sotaan
  • Ekumeeniset kirkkopäivät Helsingissä
  • Patriarkka Bartolomeoksen ympäristöristeily pysähtyy Helsingisssä
  • Euroopan kirkkojen konferenssin 12. yleiskokous Norjan Trondheimissa
  • Pohjoismainen ekumeeninen neuvosto päätetään lakkauttaa
  • Uusi uskonnonvapauslaki astuu voimaan 1.8.
  • Ensimmäinen paikallisekumeeninen foorumi, paikkana Helsinki
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen baptistiyhdyskuntien (suomenkielinen ja ruotsinkielinen) 3. neuvottelu
  • Rukouspäiväjulistuksen valmistelu siirtyy valtiovallalta SEN:lle
  • Tasavallan presidentti Tarja Halonen ilmoittaa, että allekirjoittaa rukouspäiväjulistuksen
  • Pyhän Birgitan syntymän 700-vuotismuiston vuosi
  • Lausunto tekijänoikeuslain muutosesityksen johdosta
  • SEN:n Lähetys- ja evankelioimistyön jaoston ja Kansainvälisten asioiden (CCIA) jaoston toiminnat päättyvät
  • SEN:n entinen pääsihteeri Inga-Brita Castren (pääsihteerinä 1974-1984) kuolee vuoden viimeisenä päivänä
  • Ekumeeninen vuosikirja – Ekumenisk årsbok 2002, Toimittajat – redaktörer: Jan Edström ja Sirpa-Maija Vuorinen, SEN:n julkaisuja LXVI
  • Charta Oecumenica & Ekumenian hyvät tavat – Charta Oecumenica & Takt och ton inom ekumeniken, SEN:n julkaisuja LXVIII
  • Pieni pyhiinvaelluskirja, Kalle Elonheimo, SEN:n julkaisuja LXIX
  • Andliga vägledare, ERF:s publikationer LXX

  2004

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Rauhani minä annan teille – Nin frid ger jag er (Joh. 14:23–31), aineiston valmistelu Syyriassa
  • Uusi hautaustoimilaki astuu voimaan
  • Evankelioimiskongressi E4 Espoossa
  • SEN:n Paikallisen yhteyden jaoston nimi muuttuu Paikallisen ekumenian jaostoksi
  • Pohjoismaisen ekumeenisen neuvoston lakkauttaminen toteutuu
  • SEN:n hallitus vetoaa keskeisten peruspalvelujen puolesta
  • Paikallisekumeeninen foorumi Turussa
  • Ketkon 20-vuotisjuhla
  • SEN:n tarkkailija Suomen Ekumeenisen Kasvatuksen Yhdistys lakkautetaan

  2004-2005

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Ei kaupan

  2005

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kristus, kirkon perusta (1. Kor. 3:1–23), aineiston valmistelu Slovakiassa
  • Pariisin baasiksen allekirjoittamisesta 150 v.
  • Turussa Pyhän Henrikin ekumeeninen taidekappeli vihitään
  • Myllyjärven ekumeenisen keskuksen perustaja, isä Robert de Caluwé nukkuu pois
  • Taizén veli Roger surmataan
  • Paikallisekumeeninen foorumi Espoossa
  • KMN:n maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssi Ateenassa
  • KMN:n pääsihteeri Samuel Kobia vierailee Suomessa
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon 13. neuvottelut, Turussa

  2006

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään – Kristus mitt ibland oss (Matt. 18:20), aineiston valmistelu Irlannissa
  • Ekumeeninen vastuuviikko siirtyi kokonaisuudessaan SEN:n hallinnointiin. Aikaisemmin yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa
  • Heikki Huttunen SEN:n pääsihteeriksi
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen baptistiyhdyskuntien (suomenkielinen ja ruotsinkielinen) 4. neuvottelu
  • Paikallisekumeeninen foorumi Mikkelissä
  • Suomen Lähetysseura SEN:n tarkkailijaksi (myöhemmin kumppanuusjärjestö)
  • Metodistien maailmanliitto liittyy Yhteinen julistus vanhurskauttamisesta allekirjoittajiin
  • EYCE:n yleiskokous Turussa
  • KMN:n yhdeksäs yleiskokous Brasilian Porto Alegressa
  • Suomen kirkot ja Suomen EU-puheenjohtajuus, julkaisu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Suomen kristilliset kirkot painottavat Euroopan unionin luonnetta mm. rauhan ja vakauden takaajana
  • SEN ja seitsemän muuta järjestöä antava kannanoton Suomen EU-puheenjohtajuuden tavoitteista pakolaispolitiikan osalta
  • SEN vetoaa valtiovaltaan, jotta alkoholin kokonaiskäyttö saataisiin alenemaan
  • Taivaallisia naisia, toim. Leena Mäkitalo ja naisjaosto, SEN:n julkaisuja LXXVII
  • Ihmiskauppa nykyajan orjuutta – Ihmiskaupan vastustaminen kirkkojen työssä, SEN:n julkaisuja LXXIX

  2006-2007

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Rauha ja oikeudenmukaisuus

  2007

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan – De döva får han att höra och de stumma att tala (Mark. 7:37), aineiston valmistelu Etelä-Afrikassa
  • Olaus Petri -seurakunnasta tulee vuoden alusta osa Suomen ev.-lut. kirkkoa ja jää näin pois SEN:n jäsenyydestä
  • Uskonnot suomalaisessa yhteiskunnassa -seminaari Hanasaaressa
  • Kirkko turvapaikkana, toim. Sari Kuvaja, SEN:n julkaisuja LXXXII, julkistaminen Turun kirkkopäivillä
  • Kyrkan som fristad (originalet: Kirkko turvapaikkana) övers. Jan Edström, ERF:s publikationer LXXXIII
  • Suomen kristillisen rauhanliikkeen rauhanpalkinto SEN:lle
  • Näköala-Utsikt ilmestyy viimeistä kertaa
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset kahdeksannet teologiset neuvottelut Joensuussa
  • Paikallisekumeeninen foorumi Vantaalla
  • Kristuksen valo loistaa kaikille, Euroopan kolmas ekumeeninen yleiskokous Sibiussa 4.-9.9.2007
  • Toim. Antti Siukonen, SEN:n julkaisuja LXXXVII
  • En annan del av välden. Om församlingarnas möte med invandrare., red. 2007 Jan Edström et al. ERF:s publikationer LXXXI

  2008

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Rukoilkaa lakkaamatta – Be ständigt (1. Tess.5:12a, 13b-18), aineiston valmistelu USA:ssa
  • Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko 100 v.
  • SEN:n uudet säännöt hyväksytään kevätkokouksessa. Jäsenkirkot, tarkkailijakirkot ja kumppanuusjärjestöt
  • Torstaiaamuinen ekumeeninen aamurukoustoiminta alkaa Studium Catholicumissa.
  • Kirkkojen maailmanneuvoston delegaatio vierailee Suomessa
  • Suomen lähetysneuvottelu II järjestetään
  • Paikallisekumeeninen foorumi Riihimäellä
  • Kristus-päivä Turussa
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon 14. neuvottelut, Pietarissa

  2008-2009

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Ihmiskauppa – nykyajan orjuutta

  2009

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Johdata meidät yhteen – För oss samman (Hes. 37:15–23), aineiston valmistelu Koreassa
  • SEN:n jäsenkunta alkaa maksaa jäsenmaksua
  • Suomen Helluntaikirkko SEN:n tarkkailijaksi
  • Viidentoista kristillisen kirkon ja yhdyskunnan johtajan paastonajan julistus
  • Paikallisekumeeninen foorumi Kuopiossa
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon 9. teologiset neuvottelut Helsingissä
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen baptistiyhdyskuntien (suomenkielinen ja ruotsinkielinen) 5. neuvottelu
  • Isä Teemu Sippo SCJ Helsingin katolisen hiippakunnan piispaksi. Vihkiminen Turun tuomiokirkossa
  • Piispa Teemu Sippo SCJ valitaan SEN:n puheenjohtajaksi ja aloittaa vuoden 2010 alusta
  • SEN, Kirkon Ulkomaanapu ja Suomen Lähetysseura lähettävät eduskuntaryhmien puheenjohtajille yhteisen avoimen kirjeen, jossa vaaditaan kehitysyhteistyömäärärahojen säilyttämistä ennallaan
  • SEN julkaisee ekumeeniset ilmastoteesit ekumeenisessa ilmastoseminaarissa Paltamossa
  • SEN:n kirje Perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudistaminen -työryhmälle oman uskonnon opetuksesta
  • Toivon siemen – Euroopan kirkkojen konferenssin menneisyydestä ja tulevaisuudesta (Lyonin-kokouksen 2009 raportti), Toim. Antti Siukonen, SEN:n julkaisuja LXXXIX

  2010

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Te olette tämän todistajat – Ni skall vittna om allt detta (Luuk. 24), aineiston valmistelu Skotlannissa
  • Edinburghin maailmanlähetyskonferenssin 100-vuotisjuhla
  • Euroopan siirtolaisuusvuosi teemalla Siirtolaisuus 2010
  • SEN:n 2008 hyväksytyt säännöt rekisteröidään PRH:ssa
  • Kolmen uskonnon johtajien lausunto uskonnonvapaudesta Usko vapaasti  – Tro fritt
  • Ekumeeninen kasvatus Mitä opimme toisiltamme? Toim. Mirkka Torppa ja Antti Laine, SEN:n julkaisuja XC
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon 10. teologiset neuvottelut Helsingissä
  • Vanhurskauttaminen kirkon elämässä, luterilais-katolinen ruotsalais-suomalainen dialogiraportti, julkistetaan
  • Paikallisekumeeninen foorumi Forssassa
  • Suomen Metodistikirkon sekä Finlands svenska metodistkyrkan ja Suomen ev.-lut. kirkon sopimus alttarin ja saarnatuolin yhteydestä allekirjoitetaan
  • Arkkipiispa Johanneksen, SEN:n puheenjohtaja 1999–2009, kuolema 1.7.
  • Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ja Suomen World Vision kumppanuusjärjestöiksi
  • Suomen uskontojohtajat ilmaisevat huolensa isoäitien Irina Antonovan ja Eveline Fadayelin kohtelusta maahanmuuttoon liittyen
  • SEN:n ja SVKN:n lausunto Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -selvityksestä
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Pyri sopuun – rakenna rauhaa! Tarinoita rauhanrakentajista

  2011

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Yhteinen usko, leipä ja rukous – Enade i apostlarnas undervisning, gemenskap, brödbrytande och bön (Ap.t. 2:24–47), aineiston valmistelu Jerusalemissa
  • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Helsingin katolisen hiippakunnan vuosittainen vierailu Roomaan pyhän Henrikin juhlan yhteydessä 26. kerran. SEN:n pääsihteeri Heikki Huttunen osallistuu
  • Uskontojen yhteistyö Suomessa USKOT-foorumi perustetaan
  • Kirkon Ulkomaanapu SEN:n kumppanuusjärjestöksi
  • Paikallisekumeeninen foorumi Tampereella
  • Ekumeeninen teko -tunnustus jaetaan ensimmäistä kertaa. Sen saa Forssan katukirkkoyhdistys ja mukana olevat seurakunnat
  • Kolmen uskonnon johtajien tapaamisen tiedonannossa: Olisi suotavaa, että uskonnonopetukseen kohdistuva tempoilu olisi ohi, ja koulut, opettajat ja opettajainkoulutuslaitokset saisivat työrauhan opetuksen kehittämiseksi
  • SEN:n Eettisten kysymysten jaoston ja SVKN:n lausunto lakiluonnoksesta koskien ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemista ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluita
  • SEN:n SINE:n ja juutalaisten seurakuntien keskusneuvoston kirje opetusministerille, jossa kiinnittävät ministerin huomiota oman uskonnon opetuksen merkitykseen kasvavan nuoren ja koko yhteiskunnan kannalta
  • Ekumenik i Norden -ohjelma päättyy vuoden lopussa
  • Arkkipiispa Kari Mäkinen, arkkipiispa Leo ja piispa Teemu Sippo SCJ vierailevat Konstantinopolin ekumeenisessa patriarkaatissa patriarkka Bartolomeos I:n kutsusta
  • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon 15. neuvottelut, Lahdessa
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Ajattele toisin – usko vapaasti!

  2012

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kristuksen voitto muuttaa meidät – Kristi seger förvandlar (1.Kor.15:51-58), aineiston valmistelu Puolassa
  • Vatikaanin toisesta konsiilista kulunut 50 vuotta
  • Medialähetys Sanansaattajat SEN:n kumppanuusjärjestöksi
  • Ekumeeninen teko -tunnustus Turun ev.lut. Mikaelinseurakunnalle ja Turun Helluntaiseurakunnaööe yhteisestä 90-vuotisjuhlasta
  • Suomen Pipliaseura 200 vuotta
  • Pieni pyhiinvaelluskirja, Kalle Elonheimo, SEN:n julkaisuja XCIII
  • Laskiaisesta pääsiäisen iloon, Martti Häkkänen, Marianne Kantonen ja Veijo Koivula, kustantaja Suomen Lähetysseura, SEN:n julkaisuja XCIV
  • Pieni opas uskonnonvapauteen – Mitä uskonnonvapaus on ja voiko sitä rajoittaa, SEN:n julkaisuja XCVI
  • Pyhää arkea -dokumenttifilmi, 30 min, Myrskykallio-filmi ja Nuorisojaosto
  • Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen arkkipiispa ja katolinen piispa vierailevat yhdessä Moskovassa, vierailu järjestetetään Moskovan ja koko Venäjän patriarkan Kirillin kutsusta
  • Paikallisekumeeninen foorumi Jyväskylässä
  • Evankelis-luterilainen ja ortodoksinen arkkipiispa ja katolinen piispa vierailevat yhdessä Vatikaanissa Suomen ja Vatikaanin diplomaattisuhteiden 70-vuotisjuhlassa
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset yhdennettoista teologiset neuvottelut Järvenpäässä
  • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sekä Suomen Baptistikirkon ja Finlands svenska baptistsamfundin kuudennet teologisen neuvottelut
  • Katolisen kirkon piispasynodissa Roomassa Suomen ortodoksista kirkkoa edustaa arkkipiispa Leo ja Luterilaista maailmanliittoa piispa Simo Peura
  • Vanhurskauttaminen kirkon elämässä, Suomen ev.lut. kirkon piispainkokous ottaa vastaan asiakirjan, joka on tulos ekumeenisesta katolis-luterilaisesta dialogista, johon ovat osallistuneet edustajat Ruotsista ja Suomesta
  • Tasavallan presidentiksi valittu Sauli Niinistö ilmoittaa haluavansa jatkaa perinnettä, jossa tasavallan presidentti allekirjoittaa rukouspäiväjulistuksen
  • Pastori Tuomas Mäkipää asetetaan anglikaanisen Pyhän Nikolauksen seurakunnan esimiehen virkaan ja on ensimmäinen suomalainen tässä tehtävässä
  • Nordisk ekumenisk kvinnokonferens Suomesssa
  • Taizé Helsinki 2012 -tapahtuma
  • Ekumenian hyvät tavat julkaistaan tiivistetysti
  • KMN:n julkaisu Together Towards Life: Mission and Evangelism in Changing Landscapes
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Turvallinen paikka uskoa ja elää

  2013

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Vain tätä Jumala sinulta odottaa – Det enda Gud begär av dig (Miika 6:6-8), aineiston valmistelu Intiassa
  • KMN:n asiakirja Yhdessä kohti elämää: lähetys ja evankelioiminen muuttuvassa maailmassa suomeksi
  • Vastakkainasettelusta yhteyteen, luterilais-katolisen ykseyskomission -asiakirja
  • Kirkkojen maailmanneuvoston X yleiskokous Korean Busanissa
  • KMN:n The Church: Towards a Common Vision -asiakirja
  • Uskonnonvapaus ja ulkopolitiikka – suosituksia Suomelle, Anna Hyvärinen ja Katri Leino-Nzau, SEN:n julkaisuja XCVII
  • Religionsfrihet och utrikespolitik – rekommendationer för Finland, Anna Hyvärinen ja Katri Leino-Nzau, ERF:s publikationer XCVIII
  • Religious Freedom and Foreign Policy – recommendations for Finland, Anna Hyvärinen ja Katri Leino-Nzau, FEC publications XCIX
  • Vieraasta tutuksi – Ketko 30 vuotta, Laura Koskelainen, Aura Nortomaa ja Laura Tiitu, SEN:n julkaisuja CI
  • Uuden kansainvälisen anglikaanis-luterilaisen koordinaatiokomitean ensimmäinen kokous Helsingissä
  • Ekumeeninen patriarkka Bartolomeos vierailee Suomessa
  • Paikallisekumeeninen foorumi Hämeenlinnassa
  • Euroopan parlamentin kansalaisuuspalkinto pääsihteeri Heikki Huttuselle
  • Herättäjä-Yhdistys SEN:n kumppanuusjärjestöksi
  • SEN Euroopan ekumeenisen siirtolaisuuskomission jäseneksi
  • Ketkon 30-vuotisjuhla
  • SEN:n lausunto Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategia -esitykseen
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Väkivallan markkinat: tähtäimessä asekauppa ja pienaseet

  2014

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Onko Kristus jaettu? – Är Kristus delad? (1. Kor. 1:1–17), aineiston valmistelu Kanadassa
  • Kirkko. Yhteistä näkyä kohti, suomennos Minna Hietamäki, SEN:n julkaisuja CII
  • SEN:n lausunto ehdotukseen loppiaisen ja helatorstain siirtämisestä lauantaipäiviin
  • SEN:n lausunto ihmisoikeuspoliittiseen selontekoon
  • SEN:n lausunto Tulevaisuuden lukio – valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako -työryhmän muistiosta
  • Herättäjä-Yhdistys SEN:n kumppanuusjärjestöksi
  • SEN:n lausunto hallituksen esityksestä muiden uskontojen kuin evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen uskonnon opetusperusteiden tiukennuksesta perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa
  • Paikallisekumeeninen foorumi Turussa
  • Ekumeeninen teko -tunnustus Lapinlahden yhteyspäiville
  • Suomen ev.-lut. kirkon 12. teologinen dialogi Suomen ort. kirkon kanssa Oulussa
  • Hautaan siunaamisen hyvä ekumeeninen käytäntö -asiakirja julkaistaan God ekumenisk begravningspraxis
  • Pelastusarmeijan Suomen ja Viron territorio viettää 125-vuotijuhlaansa
  • SEN:n lausunto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet
  • SEN:n Adventtiviesti ihmisoikeuspäivänä 10.12. Adventsbudskap på människorättsdagen
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Väkivallan markkinat: Kulutatko rauhaa?

  2015

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Jeesus sanoi hänelle ”Anna minun juoda astiastasi” – Jesus sade till henne: ”Ge mig något att dricka” (Joh. 4:1-42), aineiston valmistelu Brasiliassa
  • Uskontojen ystävyyskävely järjestetään ensimmäistä kertaa, kolmen uskonnoon julkilausuma: Uskonnot yhteiskunnan turvana
  • Mari-Anna Pöntinen valitaan SEN:n pääsihteeriksi
  • Heikki Huttunen valitaan Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteeriksi
  • Kardinaali Kurt Koch vierailee Suomessa ja osallistuu SEN:n kevätkokoukseen
  • Arkkipiispa Kari Mäkinen SEN:n puheenjohtajaksi
  • SEN:n lausunto ihmiskaupan vastaisen toiminnan järjestämisestä valtioneuvostossa

   Filantropia, Suomen Caritas, Kirkon alat ja San Damianon osuuskunta kumppanuusjärjestöiksi

  • SEN:n lausunto Puolustusministeriön työryhmäraportista Puolustusvoimien eettinen opetus ja sotilasparaatit
  • Ekumeeninen teko -tunnustus työryhmälle Lohjan ekumeeniset naiset ja edustamilleen seurakunnille sekä kolmelle lohjalaiselle koululle
  • EYCE:n yleiskokous Suomessa
  • Euroopan kristittyjen naisten ekumeenisen foorumin (EFECW) Itämeren alueen maiden naisten kokous Suomessa teemalla In Deeper Waters
  • Paikallisekumeeninen foorumi Järvenpäässä
  • SEN:n Kasvatusasiain jaoston lausunto: Lukion opetussuunnitelman perusteiden päivittäminen
  • SEN:n syyskokousedustajien (Porissa) kannanotto: Ihmisarvolla ei ole hintalappua – Människovärdet har ingen prislapp
  • SEN:n julkilausuma: Suomen hallituksen turvapaikkapoliittisesta toimenpideohjelmasta
  • Kirkonjohtajat vetoavat kehitysyhteistyön puolesta – Kyrkoledarna vädjar för biståndet
  • Konsultaatio Saksan kirkkojen neuvoston kanssa eri kirkkojen kasteen vastavuoroisesta tunnustamisesta
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Ylitä raja!

  2016

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kutsuttu julistamaan Jumalan suuria tekoja – Kalalde att förkunna Guds storverk (1. Piet. 2:9-10), aineiston valmistelu Latviassa
  • Ihmisoikustyö SEN:ssa käynnistyy omana työalanaan (aikaisemmin muun toiminnan ohessa)
  • SEN:n lausunto sisäministeriölle luonnoksesta ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi vuosille 2016–2017
  • Kristittyjen, juutalaisten ja muslimien edustajat allekirjoittavat yhteisen julkilausuman yhteiskuntarauhan puolesta
  • SEN:n ja USKOT-foorumin kannanotto oikeusministeriölle kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmisteluun
  • Suomen uskontojohtajat ja SEN ilmaisevat huolensa jokaisen ihmisen yhdenmukaisen kohtelun periaatteiden murentumisesta eurooppalaisissa yhteiskunnissa (HS 10.4.)
  • Kristittyjen, juutalaisten ja muslimien edustajat allekirjoittavat yhteisen julkilausuman yhteiskuntarauhan puolesta
  • Euroopan ekumeenisen ympäristöverkoston (ECEN) yleiskokous Helsingissä teemalla: Water in a Sustainable Future
  • Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) yleiskokous Kyproksella
  • Ekumeeninen teko -tunnustus Studium Catholicumille
  • Paikallisekumeeninen foorumi Lahdessa
  • SEN:n lausunto sisäministeriölle luonnoksesta ihmiskaupan vastaiseksi toimintaohjelmaksi vuosille 2016–2017
  • Kutsu dialogiin. Uskontojen välinen ja kristittyjen keskinäinen vuoropuhelu, suom.: Risto Jukko ja Jaakko Rusama, SEN:n julkaisuja CV
  • Kvinnoenergi – Våga vara Guds underbara skapelse, Kvinnosektionen, ERF:s publikationer CVII
  • Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Venäjän ortodoksisen kirkon teologinen konferenssi
  • Suomen ev.-lut. kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon väliset 13. teologiset neuvottelut Mikkelissä
  • SEN:n antaa KML:lle pyydetyn lausunnon Kirkko: yhteistä näkyä kohti -asiakirjasta
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Turvassa?

  2017

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Kristuksen rakkaus johtaa meidät sovintoon – Kristi kärlek lämnar oss inget val (2. Kor. 5:14–20), aineiston valmistelu Saksassa
  • Jaostotoiminta uudistuu. Vuoden alusta aloittavat seitsemän jaostoa: Kasvatusasioiden jaosto, Lapsi- ja nuorisotyön jaosto, Paikallisekumenian jaosto, Sektionen för finlandssvensk ekumenik, Teologisen ja opillisen keskustelun jaosto, Yhdenvertaisuusjaosto ja Yhteiskunnallisten kysymysten jaosto
  • SEN:n lausunto Yk:n ihmisoikeusneuvoston yleismaailmalliseen määräaikaistarkasteluun (UPR)
  • SEN:n suositus kirkoille lausunnosta kristityiksi kääntyneistä turvapaikanhakijoista – Rekommendation till kyrkorna angående utlåtande om asylsökare som konverterat till den kristna tron
  • SEN:n, uskontojohtajien ja järjestöjen kannanotto: Unkarin turvapaikkapolitiikka on epäinhimillistä ja tuomittavaa

   SEN:n pääsihteerin, EKK:n pääsihteerin ja tutkijan kannanotto Helsingin sanomissa: Paperittomien ja seurakuntien rankaiseminen ei ratkaise lainsäädännön luomaa ongelmaa

  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Omalla äänellä
  • SEN:n satavuotisjuhlaa vietetään 15.10. Ekumeeniseen jumalanpalvelukseen kokoonnutaan Helsingin tuomiokirkkoon. Sieltä ekumeenisille ohjelmallisille kirkkokahveille. Sieltä juhlalounaalle hotelli Arthuriin (Helsingin NMKY:n juhlasaliin, joka on ollut käytössä jo Arthur Hjeltin aikaan) ja päivän päätteeksi Musiikki ei tunne rajoja – ekumeeniseen juhlakonserttiin Uspenskin katedraaliin.

  2018

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Herran käsi on voimallinen – Guds hand leder oss (1. Moos. 15:1-21), aineiston valmistelu Karibian alueella.
  • Luterilais-katolinen dialogiraportti Kasvavaa yhteyttä. Julistus kirkosta, eukaristiasta ja virasta julkistettiin suomeksi ja suomalainen ekumeeninen delegaatio ojensi sen paavi Franciscukselle ekumeenisella rukousviikolla Vatikaanissa.
  • OCM-Suomen Konstantinus Yhdistys , Temppeliherrain Ritarikunta ja Filoksenia SEN:n kumppanuusjärjestöiksi.
  • SEN:n julkasi 26.6. Avustajan ohjeet lasten puhutteluihin Maahanmuuttovirastossa – Biträde vid Migrationsverkets förhör med barn
  • Paikallisekumeeninen foorumi Joensuussa.
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Omalla äänellä
  • Ekumeeninen teko-tunnustus Kuopion alueella järjestetylle ekumeeniselle pääsiäisvaellukselle

  2019

  • Ekumeenisen rukousviikon teema: Olkaa rehellisiä ja oikeudenmukaisia (5. Moos. 16:11–20), aineiston valmistelu Indonesiassa.
  • Euroopan kirkkojen johtajat vetoavat ihmisarvoisemman siirtolais- ja pakolaispolitiikan puolesta
  • Suomen uskontojohtajien kannanotto: Väkivalta on tuomittava tuomitsi kaiken väkivallan ja vihapuheen, jota harjoitetaan uskonnon tai ideologian nimissä.
  • Suomen kirkonjohtajien kannanotto: Turvapaikanhakijoiden palautuskieltoa ja uskonnonvapautta on kunnioitettava
  • Ekumeeninen Neuvosto suosittaa jäsenkirkoilleen, että ne perehtyvät ”Hiilineutraali kirkko 2030” -asiakirjaan ja harkitsevat sen soveltamista omaan toimintaansa ja opetukseensa.
  • Turvaa kirkosta – ohjeistus kirkkoturvan järjestämiseen, SEN julkaisuja CX
  •  Kyrkoasyl – rikktlinjer för kyrkan som fristad, ERF:s publikationer CXI
  • Paikallisekumeeninen  foorumi Espoossa
  • tunnustuksen ekumeenisen koululaishartauden pilotoinnista Kalevalan koululle Kuopiossa ja Sammonlahden yläkoululle Lappeenrannassa.
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Ihmisoikeuspuolustajat
  • Helsingin Diakonissalaitos ja Suomen Merimieskirkko SEN:n kumppanuusjärjestöiksi.
  2020
  • Ekumeenisen rukousviikon teema: He kohtelivat meitä tavattoman ystävällisesti (vrt. Ap. t. 28:2), aineiston valmistelu Maltan ja Gozon kristilliset kirkot.
  • Suomen Ekumeenisen Neuvoston julkilausuma: Kaste on merkki yhteisestä uskosta
  • Jaostotyöskentelyssä alkaa uusi kolmivuotiskausi ja Lapsi- ja nuorisotyönjaosto palasi nuoria aikuisia yhteen kokoavaksi Nuorisojaostoksi.
  • Suomen uskontojohtajien julkilausuma koronapandemian johdosta  Kriisin keskellä turvamme on Korkeimman suoja
  • Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta – Kannustimet, kehittäminen ja sääntely 9.–10.12.2019 Pääviestit ja pohdintoja, SEN:n julkaisuja CXIII
  • tunnustuksen ekumeenisen koululaishartauden pilotoinnista Kalevalan koululle Kuopiossa ja Sammonlahden yläkoululle Lappeenrannassa. ekumeenisen koululaishartauden pilotoinnista Kalevalan koululle Kuopiossa ja Sammonlahden yläkoululle Lappeenrannassa
  • SEN:n pääsihteeriksi valitaan TM, pastori Mayvor Wärn-Rancken
  • Ekumeenisen vastuuviikon teema: Ihmisoikeuspuolustajat

Jaa somessa: