Hyppää sisältöön

Ekumeeninen kasvatus – ensimmäinen alan perusteos

Suomea pidetään kansainvälisesti ekumenian mallimaana. Kirkkojen kasvatustyössä ja koulun uskonnonopetuksessa annetaan tietoa toisista kirkoista ja uskonnoista ja pidetään esillä suvaitsevaisuuden arvoja. Ekumenian perustietoa esittelevää kirjallisuutta on suomeksi kuitenkin julkaistu verrattain vähän. Tätä puutosta paikkaa Suomen Ekumeenisen Neuvoston uusin julkaisu, Ekumeeninen kasvatus – Mitä opimme toisiltamme? (2010)

Kirjan toimittajat Antti Laine ja Mirkka Torppa toteavat, että kasvatus ekumeniaan toteutuu kirkkojen ja yhteiskunnan kasvatus- ja opetustyössä vaihtelevasti. Ekumeenisen kasvatuksen tulisi näkyä nykyistä selkeämmin kirkkojen kasvatustyön painotuksissa ja toteutua ruohonjuuritason seurakuntatyössä, sillä pyrkimys kristittyjen yhteyteen ja kirkkojen ykseyteen on keskeinen kristityille annettu tehtävä. Ekumeenisella kasvatuksella on myös merkityksellinen vaikutus tasa-arvon ja rauhanpyrkimyksiin yhteiskunnissa.

Ekumeeninen kasvatus toteutuu seurakunnissa muun muassa eri kirkkojen nuorille suunnatuissa yhteisissä tilaisuuksissa tai aikuisten pyhiinvaelluksilla, joihin kuuluu kasvun näkökulma. Kouluissa ekumeenisen kasvatuksen näkökulmat liittyvät mm. uskonnonopetukseen ja koulun juhliin. ”On tärkeää huomata, että ekumeeninen kasvatus toteutuu myös perheissä lisääntyvien seka-avioliittojen myötä. Seurakuntien työntekijöillä ja koulujen opettajilla on tarpeen olla valmiuksia ekumeenisen kohtaamiseen ja myös ekumenian edistämiseen” Torppa ja Laine korostavat.

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri Heikki Huttunen toteaa, että valtaosa kirjan kirjoittajista on nuorehkoja, ekumeenisen liikkeen parissa ansioituneita henkilöitä. Tämä osoittaa, että ekumeeninen kasvatus on kantanut hedelmää Suomessa muun muassa nuorille aikuisille suunnatun Kansainvälisen ja ekumeenisen toiminnan koulutusohjelman kautta, jota Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaosto on järjestänyt jo lähes 30 vuotta. Huttunen myös painottaa, että artikkelikokoelman julkaisuajankohta on hyvin ajankohtainen ja se johdattaa ekumeenisen kasvatuksen laajempaan ja syvempään pohdintaan ekumeenisen liikkeen merkkivuonna, jolloin Edinburghin maailmanlähetyskonferenssista on kulunut 100 vuotta.

Juuri ilmestynyt artikkelikokoelma on ensimmäinen ekumeenista kasvatusta suomalaisesta näkökulmasta lähestyvä teos. Laineen ja Torpan mukaan ekumeeninen kasvatus on kristilliseen uskoon perustuvaa kasvatusta, jonka pyrkimyksenä on kristittyjen näkyvän ykseyden edistäminen. Se pitää sisällään yksilön kokonaisvaltaisen huomioimisen, toisilta kirkkokunnilta ja erilaisilta ihmisiltä oppimisen, vuorovaikutuksellisuuden ja yhteyden kolmiyhteiseen Jumalaan. Ekumeeninen kasvatus on elinikäinen kasvuprosessi, joka saa aikaan muutoksia ihmisissä, kirkoissa ja yhteiskunnassa.

258 s, nid. Hinta: 32 e.

ISBN: 978-951-624-389-7

Kirja on myynnissä:

Kirjakaupoissa

Suomen Lähetysseuran Verkkokaupassa

Jaa somessa: