Hyppää sisältöön

Ekumeenisen jumalanpalveluksen kaava

Johdanto

Tämä palvelus heijastelee Grandchampin sisarten tapaa rukoilla. Tässä perinteessä on yhdistetty kolme benediktiinitraditiossa joskus ’vigilioiksi’ tai ’nocturniksi’ kutsuttua ja perinteisesti yöaikaan sanottua luostarirukoushetkeä yhdeksi iltapalvelukseksi. Samalla tavalla Kristittyjen ykseyden rukousviikon palveluksemme muotoutuu kolmesta ’vigiliaksi’ kutsumastamme osasta, jotka seuraavat Grandchampin yhteisön rukoushetkien muotoa. Jumalanpalveluksen kaava löytyy myös verkossa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

Jokainen vigilia toistaa samaa kaavaa, jossa toistuvat Raamatun lukukappaleet, vastauslaulu, aika hiljaisuudelle ja esirukous. Jokaisessa vigiliassa on myös jokin vigilian teemaa kuvaava toiminta, joka esitellään jatkossa. Jokainen päättyy Grandchampin yhteisön jäsenen säveltämän Jumalan valon (Lumïere de Dieu) laulamiseen.

Ensimmäinen vigilia keskittyy koko persoonan ykseyteen ja meidän pysymiseemme Kristuksessa. Osallistujat kutsutaan viiden minuutin hiljaisuuteen. Nämä hiljaiset hetket toistuvat läpi koko palveluksen.

Toinen vigilia ilmaisee, että tahdomme löytää uudelleen kristittyjen näkyvän ykseyden. Kristuksen rakkauteen ankkuroituna käännymme lähimmäistemme puoleen ja vaihdamme heidän kanssaan rauhantervehdyksen.

Kolmas vigilia avautuu kohti kaikkien ihmisten ja koko luomakunnan ykseyttä. Tähän liittyvän toiminnan on innoittanut Dorotheos Gazalaisen kirjoitus (katso johdannosta). Monet ihmiset muodostavat ympyrän kehän ja liikkuvat kohti sen keskusta. Mitä lähemmäksi tulemme Jumalaa – keskusta – sitä lähemmäksi tulemme toinen toistamme.

Tämä toiminta voidaan toteuttaa monin eri tavoin riippuen siitä, millaista tilaa käytetään ja mitkä perinteet ovat läsnä. Seuraava voi auttaa toiminnan suunnittelussa:

  • Jokaisella seurakunnassa tulee olla sytyttämätön kynttilä.
  • Tilaisuuden järjestäjien voi olla hyvä harkita, olisiko mahdollista sijoittaa seurakunta ympyrään, jossa säteenmuotoiset käytävät tukevat toimintaa.
  • Suuri sytytetty kynttilä (esimerkiksi monissa perinteissä käytetty pääsiäiskynttilä) sijoitetaan ympyrän keskipisteeseen.
  • Kuudesta kahdeksaan eri perinteiden kristittyä asettuvat ympyrän muotoon kynttilän ympärille. Paikka voidaan osoittaa lattiassa tai seurakunnan istuimien asettelulla.
  • Jokaisella näistä on sytyttämätön kynttilä, jota he pitävät niin korkealla, että kaikki voivat sen nähdä.
  • Toimintaan kuuluvan lukemisen aikana jokainen ympyrässä oleva ottaa samaan tahtiin askeleita kohti keskustaa.
  • Kun he saavuttavat keskustan, he sytyttävät kynttilänsä ja palaavat seurakuntaan, jossa jokaisen kynttilä sytytetään.
  • Seurakunnan kynttilöiden sytyttämisen aikana lauletaan Lumîere de Dieu (Jumalan valo).
  • Jokainen pitää kädessään sytytettyä kynttilää aina lähettämiseen saakka. Joissakin paikoissa joissa se on sopivaa ja mahdollista, seurakunta voi poistua jumalanpalvelustilasta laajempaan maailmaan kulkueena sytytettyjä kynttilöitään kantaen.

Alun litania voidaan lukea tai laulaa – jos mahdollista, sen voi tehdä kaksi tai useampi. Psalmit voidaan myös lukea tai laulaa, tai ne voidaan korvata teemaan tai vigiliaan liittyvin hymnein. Esirukouksien vastaukset voidaan lukea, laulaa tai korvata muilla. Esirukouksia voidaan kasvattaa lisäämällä aikaa vapaalle rukoukselle.

Hymnit löytyvät Grandchampin yhteisön kotisivuilta (äänitteet ja pdf-tiedostot): www.grandchamp.org.

Voit myös kuunnella yhteisön yhteistä rukousta joka päivä internetissä osoitteessa: www.grandchamp.org/prier_avec_nous

Jumalanpalvelusjärjestys


”Pysykää minun rakkaudessani, niin tuotatte paljon hedelmää.”

(vrt. Joh. 15:5-9)


L Liturgi
S Seurakunta
E Lukija

Kutsu rukoukseen


Saapumisvirsi

Virsi joka kutsuu Pyhää Henkeä avuksi (valitaan paikallisesti)


Tervetulosanat

L Meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan rakkaus
ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne.

S niin myös sinun henkesi kanssa.


E1 Veljet ja sisaret Kristuksessa, tämän vuoden Kristittyjen ykseyden rukousviikon teeman: ”Pysykää minun rakkaudessani, niin tuotatte paljon hedelmää”, ovat valinneet sveitsiläisen Grandchampin yhteisön sisaret.

E2 Jumalan Jeesuksessa ilmaisemana suurena toiveena on, että me tulisimme hänen luokseen ja pysyisimme hänessä. Hän odottaa meitä väsymättä toivoen, että yhdistyneinä hänen rakkauteensa me tuottaisimme hedelmää, joka toisi elämän kaikille. Kohdatessamme ’toisen’ erilaisuuden on vaarana,
että vetäydymme itseemme ja näemme vain sen, mikä meitä erottaa toisistamme. Mutta kuunnelkaamme, kuinka Kristus kutsuu meitä pysymään hänen rakkaudessaan ja tuottakaamme siten paljon hedelmää.

E1 Seuraavissa kolmessa rukoushetkessä me muistamme Kristuksen kutsua, käännymme hänen rakkautensa puoleen, hänen, joka on koko elämämme keskus. Ykseyden polku alkaa läheisestä suhteestamme Jumalaan. Hänen rakkaudessaan pysyminen voimistaa meissä halua etsiä ykseyttä ja sovintoa toisten kanssa. Jumala avaa meidät erilaisille ihmisille. Tämän tärkeän hedelmän, parantumisen lahjan, saamme hajaantumisemme keskelle omassa itsessämme, toistemme kanssa ja koko maailmassa.

L Rukoilkaamme rauhassa Herraa:
Herra, sinä olet viinitarhuri, joka hoidat meitä rakkaudella.
Sinä kutsut meitä näkemään jokaisen viiniin yhdistyneen oksan kauneuden,
jokaisen persoonan kauneuden.
Ja kuitenkin aivan liian usein toisten erilaisuus saa meidät pelkäämään.
Me vetäydymme itseemme.
Hylkäämme luottamuksemme sinuun.
Vihamielisyys kehittyy välillemme.

Tule ja ohjaa sydämemme jälleen sinua kohti.
Anna meidän elää anteeksiannostasi niin,
että voimme yhdessä ylistää sinun nimeäsi.

Ylistyslitania


S Kunnia sinulle, joka kutsut meitä ylistykseen maailman keskellä, kunnia sinulle!


E1 Me laulamme sinun ylistystäsi maailman ja sen kansojen keskellä,
E2 Me laulamme sinun ylistystäsi luomakunnan ja kaikkien luotujen keskellä.

S Kunnia sinulle, joka kutsut meitä ylistykseen maailman keskellä, kunnia sinulle!


E1 Me laulamme sinun ylistystäsi kärsimyksen ja kyynelten keskellä,
E2 Me laulamme sinun ylistystäsi lupausten ja saavutusten keskellä.

S Kunnia sinulle, joka kutsut meitä ylistykseen maailman keskellä, kunnia sinulle!


E1 Me laulamme sinun ylistystäsi konfliktien ja väärinymmärrysten keskellä,
E2 Me laulamme sinun ylistystäsi kohtaamisten ja sovinnon keskellä.

S Kunnia sinulle, joka kutsut meitä ylistykseen maailman keskellä, kunnia sinulle!


E1 Me laulamme sinun ylistystäsi välirikkojen ja hajaannuksen keskellä,
E2 Me laulamme sinun ylistystäsi elämän ja kuoleman keskellä,
uuden taivaan ja uuden maan syntymässä.

S Kunnia sinulle, joka kutsut meitä ylistykseen maailman keskellä, kunnia sinulle!

Ensimmäinen vigilia
Kristuksessa pysyminen: Koko persoonan ykseys


Psalmi: 103
Lukukappale: Joh. 15:1-17

Vastaus: Taizé-laulu: Ubi caritas Deus ibi est (Missä rakkaus ja laupeus)

Lyhyt hiljaisuus (noin 1 minuutti)

Esirukous

E Rakkauden Jumala, sinä sanoit meille Kristuksen kautta: ”Ette te valinneet minua, vaan minä valitsin teidät.” Sinä etsit meidät, kutsut meidät ottamaan vastaan ystävyytesi ja pysymään siinä. Opeta meitä vastaamaan yhä syvemmin tähän kutsuusi ja kasvamaan yhä täydellisempään elämään.

S Sydäntemme ilo on Jumalassa.

E Elämän Jumala, sinä kutsut meitä ylistykseen maailman keskellä ja toivottamaan toinen toisemme tervetulleeksi armosi lahjana. Saakoon jokaisen persoonan yllä lepäävä rakastava katseesi avata meidät ottamaan vastaan toisemme sellaisina kuin me olemme.

S Sydäntemme ilo on Jumalassa.

E Yhteen kokoava Jumala, sinä liität meidät yhteen yhdeksi viinipuuksi Pojassasi Jeesuksessa. Saakoon rakastava Henkesi pysyä meissä seurakuntiemme kokoontumisissa ja paikallisissa ekumeenisissa kokoontumisissamme. Anna meidän yhdessä riemuiten juhlia sinussa.

S Sydäntemme ilo on Jumalassa.

E Yhden viinitarhan Jumala, sinä kutsut meitä pysymään rakkaudessasi kaikessa, mitä teemme ja sanomme. Anna meidän sinun hyvyytesi koskettamina heijastaa sitä rakkautta kodeissamme ja työpaikoillamme. Anna meidän valmistaa tietä vihollisuuksien ylittämiselle ja jännitteiden voittamiselle.

S Sydäntemme ilo on Jumalassa.

Toiminta: Aika hiljaisuudelle


E Me ajattelemme hyvin usein, että rukous on jotakin mitä me teemme, omaa toimintaamme. Tänä lyhyenä aikana meitä kutsutaan sisäiseen hiljaisuuteen, kääntymään pois kaikesta melusta sekä elämämme ja ajatustemme huolista. Tässä hiljaisuudessa toiminta kuuluu Jumalalle. Meitä kutsutaan yksinkertaisesti pysymään Jumalan rakkaudessa, lepäämään hänessä.

Hiljaisuus (noin 5 minuuttia)


Hymni: Lumière de Dieu (Jumalan valo)

Toinen vigilia
Kristittyjen näkyvä ykseys


Psalmi: 85
Lukukappale: 1. Kor. 1:10-13a

Vastaus: Taizé-laulu: There is one Lord (On yksi Herra, yksi usko, yksi kaste)

Lyhyt hiljaisuus (noin 1 minuutti)

Esirukous


E Pyhä Henki, sinä luot ja luot yhä uudelleen kirkon kaikissa paikoissa. Tule ja kuiskaa sydämiimme se rukous, jonka Jeesus rukoili Isälleen kärsimyksensä iltana: ”että he kaikki olisivat yhtä … jotta maailma uskoisi.”

S Kyrie eleison (Herra, armahda)


E Herra Jeesus, Rauhan Ruhtinas, sytytä meissä rakkautesi liekki, että epäluulo, ylenkatse ja väärinymmärrys voisi lakata kirkossa. Anna meitä erottavien seinien kaatua.

S Kyrie eleison (Herra, armahda)


E Pyhä Henki, kaikkien Lohduttaja, avaa sydämemme anteeksiannolle ja sovinnolle ja tuo meidät takaisin harharetkiltämme.

S Kyrie eleison (Herra, armahda)

E Herra Jeesus, hellä ja nöyrä sydämeltäsi, anna meille hengen köyhyys, että voimme ottaa vastaan odottamattoman armosi.

S Kyrie eleison (Herra, armahda)


E Pyhä Henki, sinä et koskaan hylkää miehiä, naisia ja lapsia, joita vainotaan, koska he ovat uskollisia evankeliumille. Anna heille voimaa ja rohkeutta, ja tue heitä auttavia.

S Kyrie eleison (Herra, armahda)


Toiminta: Rauhantervehdys


E Herra kutsuu meitä olemaan yhtä. Hän antaa meille rauhan ja kutsuu meitä jakamaan sen. Jakakaamme rauha lähimmäistemme kanssa.

Jokainen kääntyy häntä lähellä olevien puoleen ja tarjoaa heille rauhantervehdyksen paikalliseen kontekstiin sopivalla tavalla.


Hymni: Lumière de Dieu (Jumalan valo)

Kolmas vigilia
Kaikkien ihmisten ja koko luomakunnan ykseys


Psalmi: 96
Lukukappale: Ilm. 7:9-12

Vastaus: Taize-laulu: O you who are beyond all things (Oi Sinä yli kaiken)

Mahdollinen homilia


Lyhyt hiljaisuus (noin 1 minuutti)

Esirukous


E Elämän Jumala, sinä olet luonut jokaisen ihmisen kuvaksesi ja kaltaiseksesi. Me laulamme sinun ylistystäsi kiittäen monien kulttuurien, uskon ilmaisutapojen, perinteiden ja etnisyyksien lahjoistasi. Anna meille rohkeutta vastustaa aina epäoikeudenmukaisuutta ja rotuun, luokkaan, sukupuoleen, uskontoon ja erilaisuuden pelkoon perustuvaa vihaa.

S Rauhan Jumala, rakkauden Jumala, sinussa on meidän toivomme! (God of peace, God of love, in you is our hope!) ( Jos lauletaan, nuotti löytyy verkossa)

E Armollinen Jumala, sinä olet näyttänyt meille Kristuksessa, että me olemme yhtä sinussa. Opeta meitä käyttämään tätä lahjaa maailmassa siten, että kaikki eri tavoin uskovat voisivat jokaisessa maassa kuunnella toisiaan ja elää rauhassa.

S Rauhan Jumala, rakkauden Jumala, sinussa on meidän toivomme! (God of peace, God of love, in you is our hope!)

E Oi Jeesus, sinä tulit meidän maailmaamme ja jaoit meidän ihmisyytemme. Sinä tunnet elämän vaikeudet, joita ihmiset niin monin tavoin kärsivät. Saakoon myötätunnon Henki liikuttaa meitä jakamaan aikamme, elämämme ja lahjamme kaikkien tarvitsevien kanssa.

S Rauhan Jumala, rakkauden Jumala, sinussa on meidän toivomme! (God of peace, God of love, in you is our hope!)

E Pyhä Henki, sinä kuulet haavoitetun luomakunnan raivon ja niiden huudon, jotka jo kärsivät ilmastonmuutoksesta. Johda meitä kohti uusia käyttäytymistapoja. Anna meidän oppia elämään sopusoinnussa osana sinun luomakuntaasi.

S Rauhan Jumala, rakkauden Jumala, sinussa on meidän toivomme! (God of peace, God of love, in you is our hope!)

Toiminta: Keskelle kulkien … ja kaikkeen maailmaan

Dorotheos Gazalaisen kirjoituksen innoittamina


E Meidät on kutsuttu Jumalan parantavan ja sovittavan rakkauden palvelijoiksi. Tämä työ voi kantaa hedelmää vain, kun pysymme Jumalassa, Jeesuksen Kristuksen, tosi viinipuun oksina. Kun tulemme lähemmäksi Jumalaa, tulemme lähemmäksi toisiamme.

Kuvittele maahan piirretty ympyrä. Kuvittele, että tämä ympyrä on maailma.

Etukäteen sovitut nousevat seisomaan ja muodostavat ympyrän keskellä olevan kynttilän ympärille.


E Ympyrän keskipiste kuvastaa Jumalaa ja keskelle vievät polut ovat eri tapoja, miten ihmiset elävät. Kun ihmiset, jotka elävät tässä maailmassa, haluavat liikkua lähemmäksi Jumalaa, kulkea kohti ympyrän keskipistettä…

Etukäteen sovitut ottavat useita askeleita keskusta kohti.


E … siihen saakka, että he siirtyvät lähemmäksi keskipistettä, lähemmäksi Jumalaa, he liikkuvat lähemmäksi toisiansa. Ja mitä lähemmäksi he tulevat toisiaan…

Etukäteen sovitut siirtyvät yhdessä keskustaan.


E … sitä lähemmäksi he tulevat Jumalaa.

Kun kynttilänkantajat saavuttavat keskustan, sytyttävät he kynttilänsä. Heidän seisoessaan yhdessä keskellä, kaikki pitävät yhdessä hiljaisen hetken.


Lyhyt hiljaisuus (noin 1 minuutti)


Isä Meidän

L Rukoilkaamme nyt yhdessä se rukous, jonka Jeesus opetti meille.

S Isä meidän-rukoksen ekumeeninen sanamuoto

(S Isä meidän, joka olet taivaissa.
Pyhitetty olkoon sinun nimesi.
Tulkoon sinun valtakuntasi.
Tapahtukoon sinun tahtosi myös maan
päällä niin kuin taivaassa.
Anna meille tänä päivänä
jokapäiväinen leipämme.
Ja anna meille anteeksi velkamme
niin kuin mekin annamme anteeksi
velallisillemme.

Äläkä saata meitä kiusaukseen,
vaan päästä meidät pahasta.
Sillä sinun on valtakunta ja voima
ja kunnia iankaikkisesti.
Aamen.
)


Hymni: Lumière de Dieu (Jumalan valo)

Laulamisen aikana kynttilänkantajat palaavat ja jakavat seurakunnan kanssa saamansa valon.


E Hengellisyys ja solidaarisuus liittyvät erottamattomasti yhteen. Rukous ja toiminta kuuluvat yhteen. Kun me pysymme Kristuksessa, me saamme rohkeuden ja viisauden Hengen, että voimme toimia kaikkea epäoikeudenmukaisuutta ja sortoa vastaan. Sanomme yhdessä:

S Rukoile ja tee työtä, että Jumala hallitsisi.
Anna läpi koko päivän Jumalan Sanan
hengittää elämää työhön ja lepoon.
Säilytä kaikissa asioissa sisäinen hiljaisuus,
että pysyisit Kristuksessa.
Täyty autuaaksijulistuksen hengessä:
ilossa, yksinkertaisuudessa, armossa.

Grandchampin yhteisön sisaret lukevat nämä sanat päivittäin.


Siunaus

L Olkaa yhtä, jotta maailma uskoisi! Pysykää hänen rakkaudessaan, menkää maailmaan ja tuottakaa hänen rakkautensa hedelmää.

S Täyttäköön toivon Jumala meidät kaikella ilolla ja kaikella rauhalla uskossa, että voimme Pyhän Hengen voimassa pysyä toivossa. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.


Loppuvirsi (valitaan paikallisesti)


Jaa somessa: